SAŠA PUEBLO A ČO OVLÁDA (OD ROKU – 2002): Pohľad na celkovú duchovnú cestu Sašu Puebla, ktorý sa rozhodol ponoriť na dno vlastnej duše. Chce robiť ezoteriku vo všetkých najvýznamnejších smeroch a stať sa jedným z najvšestrannejších ezoterikov. Tak isto chce v jednotlivých ezoterických smeroch dosiahnuť aspoň takú úroveň, ako jeho najlepší predchodcovia.

SAŠA PUEBLO PSYCHONAUT KOZMOS: Venujem sa tu pestovaniu špeciálnej schopnosti a to je fyzický prienik do kozmu okolo nás. Ide o špeciálnu techniku skutočného prieniku psychiky človeka a jeho energií. Nie je to o prieniku do svojich predstáv. Nejde tu o scifi fantázie.

Psychonaut a psychopomp Saša Pueblo

SAŠA PUEBLO 20 ROKOV MEDITÁCIE: Po mnohých rokoch ezoterickej praxe som sa rozhodol vrátiť sa, ako sa hovorí, na začiatok mojej duchovnej cesty. Minimálne ich aspoň trochu inšpirovala. Na začiatku tejto cesty som sa rozhodol, že budem robiť všetky duchovné a ezoterické smery. Nebudem si vyberať, že toto robiť budem a toto nie.

Ako som na tom po 20. rokoch meditácií

SAŠA PUEBLO EZOTERICKY VRCHOL: Podrobne si rozoberieme, ako na to, aby ste z ezoteriky a duchovna neskončili v rukách psychiatra, poprípade onkológa.

Ako dosiahnuť na ezoterický vrchol

SAŠA PUEBLO EZOTERICKE SMERY: Ezoterika, ktorej sa venujeme, nepatrí do oblasti zábavnej a relaxačnej ezoteriky. Tak isto to nie je ezoterika postavená na patologických prejavoch ezoterikov

Rozhodujúce smery v ezoterike a čo v nich v súčasnosti cvičíme

SAŠA PUEBLO CERTIFIKOVANÝ EZOTERIK: Ezoterika, ktorej sa venujeme, nepatrí do oblasti zábavnej a relaxačnej ezoteriky. Tak isto to nie je ezoterika postavená na patologických prejavoch ezoterikov

Certifikovaný ezoterik

SAŠA PUEBLO SPIRITISTA: Vcelku nie je tiež jednoduché stať sa špiritistov, ak človek neprežil klinickú smrť a nevrátil sa z tohto stavu do sveta živých ľudí. Tým, ktorí ju prežili a tiež o tom vie, sa často život úplne zmení a na svet hľadí inými očami ako bežní ľudia. Oni jednoducho tuší a cíti, že po smrti bude niečo ďalej a smrťou všetko pre ľudskú dušu nekončí.

Spiritista Saša Pueblo

SAŠA PUEBLO ČO SOM DOSIAHOL: Na základe požiadaviek svojho podvedomia, ktoré ma neustále tlačilo, aby som sa venoval duchovnej činnosti, som zo začiatku nedobrovoľne prijal toto poslanie. Priznávam, že aj z dôvodu neustálych neúspechov a trvalých stavov chorobnosti. Toto želanie som prijal a potlačil som bežné ľudské ambície.

Čo som dosiahol v ezoterike

SAŠA PUEBLO ZACIATOK MOJEJ CESTY:Na začiatku duchovnej cesty som vlastne ani netušil, že sa vydávam na nejakú duchovnú cestu. V prvom rade ma trápili chorobné stavy, a tak isto nie práve úspešný život človeka, ktorý musel neustále začínať robiť niečo nové.

Začiatok mojej ezoterickej cesty

SAŠA PUEBLO ZACINAJUCI EZOTERIK: Svoju ezoterickú prax som začínal presvedčením, že napriek tomu, že ma príroda neobdarila žiadnymi fenomenálnymi schopnosťami, tak ich dokážem získať nácvikom a následnou praxou. Začal som študovať a meditovať knižku od

Začínajúci ezoterik

SAŠA PUEBLO AUTOR (OD ROKU – 2002): Aké publikácie o problematike ezoteriky som napísal plus stručný opis. Po určitom čase, keď som si vybudoval rozsiahlejšiu knižnicu s problematikou hlavne ezoteriky, som sa rozhodol všetko naštudovať a dôsledne precvičiť.

SAŠA PUEBLO JE BLOGER: Tak zase som sa rozpísal. Mal som asi rok a pol poriadnu nechuť niečo napísať. V minulosti som pozeral film o spisovateľovi, ktorý zažil niečo podobné. Písal som iba krátke príspevky do facebooku, ale to skôr z nutnosti.

Ezoterik sa stal blogerom

SAŠA PUEBLO SPOSOB PISANIA: Som autorom skoro všetkých článkov na tejto internetovej stránke. Rozhodol som sa, že využijem modernú technológiu v prospech duchovnej cesty a ako autor nebudem vydávať žiadne knižky ani publikácie. Ešte pred týmto rozhodnutím som napísal a vydal pre interné účely meditujúcich sériu brožúrok

Spôsob písania ezoterickej literatúry

SAŠA PUEBLO ZACINAJUCI AUTOR: Po určitom čase, keď som si vybudoval rozsiahlejšiu knižnicu s problematikou hlavne ezoteriky, som sa rozhodol všetko naštudovať a dôsledne precvičiť, na základe štúdia a meditácií pozbierať meditačné techniky a postupy do ucelených oblastí.

Začínajúci autor

SAŠA PUEBLO ŠAMAN (OD ROKU – 2002): Šamanizmus je jedna z významných duchovných ciest do vlastnej duše pomocou techník a praktík či už pravekého, alebo prírodného človeka. Saša Pueblo sa usiluje preniknúť až do prehistórie svojej duše, keď sme boli ešte akýsi druh zvierat alebo živočícha. Spoznáva zákutia duše šamana bezprostredne v sebe, a tak isto sa usiluje oživiť šamanské tradície a previesť ich do meditačnej praxe ďalších meditujúcich.

ČO SOM DOSIAHOL V ŠAMANSTVE: V oblasti prírodného šamanstva som v prvom rade dosiahol schopnosť potlačiť rozumový spôsob vnímania seba aj prírody. Dokážem potlačiť vnútorné myšlienkové pochody a spomienky na prírodu. Ďalej si uvedomujem, že šamanstvo spadá do obdobia 50 000 rokov ….

Čo som dosiahol v prírodnom šamanstve

SAŠA PUEBLO MAGICKÁ REČ: Prírodný človek. Praveký človek. Rozumové konanie. Magické konanie. Magická reč. Posunková reč. Magické zvuky. Magické pohyby. Magické hlasivky. Magické rituály s objektmi. Magické písmená. Magické znaky ako piktogram. Mágia praveká ako oheň. Mágia ako voda.

Ovládam magickú reč šamanov

SAŠA PUEBLO ZAČIATOK ŠAMANSTVA: Aby bola duchovná cesta úplná, tak je potrebné sa časom vrátiť do minulosti a venovať sa obdobiu prírodného človeka, ktorý nevie písať, čítať a logicky premýšľať a treba v šamanstve zájsť aj do obdobia pravekého človeka. No aby bolo všetko naplnené aj historicky

Začiatky mojej šamanskej cesty

SAŠA PUEBLO TERAPEUT (OD ROKU – 2002): Na duchovnej ceste je nutné a potrebné udržať si skvelý zdravotný stav či už po fyzickej, ale aj psychickej stránke. Tak isto otázka šťastného osudu pre ezoterika tu naberá na význame. Saša Pueblo tu popisuje najvýznamnejšie zlomy v zvládaní psychických a fyzických terapií. Môžete tu čerpať inšpiráciu, ako robiť ezoteriku na zdravom základe.

SAŠA PUEBLO ČO SOM SA NAUČIL AKO TERAPEUT: Pri svojej duchovnej ceste som si musel naštudovať veľa vecí zo psychológie, sexuológie a psychiatrie. Bola to nutnosť, aby som vedel, do čoho budem prenikať na svojej duchovnej ceste. Chcel som preniknúť do všetkého, čo bolo fyzické ako orgány

Čo som sa naučil ako terapeut

SAŠA PUEBLO MOJA CESTA K TERAPIAM: K duchovnej ceste ezoterika jednoznačne patrí aj cesta terapeuta a liečiteľa vlastnej duše. Nemožno oddeľovať a ani som neoddeľoval liečiteľstvo a psychoterapie od duchovnej cesty. Neustále tvrdím a zastávam názor, že ezoterik

Moja cesta k terapiám

SAŠA PUEBLO ZAČÍNAJÚCI TERAPEUT: Keď som sa rozhodol vyliečiť sa zo zdravotných problémov a zároveň vypestovať v sebe zvláštne schopnosti tušil som, že to nebude také jednoduché a budem sa musieť lepšie vyznať vo svojej psychike. To sa neskoršie aj potvrdilo, pretože pri nácviku a zmene osobnosti ……

Začínajúci terapeut

SAŠA PUEBLO KABALISTA (OD ROKU – 2002): Popis najvýznamnejších krokov, ktoré spravil Saša Pueblo v oblasti písmenkových a znakových meditácií. Usiluje sa o duchovnú cestu aj v tejto neľahkej oblasti ezoteriky, ktorá je tak náročná a nedostupná. Tak isto si tu nájdete jeho medzníky na kabalistickej ceste, ktoré môžu byť pre vás návodom ……

SAŠA PUEBLO ČO OVLÁDAM V KABALE: kabale som sa dozvedel z knižiek kabalistov, ktoré som v hojnom počte prečítal a usiloval som sa aj o určitú meditačnú prax. Priznám sa, že zo začiatku som nevedel pochopiť a prísť na to, o čom je vlastne kabala a celé kabalistické úsilie.

Čo ovládam v znakovej kabale

SAŠA PUEBLO ZAČIATKY V KABALE: Cesta kabaly je jedna z najproblematickejších ciest v ezoterike. Mnoho rokov som sa trápil čítaním kabalistických knižiek a spisov, ktoré o kabale pojednávajú. No nijako som sa nevedel dopátrať, o čom vlastne kabala je. A tak som sa rozhodol ísť na to úplne ináč.

Moje začiatky v kabale

SAŠA PUEBLO MYSTIK (OD ROKU – 2002): Mystická cesta úzko súvisí s cestou náboženskou, ktorá speje do oblasti Božskej prozreteľnosti. Saša Pueblo ide k Bohu svojou jedinečnou cestou, ktorá je netradičná a založená na plnom rešpektovaní všetkého, čo náboženská história priniesla. Rešpektujte jeho cestu, ako on rešpektuje vašu cestu k Bohu.

SAŠA PUEBLO MYSTIKA STIGIEM: V prvom rade som v oblasti náboženstva nešiel vlastnou cestou. Sprvoti som sa venoval hlavne náboženskej literatúre všetkého druhu. Nevynechal som žiadny náboženský systém a prevádzal som aj duchovnú aktivitu podľa ……

Čo som dosiahol v mystike stigiem

SAŠA PUEBLO ZAČIATKY V MYSTIKE: Táto oblasť bola pre mňa mimoriadne náročná a problémová. Hlavne preto, že moji starí rodičia mali až príliš fanatický vzťah k náboženstvu a rodičia boli k veciam náboženským skoro úplne ľahostajní …….

Moje začiatky v mystike

SAŠA PUEBLO PRVOPOČIATOK V MYSTIKE: Na začiatku môjho rozhodnutia venovať sa náboženstvu vo forme mystickej cesty k Bohu stála knižka od F. Bardona s názvom Brána opravdovému zasvěcení. V knižke je mnoho návodov a postupov zoskupených do 12 stupňov….. https://www.meditacia.sk/zacinajuci-mystik/

SAŠA PUEBLO TANTRIK (OD ROKU – 2002): Tu sú uverejnené najvýznamnejšie medzníky Sašu Puebla v oblasti sexuálnej tantry, ktoré môžete využiť vo vlastných erotických meditáciách. Saša Pueblo sa v tejto háklivej oblasti usiluje dať sexuálnemu životu vyšší význam ako len vybitie sexuálnych pudov a potrieb. Neľahká oblasť ezoteriky, ktorá vyžaduje veľa nácviku a veľa disciplíny. Objavte nový rozmer žitia erotična, ako ho nepoznáte.

SAŠA PUEBLO Z PRAXE JOGÍNA: V oblasti jogy, a to hlavne indickej, som začínal ako skoro každý čítaním jogínskej literatúry a nácvikom hathajogy, ktorá sa venuje hlavne pozíciám tela, najčastejšie v lotosovom sede. Ide o sedenie na zemi so skríženými nohami pod sebou.

Čo ovládam z praxe jogínov

SAŠA PUEBLO V TANTRISME: Celkovo je sexuálna ezoterika citlivá záležitosť a ezoterici sa do tejto oblasti neradi púšťajú. Skorej sa snažia niektoré prvky erotickej ezoteriky napúšťať do svojho fyzického sexuálneho života. Aj ja osobne som sa začal zaoberať sexuálnou ezoterikou trochu neskôr, ako by bolo potrebné.

Moje začiatky v tantrizme

SAŠA PUEBLO REIKISTA (OD ROKU – 2002): Saša Pueblo sa stáva senzibilom a dokáže vnímať magnetické pulzácie zemského jadra a bioenergie živých organizmov. Zverejní tu vždy stupeň úrovne, ktorý v tejto oblasti dosiahol. Energetická ezoterika je významná oblasť duchovnej cesty a bez jej hĺbkového zvládnutia nemožno robiť úspešnú duchovnú cestu.

SAŠA PUEBLO PROGRAMUJEM REIKI: Na stole mám kalendár a využívam ho aj na programovanie reiki. Programovanie je dobré na to, aby som mal chuť v reiki pokračovať vytrvalo a aj ho zdokonaľovať.

Ako programujem Reiki

SASA PUEBLO REIKI ENERGIE: O ľudských energiách, ktoré sa tvoria v bunkách ľudského tela a v procese trávenia, som sa dozvedel z knižiek o reiki a liečiteľských schopnostiach. Dopočul som sa, že niektorí ľudia majú horúce ruky. V mojom okolí sa rozbehla zasvätenie do reiki energiou. Objavili sa reiki liečitelia.

Energie reiki Sašu Puebla

SAŠA PUEBLO MAGMATICKÉ ENERGIE: V tejto oblasti som prešiel rozsiahlym výcvikom a trvalo som sa naučil v sebe a okolo seba vnímať aktivity magnetického jadra Zeme, ktoré je v hĺbke až 6 000 km. Pridal som sa do rodiny senzibilov alebo prútikárov. Senzibil je osoba, ktorá vníma cez nervové platničky vo svaloch magnetické pulzácie zemského jadra.

Ako ovládam magmatické energie Zeme

SAŠA PUEBLO PRÁCA Z ENERGIAMI: Keď som začínal, tak som o nejakých energiách z ľudského tela ani nechyroval. Bola to pre mňa úplne neznáma vec. Iba som vedel, že moja babka mňa aj iných ľudí liečila horúcimi rukami. Naivne som si ako dieťa predstavoval, že ruky si zohreje na variči alebo na žehličke

Moje začiatky práce s energiami

SAŠA PUEBLO SILVISTA (OD ROKU – 2002): Nájdete si tu moderné trendy ezoteriky, ktoré boli vyvolané v ľudskej mysli vďaka technickým zariadeniam. Patrí sem aj prienik človeka do kozmu a pozmenenie ľudskej psychiky na psychiku kozmonautov. Teda Saša Pueblo tu bude prezentovať svoje schopnosti transformovať svoju psychiku aj na novodobé trendy duchovnosti, ktoré vyvolali stroje a zariadenia. Nájdete si tu rôzne schopnosti, ktoré mu dovolili otvoriť nové duchovné smery vo vnútri vlastnej duše.

SASA PUEBLO SILVA ŠKOLA: Dovoluji si vám prezentovat svoji kmitající, blikající a vibrující Silva školu. O Silva technikách jsem se dozvěděl z knížek, které měly mí rodiče. Ležely mnoho let bez mého zájmu. Až když jsem měl mnoho problémů se zdravím, tak jsem po těchto knížkách asi …

Silva škola Sašu Puebla

SASA PUEBLO: SILVA VEDOMIE: Okrem iných vedomí sa venujem aj vedomiu mikrosveta. Ide v podstate o to, že človek, ktorý vníma sám seba a okolie ako niečo, čo bliká, kmitá a vibruje, dokáže hlbšie prenikať do seba a predmetov okolo seba. Všetko je založené na tom, že naše zmysly nedokážu vnímať svet v jeho reálnejšej podobe. Jasný príklad je neschopnosť človeka vnímať svet mikroorganizmov.

Aké je moje Silva vedomie

SAŠA PUEBLO ZAČIATKY SILVA Na začiatku mojej cesty v modernej ezoterike bolo veľa knižiek okolo hlavného predstaviteľa Silva školy Josého Silvu. Bol to Američan, ktorý prešiel zvláštnym procesom pozmenenia svojej psychiky na základe opravovania elektrospotrebičov.

Moje začiatky

SAŠA PUEBLO AUTOR (OD ROKU – 2002): Aké publikácie o problematike ezoteriky som napísal plus stručný opis. Po určitom čase, keď som si vybudoval rozsiahlejšiu knižnicu s problematikou hlavne ezoteriky, som sa rozhodol všetko naštudovať a dôsledne precvičiť.

SAŠA PUEBLO BLOGER: Tak zase som sa rozpísal. Mal som asi rok a pol poriadnu nechuť niečo napísať. V minulosti som pozeral film o spisovateľovi, ktorý zažil niečo podobné. Písal som iba krátke príspevky
do facebooku, ale to skôr z nutnosti.

Ezoterik sa stal blogerom

SAŠA PUEBLO EZOTERICKÁ LITERATÚRA: Som autorom skoro všetkých článkov na tejto internetovej stránke. Rozhodol som sa, že využijem modernú technológiu v prospech duchovnej cesty a ako autor nebudem vydávať žiadne knižky ani publikácie. Ešte pred týmto rozhodnutím som napísal a vydal pre interné účely ….

Spôsob písania ezoterickej literatúry

SAŠA PUEBLO ZAČÍNAJÚCI AUTOR: Po určitom čase, keď som si vybudoval rozsiahlejšiu knižnicu s problematikou hlavne ezoteriky, som sa rozhodol všetko naštudovať a dôsledne precvičiť, na základe štúdia a meditácií pozbierať meditačné techniky a postupy do ucelených oblastí.

Začínajúci autor

SAŠA PUEBLO LIEČITEĽ (OD ROKU – 2002): Ako som sa stal liečiteľom a vyzdravel. Aké knižky mi pomáhali. Svoju liečiteľskú cestu som nastúpil z dôvodu, že som si musel vyriešiť svoje pretrvávajúce zdravotné problémy.

SAŠA PUEBLO AKO LIEČITEĽ: Ako alternatívny liečiteľ som v prvom rade začal s poznávaním a zberom liečivých byliniek a liečivých častí stromov. V niektorých prípadoch aj častí hmyzu. Sám som si naštudoval z bylinárskych knižiek, zbieral som, sušil a spracovával. Vyrábal som vhodné mastičky, tinktúry, homeopatiká a iné produkty na báze octu, liehu, vína.

Čo som dosiahol ako liečiteľ

SAŠA PUEBLO ZAČÍNAJÚCI LIEČITEĽ: Svoju liečiteľskú cestu som nastúpil z dôvodu, že som si musel vyriešiť svoje pretrvávajúce zdravotné problémy. Trpel som chronickým zápalom čelných dutín kombinovaným s neustálymi zápalmi pľúc, priedušiek a hrdla. Tieto zdravotné problémy sa vliekli, dá sa povedať

Začínajúci liečiteľ