Keď som sa rozhodol vyliečiť sa zo zdravotných problémov a zároveň vypestovať v sebe zvláštne schopnosti tušil som, že to nebude také jednoduché a budem sa musieť lepšie vyznať vo svojej psychike. To sa neskoršie aj potvrdilo, pretože pri nácviku a zmene osobnosti vyskakovali rôzne duševné stavy, ktoré som si musel správne vysvetliť a ovládnuť ich. Všetko sa to vlastne začalo snom. Prisnila sa mi motorka, ktorej motor sa skladal zo znetvorených tiel. Navštívil som svoju známu psychologičku, ktorá sa pecializovala na problematiku mentálne postihnutých ľudí v ústavoch. Tá ma nahovorila, aby som začal spoznávať tento dobre utajený svet. Zo začiatku to nebolo vôbec ľahké, no postupne som si zvykol. Začal som so zriadencami ústavu kresliť. To mi otvorilo cestu do vlastnej duše. Naučil som sa tu vnímať rôzne typy ľudských pováh a ich prejavy. Stretol som tu ďalšiu psychologičku, ktorá mi dopodrobna opisovala prejavy postihnutých detí. Mal som možnosť stretať sa s ďalšími špecialistami z odboru špeciálnej psychológie a psychiatrie. Svoje základné psychologické poznatky som získal z knižky

VLADIMÍRA VONDRÁČEKA: FANTASTICKÉ A MAGICKÉ Z HĽADISKA PSYCHIATRIE. Je to skvelá knižka, kde autor stojí medzi svetom mágie a psychiatrie. Nepozerá sa na zvláštne duševné stavy ako psychiater, ale ako mystik okultista, ktorý naznačuje, že tieto zvláštne duševné stavy sa dajú zvládnuť aj nácvikom. V knižke som sa naučil a meditáciou aj odcvičil, aké rôzne duševné stavy môžu v mozgu človeku nastať. Získal som neoceniteľné základy, čo sú to emócie ako náladovosť, radosť, smiech, smútok, plač, úzkosť a strach, ako funguje pamäť a jej poruchy. Našiel som tu aj definície, čo je to ľudské vedomie. Jedna kapitola ma naučila hľadať vzťah medzi duševnými stavmi a magickými schopnosťami. Tak isto som sa dozvedel veľa o sugescii chemických látok bez ich užívania. Celkovo ma táto knižka zaviedla skvelým spôsobom do vnútra ľudskej duše. Zaujímal som sa aj o ľudskú sexualitu. V tejto oblasti sa nedá nájsť vhodná literatúra a tak som sa uspokojil s knižkou

STANISLAVA GROFA: ZA HRANICE MOZKU. Tu som mohol nahliadnuť do problematiky psychológie netradičným spôsobom. Hlavne som sa prístupným spôsobom dozvedel o ľudskej sexualite. Na základe týchto poznatkov som začal s výcvikom ovládania ľudskej sexuality. Tu som sa naučil používať psychologický slovník. Zaujímavé v knižke boli aj poznatky pri experimentovaní s užívaním LSD na psychiku a zážitky spojené s pôrodom. Z týchto uvedených knižiek som získal základy toho, čo sa môže nachádzať v ľudskej psychike. To mi umožnilo odhadovať a odborne pomenovávať vlastné psychické stavy, ale aj psychické stavy iných ľudí. Uvedomoval som si, že keď budem prenikať na dno ľudskej duše, tak sa z jej hĺbok môže všeličo objaviť a ja musím byť pripravený to pomenovať a ovládnuť. Po štúdiu nasledovala prax skúmania psychiky hlavne ľudí so sklonmi pre veci ezoterické. Ovšem správne určená diagnóza vyžaduje aj účinné liečebné prostriedky. Tak som sa pustil do štúdia a nácviku knižky

R. COPELANOVEJ: HYPNOZA.V tejto knižke som sa rozumovo dozvedel, že človek môže mať buď schopnosti hypnotizéra, alebo média. Našiel som si tu aj hypnotické formulky a hypnotické techniky. Teda našiel som účinný prostriedok na ovládnutie väčšiny psychických stavov. Doteraz využívam a nacvičujem hypnotické schopnosti hlavne pre seba. K tejto knižke pribudla ďalšia rada knižiek od nadšencov

SILVU a to SILVOVA METODA PRO FYZICKOU A PSYCHICKOU KONDICI. V tejto knižke, ale aj ďalších knižkách nadšencov
SILVOVEJ METÓDY,som našiel veľa účinných techník a postupov na ovládnutie a využívanie všetkého, čo je uložené v mysli každého z nás.

Pridaj komentár