Obsah webu A-Z

 
obsah enigma monitor
 
Prináša náš sponzor: terapeut Saša Pueblo
https://cimax.sk/lieky/sasa-pueblo
sasapueblo@meditacia.sk
 
2
 
 
Search engine (v slovenčine prekladané ako: prieskumový stroj, vyhľadávač, vyhľadávací nástroj, vyhľadávací prostriedok, vyhľadávací stroj, vyhľadávacia služba, vyhľadávací program, v bežnom jazyku len vyhľadávač) je počítačový systém či program, ktorý umožňuje používateľovi zadať nejaký ľubovoľný alebo špecifikovaný vyhľadávaný výraz a dostať z veľkého objemu dát informácie, ktoré sú v súlade s týmto dopytom.
 
Cirkevný kalendár
Čo zaraďujeme pod cirkev? Cirkev môže byť, organizované – legitímne ustanovené spoločenstvo kresťanských veriacich určitého vyznania doktríny kultu, čiže kresťanská náboženská spoločnosť.
 
Enigma
Čo je to náboženstvo? Náboženstvo alebo zriedkavo relígia je vzťah človeka k posvätnému, prostredníctvom ktorého človek transcenduje svoju skúsenosť s vonkajšou realitou.
 
Enigma II
Paleontológia (z gréčtiny) je veda o vývoji života na planéte, o starých rastlinách a živočíchoch, ktoré skúma na základe ich fosílií zachovaných v skalách. Patrí sem štúdium fosílií, stôp, brlohov, častí tiel, fosilizovaných výkalov (koprolitov) a chemických rezíduí.
 
Náboženská hudba
Na akú hudbu delíme náboženskú hudbu? Náboženská hudba je hudba súvisiaca s textovým či melodickým vyjadrením viery človeka v nadprirodzeno. Delí sa na: liturgickú hudbu, prírodnú hudbu. 
 

Comments are closed.