Znovu som sa začal venovať snovej problematike. Precvičujeme túto oblasť v meditačnej skupine už skoro 20 rokov. A je dobre začať tu a postupovať systematicky až do tejto špecializovanej úrovne na sny.
https://meditacia.sk/?s=hypn%C3%B3za+&submit=Search
https://www.youtube.com/channel/UCf28D27YFU8bnu6YdDHJ3Ww/pla…

Spánok


https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo/meditacia-so-sasom-…

DOSIAHNUŤ ROZUMNÚ KONTROLU NAD SNOVÝM PROCESOM.
HYPNÓZA JE URČITÁ FORMA SPÁNKU – HYPNOL A LÁTKY PODOBNÉ.
SPÁNOK NA BÁZE HYPNÓZY- BYLINIEK PODPORA SPÁNKU – ALEBO OD LEKÁROV.
V POSLEDNOM SNE SA ZOBUDIŤ A SPOMENÚŤ SI NA OSTATNÉ SNY A ZAPÍSAŤ SI ICH.
KRANIOSAKRÁLNA TERAPIA A SPRACOVANIE TRAUMATICKÝCH ZÁŽITKOV, ALE AJ SNOV.
MENTÁLNA KONCENTRÁCIA, TERAPIA NA POVRCH KOSTI.
TRAUMATICKÝ ZÁŽITOK NESPOMÍNAŤ V DENNOM VEDOMÍ, ALE V NOČNOM VEDOMÍ.
V HYPNOTICKOM VEDOMÍ PREŽÍVAŤ TRAUMY.
KINEZIOLÓGIA SVAL – PROGRAM, ČO CHCEM DOSIAHNUŤ – PREDPAŽENÁ RUKA A JEJ SVALOVÁ SILA.
SEN AKO RIEŠITEĽ PROBLÉMOV – NAPOJENIA NA TÝCH, ČO TAKÝTO PROBLÉM UŽ RIEŠILI.
VŠETKO EMOČNÉ ALEBO VEĽAKRÁT SA OPAKUJÚCE VCHÁDZA DO SNOV.
SPÁNOK V NARKÓZE A TOTÁLNOM ZNEHYBNENÍ – TREBA MIKROPOHYB SVALOV.
MIKROSOMNAMBULNÝ STAV DO SNOV – NEDOSTATOK POHYBU.
SPAŤ POČAS DŇA A NIE V NOCI – NAMIEŠAŤ NOČNÉ A DENNÉ VEDOMIE.
MOC INZULÍNU V NOCI VEDIE K POCITOM LIETANIA A VZNÁŠANIA SA.
VAROVNÝ SEN – PREVERIŤ HO, S ČÍM SÚVISÍ.
NOČNÁ SNOVÁ BYTOSŤ – JA – ČAS NA JEDINEČNÉ MEDITÁCIE.
ZÁSAHY INÝCH DO VAŠICH SNOV A OPAČNE.
VYTVORIŤ SI VLASTNÝ SNÁR A POZNAŤ SNÁR A SNOVÉ SYMBOLY U INÝCH.

SNY SÚ PLNÉ NEJASNÝCH SYMBOLOV, ALE TU NEJDE O VEDECKÝ NÁHĽAD, ALE ORIENTAČNÝ.

PROGRAMOVANIE, ČO CHCEM DOSIAHNUŤ V SNOCH POČAS HYPNÓZY ALEBO DENNÉHO VEDOMIA.

SPOJKA MEDZI DENNÝM VEDOMÍM A NOČNÝM JE HYPNÓZA – TRVALÁ HYPNÓZA – NONSTOP HYPNÓZA.

PRIRADIŤ K SNU URČITÝ VÝZNAM – POKIAĽ HO MÁ.

KRYPTOGRAFIA – ŠTUDOVAŤ A SNY DEKÓDOVAŤ.

IKONY A ÚPRAVA SNOV – ASMR REALIZUJE.

SEN LUCIDNÝ – VYTVOR ZO SNA BYTOSŤ – SYNESTÉZIA.

EXTRÉMNE STARECKÁ SEXUALITA – ZNETVORENIE SNOV A FALICKÉ SYMBOLY.

ROZJÍMAŤ A MEDITOVAŤ NAD VLASTNÝMI SNAMI – AKO ICH DOSTAŤ LEPŠIE DO DENNÉHO VEDOMIA.

Psychoanalytik Thomas Ogden

SNÍVAŤ SNY A PREPOJIŤ ICH ZA VLASTNÝMI ÚČELMI.

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.