Je asi čas napísať, čo máme nové vo výskume duchovna. Takisto je rozumné si pripomenúť, o čom je takýto výskum ezoteriky a duchovna. Vývoj duchovna a ezoteriky má svoju históriu a na začiatok sa ňou budeme zaoberať. Potom si niečo povieme o duchovne a jeho vývoji v stredoveku. Tak isto zhodnotím vývoj a výskum ezoteriky mojím zoskupením.

Pokiaľ to začneme rozoberať od začiatku, a teda zvieracieho sveta a časovo sa posunieme do minulosti, ide o milióny rokov p.n.l., je to svet zvierat a o nejakej plánovanej činnosti nemôže byť ani reč. Ale z pohľadu antropológie ako vedy o vývoji života na Zemi možno hovoriť o evolučnom vývoji na základe prispôsobovania sa meniacemu okoliu. Vplyv kozmu k tomu určite patrí. Niektoré zmeny na zvieratách sa po dlhom čase miliónov rokov zakotvili v ich genetickej úrovni. Teda zmeny sa prejavili a stali sa trvalé. Niektoré zmeny sa zase z genetického fontu stratili alebo zostali v zakrnutej podobe. Ide o Darwinovu teóriu vývoja druhov.

SAŠA PUEBLO PORADENSTVO
TERAPEUT, LIEČITEĽ, EZOTERIK, REIKISTA NA DIAĽKU.
POTREBUJETE ODBORNE PORADIŤ OKOLO HISTÓRIE?
NEVÁHAJTE A KONTAKTUJTE MA.
ODPOVIEM KAŽDÉMU.
VSTUPNÁ KONZULTÁCIA JE BEZPLATNÁ.
POVEDZTE SVOJ NÁZOR NA DANÚ VEC.
sasapueblo@meditacia.sk

Dnes sa na zvieraciu minulosť vieme pozrieť očami genetiky a zisťujeme cez genetiku, že druhovo nám sú najbližšie krava a prasa. A preto nám tak dobre chutia . Pojedáme vlastne svojich prehistorických bratov a sestry. Ale taký je potravinový reťazec. Teda vývoj v zvieracej ríši je skôr o genetických poruchách. Nemá vedomú formu vývoja ako dnes.

V praveku sa praveký človek snaží o určité duchovno a vyvíja ho ako pokus a omyl, alebo je to dobré a berieme to. Abstraktné myslenie je slabučké. Samozrejme, robíme aj výskum pravekého prístupu k duchovnu ako sú jaskynné kresby, kostné pozostatky, archeologické vykopávky. Osobne k tomu pridávam veštecký výskum artefaktov z tohto obdobia. Používa sa na to vedomie zvieraťa somára a ľudskej mysle, ktorá sa vie prepadnúť do informačných polí v magmatickom jadre Zeme, prípadne v jej magnetickom poli. Je to klasická metóda typická pre ezoterický výskum.

Potom tu máme techniky astrálnej projekcie, kde vo svojom tele vytvorím vysoké hodnoty jednak melatonínu, a potom aj ketamínov. Ide o látku, ktorú dávajú pacientom pred operáciou a spôsobuje totálny kľud svalov. Potom ide astrálna projekcia uvoľnenia psychiky človeka a putovanie po celej našej planéte. Teda putujem do oblasti kultových stavieb a v rámci reiki kumulujem v tejto oblasti energie z reikistov. A potom vedomie zvieraťa somára a niečo ako oživenie tradícií, ktoré sa na kultových miestach sa praktizovali. Medzi archeologickým a ezoterickým výskumom je poriadny rozdiel. Ezoterický výskum získa reálny pohľad na dianie v minulosti. Bohužiaľ, archeológovia si často prikrášľujú minulosť a to určite nepotrebujeme pre reálnu ezoterickú prax.

Určité nové možnosti priniesol stredovek alebo pád Rímskej ríše. V kláštoroch sa vývoj ubral k vzniku novodobých náboženstiev, kde prednosť dostal človek a nie duchovno. Bolo to správne vo vývoji ľudskej civilizácie. Civilizácia sa rozvinula a dosiahla dnešných rozmerov a dnešného blahobytu. No celkovo sa udial odklon od duchovnosti a mimoriadnych schopností. Venujem sa nezaujate náboženstvám po celom svete. Osobne je mi príjemný budhizmus. Ale najviac duchovna v sebe skrýva kresťanstvo. Som osobne vďačný každému, čo udržuje duchovné hodnoty kresťanstva.

V poslednom čase som sa orientoval na výskum dejín vatikánskych pápežov. Nemal som túto oblasť naštudovanú a preskúmanú. Tak isto som pracoval na pochopení a spoznaní dejín starého Egypta. V zásade sa musí uplatňovať prístup neskutočného množstva opakovaní artefaktov starého Egypta, pozeranie relácií o starom Egypte, ale aj nácvik energetických žeziel faraónov. Kovové trubice na koncoch uzavreté a držané v rukách. Pozeráte a ukladáte do pamäte do momentu určitého oživenia v spomienkach. Teda prechádzam znovu a znovu oblasti histórie a významných udalostí a skúmam ich vývoj. Cvičím všetky techniky, ktoré naši predkovia praktizovali. A potom vyberám tie, ktoré preberieme do dnešného systému ezoteriky a duchovna. Je zásada, že nesmú škodiť zdraviu a šťastnému osudu.

Teda je tu zjavne cítiť, že som sa rozhodol preskúmať logicky a racionálne históriu ezoteriky a určitým spôsobom spraviť v histórii duchovna poriadok. Príkladom môže byť mnohoročný nácvik techník reiki. Zber poznatkov o reiki. Druhy reiki a ich zber. Vybudovanie webstránky o reiki. Pozbieral som možno 300 rôznych postupov reiki. Vystopoval som celú históriu reiki. Neustále liečim na diaľku a nie v prítomnosti stovky osôb po celom svete. Za dva roky som zasvätil na diaľku asi 200 reiki liečiteľov po celom svete. Dnes s nimi spoločne liečim. Tu si nájdete podrobnosti: https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo/program-radia-sasu-…

Neustále uplatňujem základy vedeckého bádania. Teda vytvor zbierku a definuj bod zbierky, čo má a nemá zbierka obsahovať. Definovanie každého bodu zbierky a jeho parametre, prieskum parametrov. Ktoré prvky množiny zostanú a ktoré prvky množiny budú tvoriť podmnožinu prvkov, ktoré neprešli testami. Nepatria do limity s danými stanovenými podmienkami. Podmienky sú stanovené v štatistických hodnotách. Viem, že v ezoterike a duchovne nemožno operovať priamym dôkazom. Opatrnosť s narábaním s nepriamymi dôkazmi je jednoznačná. Na každý bod v množine vybraných bodov (postupov) uplatním matice pre dokonalé uplatnenie.

Samozrejme, takéto moderné vedecké postupy, matematická logika a matematické myslenie vedie k tomu, že ezoterika sa bude znovu vyvíjať do novej podoby. Jednotlivé oblasti budú zmenené a nastane ich ďalší vývoj. Osobne neočakávam nejaké radikálne zmeny v oblasti duchovna. Snáď iba môj vedecký prístup k ezoterike a k duchovnu. Teda upratanie duchovna. Objasnenie nejasností a záhad v duchovne na základe medicínskych prístupov. Medicínske skúsenosti, medicínsky slovník. Na jednoznačné nové prístupy si počkáte tí mladšie narodení možno o pár desaťročí. A možno vôbec.

Tu si nájdete o mojom výskume viac:
https://cimax.sk/blogy/article170-Vyskum-urinoterapie
https://facearcane.apoort.net/clanky-vyskum-urinoterapie/
https://www.meditacia.sk/3883-Vyskum-ezoteriky/
https://www.cimax.sk/blogy/article171-Reiki-a-dlhovekos%c5%a…
https://www.meditacia.sk/1297-Meditacia/4019-Teoria-prax-a-v…
https://www.meditacia.sk/3883-Vyskum…/4159-Metody-testovania-vedy/

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.