Rozhodol som sa, že začnem zverejňovať aj odborné informácie okolo tejto tabuizovanej témy, o ktorej sa veľa nerozpráva. Celkovo všetko okolo smrti, zomierania a toho, čo môže byť reálne po smrti, je náročná oblasť. Na začiatok treba prekonať prirodzený strach z tejto témy. Treba sa naučiť o nej premýšľať, a tak isto hovoriť. A pokiaľ zvládate, tak aj písať. Celkovo sa ľudia na tejto planéte boja smrti a ukončenia svojej existencie. Mladé osoby okolo 20 – 30. roku života neradi vedú reči o tejto téme. Osoby po 50. roku života začínajú chodiť na pohreby svojich blízkych a známych.

Potom treba v sebe prekonať aj taký zvierací strach z vnútra tenkých a hrubých čriev a žalúdka. A treba tak robiť postupne a dôsledne. Nečakajte, že vaša ľudská a zvieracia myseľ vo vašich neurónoch to spraví za vás a bude ochotná vás podporiť, aby ste v tejto oblasti špiritizmu niečo dokázali. Ale inak to nepôjde a bude treba prekonať strach zo smrti. To neznamená, že budete potom so životom hazardovať.

BUDETE MAŤ IBA JEDNU MOŽNOSŤ A NEPREMRHAJTE SI JU, ABY STE V MOMENTE SMRTI NEĽUTOVALI, ČO STE SI POČAS ŽIVOTA MOHLI VYBUDOVAŤ DO SVETA MŔTVYCH. AKO SA ĽUDOVO HOVORÍ: NEPRESERTE SI JEDINÚ MOŽNOSŤ, INÁ UŽ NEBUDE.

Prekonanie strachu nedýchať je potrebné zvládnuť. Toto cvičíte na vlastnú zodpovednosť. Necvičia osoby, čo majú astmu a pľúcne problémy a slabé srdiečko. Cvičenie je typické jogínske dychové cvičenie. Vydýchnuť všetok vzduch z úst, trubice a pľúc. V pľúcach nie je žiadny vzduch. A idete počítať na prstoch ruky do 5. A potom sa nadýchnete. Na druhý deň sa cvičenie opakuje, ten istý postup, ale rátanie do 10 na prstoch. Opakujete ďalších 10 dní, až na prstoch napočítate do 50. Doporučujem pri týchto cvičeniach mať niekoho pri sebe. Lebo sa môžete dostať do blaženostného stavu a nebude sa vám chcieť ísť z tej blaženosti naspäť. A tak vás niekto musí vrátiť späť potrasením alebo poriadnym zauchom.

SAŠA PUEBLO PORADENSTVO
TERAPEUT, LIEČITEĽ, EZOTERIK, REIKISTA NA DIAĽKU.
POTREBUJETE ODBORNE PORADIŤ OKOLO ŽIVOTA PO SMRTI?
NEVÁHAJTE A KONTAKTUJTE MA.
ODPOVIEM KAŽDÉMU.
VSTUPNÁ KONZULTÁCIA JE BEZPLATNÁ.
POVEDZTE SVOJ NÁZOR NA DANÚ VEC.
sasapueblo@meditacia.sk

Potom je tu potreba budovania fantómového tela a to silnou sugeráciou, že ste išli na chirurgiu a postupne vám znovu a znovu po príchode na chirurgiu niečo odrežú. Postupne všetky končatiny, tela a orgány. Týmto cvičením dosiahnete fantómové telo v celom fyzickom tele. Pomáha napojiť sa na diaľku na osoby po amputácii určitých častí tela. Napojenie má šamanský ráz a nevidíte rozdiel medzi osobou s amputáciou a vašou osobou. Ste jedno telo a jedna duša. Cvičte vytrvalo celé roky rokúce.

Potom vznikne určitý problém a to napájanie sa zomretých osôb s určitými želaniami, ktoré vznikli v momente smrti. Túžba, aby niekomu odpustili. Nepekná túžba sa pomstiť. Takéto záznamy vás začnú obťažovať a vy nesmiete tieto odkazy vybavovať ani náhodou. V hlave sa na diaľku spojíte so živou osobou, ktorej odkaz patrí a to bude záznamu zomretej osoby úplne stačiť. Nevie odlíšiť, či ste odkaz odovzdali fyzicky alebo iba na diaľku vešteckým a energetickým systémom. Žiadostí o odkazy bude plno a v mozgu si vybudujete automat na odovzdávanie odkazov mŕtvych spomienok. Občas to osobne musím zapnúť a mozog si vyčistiť.

ZAMYSLITE SA, AKO DOSIAHNUŤ ŽIVOT VEČNÝ A AKO NA TOM POPRACOVAŤ.

Potom nastane iný problém a to je, že celkové záznamy zomretých osôb, ale aj zvierat sa budú snažiť dostať do vášho tela a reinkarnovať sa. A to nie je dobrá vec a netreba to dovoliť. Predstavte si, že do vás dolezie takýchto záznamov aj 200 a to už je záber na psychiku. Robí sa to tak, že si vsugerujete a uveríte, že ste jednoducho zomreli a posmrtné záznamy nemajú program zostať s vami aj keď zomriete. Raz dvakrát do mesiaca takto upracem svoj mozog a svoju pamäť. Určite sa to naučíte. Samozrejme, cvičíte si toto všetko na vlastnú zodpovednosť.

MILUJEM TEOLOGICKÉ NAJ, NAVŽDY, NA VEČNOSŤ, DONEKONEČNA, ČAS VEČNÝ. A AKO TO DOSIAHNUŤ.

Potom cvičenia smerujú na diaľku k osobám, čo chodia do klinickej smrti za života aj 500 krát. Jednoducho sú pečení- varení vo svete mŕtvych spomienok. Postupne sa prepojujte ešte na živé osoby, ale už často chodiace do sveta mŕtvych. Samozrejme, každý výlet do sveta mŕtvych spomienok stojí určité množstvo neurónov. A nakoniec sú vo svete mŕtvych spomienok jednou nohou ako starší ľudia po 70. roku života. Zase cvičíte na vlastnú zodpovednosť. A cvičte opatrne a vytrvalo.

Potom začínate cvičeniami, ktoré smerujú k osobám, ktoré vstúpili do klinickej smrti a ešte asi 20 minút a už sa nevrátia do sveta živých. Vyhasne v nich život a všetky svoje spomienky, myšlienky a informácie oddelia od mŕtvych neurónov. Lekár konštatuje stav nezlučiteľný so životom. V ezoterike hovoríme čerstvé chrumkavé spomienky oddelené od fyzického tela. Prosím o morálny princíp a nechať na pokoji osoby, čo túžili niečo po smrti vo svete mŕtvych robiť a niečo zanechať. Hlavne buďte ohľaduplní k osobám, ktoré sú naplnené túžbou po božskej bytosti. Vopred ďakujem.

JEDINÝM ZMYSLOM ŽIVOTA JE UCHOVAŤ SVOJE SPOMIENKY NA VEČNOSŤ.

Toto je jedinečný moment, keď záznam zomretej osoby a najlepšie viacerých čerstvo zomretých osôb je pri vás, teda pri vašom fyzickom tele. A budete spoločne spolupracovať a požiadate ich, vysvetlíte im, ukážete im, aby prenášali vo svojom posmrtnom zázname informácie do sveta mŕtvych. A sú to vaše spomienky skopírované do spomienok čerstvo mŕtvych daných osôb. Toto je metóda, ktorú sme objavili a dovoľuje ešte za života budovať svoj záznam vo svete mŕtvych spomienok. Zase cvičíte na vlastné riziko. Dajte pozor, čo znesie vaša psychika.

Problém je, ako vnímať svet mŕtvych, ako si v mozgu vybudovať schopnosť vidieť reálne, čo sa deje vo svete mŕtvych. Na začiatok sa na diaľku šamanskou technikou napojíte na ľudí, čo vnímajú reálne dianie vo svete mŕtvych. Iná technika dovoľuje od živých osôb, čo do sveta mŕtvych chodia neustále, odobrať a využívať ich energeticko – informačné objekty. Ide o také energetické mini guličky s potenciálom zbehnúť do sveta mŕtvych a do vašich neurónov priniesť info o tom, na čo natrafili v kozme. Tak isto to musíte dlhodobo cvičiť a tieto objekty – voláme ich špiritistické objekty – neustále kdesi po špiritistoch zháňať. Ich životnosť je časovo pár dní.

ĽUDSTVO ZOŠALELO A NECHÁPE, ČO JE SKUTOČNÝ ZMYSEL ŽIVOTA.

Čo vlastne začnete budovať vo svete mŕtvych spomienok? Volám to hotel NEKONEČNO. A o čo tu ide? Pripravujete si svoj vlastný priestor vo svete mŕtvych ešte počas života. Teda prijímate do tohto priestoru informácie o vás cez čerstvo zomreté osoby. Potom tu zhromažďuje záznamy zomretých osôb a tu ich spracujete na informácie z detstva. Informácie odborné a zbytok informácií a energie premenené na niečo ako palivo na prechod do tohto jedinečného hotela. Už teraz vediem súboje o informačné polia plodov po potratoch. Je to najhodnotnejší stavebný materiál pre to, čo bude po smrti. Tak isto sem zbierate záznamy uhynutých zvierat a stromov. Tak isto konzumujete objekty vo svete mŕtvych. Takto sa skonzumovala inteligencia s pracovným názvom ÚĽ a to boli záznamy z oblasti kultovej kultúry Göbekli Tepe: https://sk.wikipedia.org/wiki/Göbekli_Tepe
Jednoducho sme ju rozobrali a premiestnili do sveta mŕtvych spomienok. Presnejšie z jedného miesta sveta mŕtvych na iné miesto, teda do našich posmrtných záznamov. A toto premiestňovanie sa týka aj iných objektov vo svete mŕtvych.

JEDINÝM ZMYSLOM ŽIVOTA JE VYBUDOVAŤ SI EXISTENCIU PO SMRTI.

Tak už som vám odtajnil dosť základných informácií, ako sa to má poriadne robiť, aby niečo po vás po smrti zostalo. Bohužiaľ, vaše vedomie a vaša inteligencia sa do tohto posmrtného života neprenesie. Je závislá na neurónoch a tie odumrú. Pochopíte, keď odstránite počítaču procesor a už nefunguje. Nové vedomie a intelekt sa dá vybudovať za tohto života. Ale to už nebudem zverejňovať, ako. To môže byť spoločná meditácia cez skype a podobne. Kontaktujte ma.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.