V oblasti prírodného šamanstva som v prvom rade dosiahol schopnosť potlačiť rozumový spôsob vnímania seba aj prírody. Dokážem potlačiť vnútorné myšlienkové pochody a spomienky na prírodu. Ďalej si uvedomujem, že šamanstvo spadá do obdobia 50 000 rokov pred naším letopočtom a pokračuje až do obdobia 1000 rokov nášho letopočtu. Vrcholové obdobie šamanstva spadá do obdobia 10 000 až 5 000 rokov pred naším letopočtom.

To, čo zostalo z prírodného šamanstva dnes, je už úpadková forma na kompletnom ústupe. Tak, ako praveký človek mal svoje vrcholové obdobie, tak isto dnešný rozumový človek bude mať svoje vrcholové obdobie, a v hlbokej budúcnosti bude mať svoje vrcholové obdobie človek, ktorý prenikne do kozmického priestoru.

Teda naučil som sa otvoriť si v mozgu iné centrá ako sú centrá dnešného rozumového človeka. Chápem to tak, že v určitom stave možno neuróny v tele prepnúť do iných schém a kombinácií. Ako sa dá mozog prepnúť do pravekého vedomia, tak sa dá prepnúť do embryonálneho obdobia vlastného vývoja a do zvieracieho vedomia. V takto prepnutom a vhodne naladenom mozgu možno budovať centrá rôznych činností. Tieto centrá sa dajú budovať buď nekonečným opakovaním niektorých činností, alebo sa dajú vytvoriť zasväcovaním a prenosom zo živej osoby na inú živú osobu.

V prvom rade som si uvedomil a zrealizoval spôsob myslenia prírodného šamana, ktorý stojí na inom princípe ako dnešné rozumové myslenie. Prírodný šaman ovláda seba, iné osoby a vplýva na prírodu pomocou určitých rituálov. V šamanskej ritualistike som sa naučil také kombinácie pohybov tela a rúk, ktoré ma prirodzene skoncentrujú na to, čo potrebujem. Tak isto som zvládol mnohoročným výcvikom magickú koncentráciu pomocou objektov z prírody a kombináciu určitých predstáv a pocitov zo spomienok. Tak isto som zvládol kombináciu zvukov vychádzajúcich z mojich hlasiviek a k tomu magické rituály z chemických látok. K magickému spôsobu myslenia som pridal aj mágiu častíc, ktorá nebola rozvinutá. K tomu som pridal magickú koncentráciu a manipuláciu špiritistického charakteru zo spomienok mŕtvych osôb, ktoré sa po ich smrti nachádzajú v priestore okolo nás.

Proces magického spôsobu konania a myslenia prírodného človeka som posilnil vlastným samozasväcovaním a prevzatím všetkého najlepšieho z magických skúseností prírodných šamanov. V mozgu som si pomocou magických rituálov vytvoril centrá pre magické výkony.

Ovládam magické veštectvo, magické liečiteľstvo, magickú prácu prútikára so silami magmatického jadra Zeme. Tak isto pomocou magických rituálov si viem navodiť každý požadovaný stav. Špeciálne som sa zaoberal magickými ochrannými a čistiacimi rituálmi.

Magickými rituálmi dokážem prenikať do informačných polí mŕtvych zvierat a ľudí. Ide o spomienky, ktoré zostanú po smrti každého zvieraťa a človeka. Hovoríme o akáše, o druhom svete, alebo svete mŕtvych ľudí a zvierat.

Magickými rituálmi dokážem prenikať do magmatického záznamu Zeme, kde sú zapísané všetky udalosti v danom prostredí, ktoré sa tu udiali v ktoromkoľvek historickom čase od dnešných čias až do obdobia 1. miliardy rokov pred naším letopočtom. V tomto čase došlo k zásadným zmenám v činnosti zemského magmatického jadra. Pred týmto dátumom bolo magmatické jadro iné a inak fungovalo.

Zo života a histórie šamanstva by som mohol prebrať všeličo, ale prebral som to najdôležitejšie a to je tvorba prírodných bytostí v mysliach niektorých jedinečných osobností šamanského obdobia. Nacvičil som v sebe a pochopil, že dospelí šamani, ktorí si ako poruchu mysle udržali detskú psychiku a doslova nedospeli počas celého života, vytvárali v sebe určitý druh spomienok ako postavy ľudí a zvierat. Tieto priestorové objekty mali počas života v sebe a po smrti sa uvoľňovali a sú v priestore okolo nás. No dnešným ľudským zmyslom sú neprístupné. Na ich vnímanie som si musel vytvoriť špeciálne veštecké centrum v mozgu.

Šamani s detskou psychikou sa počas svojho života neustále venovali iba určitému prírodnému objektu. Napríklad to boli pierka, meteority, kokosový orech, bambus, perly, fosílie, drevo, minerály, magnetovce, kosti, parožie, koža, ľad, oheň, voda, vzduch a iné. Všetci vytvorili anjelské postavy ľudského alebo zvieracieho tvaru. A toto je mimoriadne hodnotný odkaz šamanov, ktorý som sa rozhodol prevziať a pokračovať v tejto tradícii.

Samozrejme dokážem sugeratívne vyvolať podobný stav mysle ako dospelí šamani s detskou mysľou a veľkou detskou žľazou. Dokážem tvoriť množstvo takýchto anjelských bytostí a tiež ich viem nekonečne dlho zahusťovať. V procese zasväcovaní som sám seba, ale aj iných ezoterikov zasvätil a vytvoril v ich mozgoch centrá na tvorbu všetkých druhov anjelov. Všetko cez magické rituály a cez informačné polia mŕtvych šamanov, ktoré sú okolo nás.

Jedinečne a výnimočne sa našli aj šamani s detskou psychikou v dospelosti a zároveň mali kozmické vedomie ako deti matiek, ktoré boli počas tehotenstva v zvláštnom stave hyperaktivity a nekľudu. Takáto myseľ šamana vytvárala anjelské sféry veľkosti 100 000 kilometrov nad zemský povrch.

Anjelské sféry takto vytvorené majú jedinečnú múdrosť a tušenie vnútorných zákonitostí a je to iný druh doslova vedeckého tušenia prírodných zákonitostí. Anjelské postavičky ľudské a zvieracie nemajú radi ľudskú hlúposť a klamstvo. V prípade, že sa človek oddáva klamstvu a podvodu, tak ho sprevádzajú anjelské bytosti a zvieratá sivasté až čierne. Mňa osobne už sprevádzajú anjelské postavy a zvieratá priezračné, biele, zlatisté, diamantové a až pulzačné. Tieto anjelské postavičky sú extrémne zahustené anjelské sféry, ktoré majú radi múdrosť, úprimnosť voči sebe a doslova vedecký spôsob poznania sveta.

Pridaj komentár