V Geriatrickej poradni sa venujeme problematike tukového orgánu tela. Ide vlastne o bunky tuku, ktoré máme pod kožou. Odhalili sme hlboké tajomstvo liečiteľstva, ktoré stojí práve na modifikácii tuku tela na chemickú fabriku.

Pokračujeme v bádaní tých jedincov v histórii, ktorí mali v prvom rade poškodené trávenie, hľadali pre seba záchranu, a tak si prikladali na telo mäso, zeleninu, ovocie a iné látky. Netušili, že koža môže slúžiť ako náhradné ústa. Cez kožu prenikajú do tela výživné látky a potom sú spracované v tuku pod kožou. Takýto systém stravy modifikuje tuk tela na chemickú fabriku, ktorá môže začať produkovať aj 30 000 látok, v extrémnych prípadoch až 100 000 chemických látok.

Začali sme veštecky preverovať tieto prípady z celej histórie ľudstva a to hlavne zo spomienok, ktoré zostali po smrti týchto ľudí vo svete mŕtvych. Vstup do tohto sveta je všade tam, kde je klinická smrť. Potom sme získavali informácie aj z magma spomienok o živote ľudí v magmatických energiách Zeme. Postupne sme otestovali a overili okolo 112 prípadov.

V tuku týchto jedincov sme postupne nachádzali rôzne útvary a to v prvom rade veľké ako ľudské dlane a hrubé pár mm. Všetky tieto útvary boli viazané na orgány a časti tela. Do vnútra dodávali chemické látky, ktoré telo už nedokázalo vyprodukovať, hlavne hormonálne.

Potom sme nachádzali útvary malé ako odtlačok palca, ktoré produkujú chémiu k psychickým výkonom. Treba si uvedomiť, že ku geniálnemu mysleniu treba okrem iného aj priebežnú dodávku asi 7 krát 40 litrov chémie. Dobrá je túžba nestratiť žiadnu myšlienku a premýšľať nad netradičnými vecami. Tak isto toto množstvo chémie budeme potrebovať na rôzne jedinečné ezoterické výkony. Bez tejto tukovej chémie by sme to nezvládli.

Potom sme v tuku niektorých jedincov objavili niečo ako hviezdičky, tieto slúžia na to, aby chemicky upravili v tele kmeňové bunky, ktoré produkujú základne bunky v životnosti od 2 do 5 rokov a my chceme produkciu základných buniek až v možnej životnosti 15 rokov. Kmeňové bunky sa tvoria hlavne cez prírodný parafín, včelí vosk, pracie mydlo, bahno z jaskýň.

Potom sme objavili v tuku celé dlhé pásy tukových buniek, ktoré produkujú látky, ktoré dovoľujú tvorbu jednorazových kmeňových buniek, ktoré sa tvoria z blanitých oblastí tela. Presunú sa tam, kde sú už kmeňové bunky vyčerpané. Vypustia sadu nových buniek a odumrú. Na modifikáciu treba múmio, kosti, rašelinu, vlastný moč a podobne.

Potom sme v tuku objavili prerušované dlhé pásy, ktoré produkovali liečivé látky do organizmu. Budeme tieto pásy podrobnejšie skúmať a lepšie ich spoznávať. Zistíme, aké liečivé látky produkujú do organizmu.

Naposledy sme v tuku objavili niečo ako malé granátové jabĺčka. Aspoň sa to na ne podobalo. Vo vnútri jabĺčka sme našli špeciálnu tekutinu. Nazvali sme ju molekulárna tekutina. Podobá sa niečomu ako spermie, ale iba sa podobá. Nateká do organizmu a obnovuje poškodené molekuly buniek tela. Prípadne z takýchto tukových orgánov vyteká silná liečivá energia. Najčastejšie sme takéto útvary našli u tých ľudí, ktorí odišli ako chorí do jaskýň a tu vyzdraveli. Zároveň jedinečne dokázali liečiť ostatných ľudí. V jaskyni na modifikáciu tuku vlastne našli všetko vhodné ako kosti, bahno, múmio, kvaple a napríklad trus netopierov a iné časti zvierat.

Zrealizovali sme 3 zasvätenia a prevzali sme skúseností tých, ktorí úspešne modifikovali tukový orgán na rôzne spôsoby a hlavne na granátové jabĺčka. Prevzali sme kópie anjelov šamanov, ktorí ich vytvorili pri rituáloch s mäsom a kosťami. Hlboko prepojili svoju psychiku s bunkami tela. Využijeme tento fenomén na prepojenie svojej psychiky na štruktúry buniek tela aj za pomoci Silva techník. Tretie zasvätenie bolo do úrovne jedincov, ktorí sa zachránili z chorôb životom v jaskyniach.

Zistili sme dôležitý fenomén a to je prepojenie pudu sebazáchovy v stene hrubých a tenkých čriev. Tu sídli brušný mozog. Pomáha sugerácia samovraždy v predstavách a zobudenie tohto fenoménu pre posúdenie, ako sa liečiť.

Začíname zisťovať význam tvarov v jaskynnom prostredí a ako silne pôsobia na modifikáciu tuku v ľudskom tele. Môžeme hovoriť o silnej väzbe obrázkov jaskýň na vytvorenie objektov v tuku ľudského tela. Stačia doslova iba obrysy priestorov jaskýň.

Prebrali sme skúsenosti aj tých, ktorí praktizujú tento systém. Všetci sme dosiahli prírastky a najvyšší prírastok je 7000 látok z nulového základu.

Pridaj komentár