Svet mŕtvych spomienok ľudí a zvierat. Spomienky akejkoľvek organickej hmoty, ktorá žije alebo žila v minulosti v kozmickom priestore. Reinkarnácia. Výskum sveta spomienok mŕtvej organickej hmoty. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Pokračujeme v prieskume všetkých druhov záznamov vo svete mŕtvych spomienok všetkej organickej hmoty z celého kozmu. Treba si uvedomiť, že v nekonečnosti vesmíru sa mnohokrát z anorganickej hmoty vytvorila organická podobná ľudskej forme hmoty. Takto sa dialo mnohokrát v nekonečnej minulosti a bude sa diať aj v budúcnosti.

Teda v nekonečných diaľkach kozmu hociktorým smerom je určitá forma živej hmoty. Keď zahynie táto forma hmoty, tak ukladá spomienky do sveta mŕtvych, ktorý obsahuje posmrtné záznamy nielen ľudskej rasy, ale aj iných foriem organickej hmoty. Svet mŕtvych je dimenzia, kde sa môžu stretnúť spomienky všetkého, čo zomrie.

Svet mŕtvych je všade okolo nás a vstup do sveta mŕtvych je všade tam, kde niečo zomiera a prechádza fázou klinickej smrti. Klinická smrť u človeka a zvieraťa začína vtedy, keď organizmus prirodzene prestane dýchať, nedýcha viac ako 6 minút a niekedy aj viac. Z klinickej smrti sa možno vrátiť, ale psychika takéhoto živého človeka sa pozmení a neurónové spoje povoľujú psychický prienik do dimenzie sveta mŕtvych.

Do tejto dimenzie sa možno dostať aj cez nácvik klinickej smrti a sugeráciou uverenia, že zomierate. Dočasne preskupíte neuróny veľkého mozgu a otvoríte si psychickú bránu do sveta mŕtvych, ktorú po cvičení znovu zatvoríte. Keď si otvoríte takýto prienik, musíte si dať pozor, aby sa do vás nedostal žiadny záznam zo sveta mŕtvych. Uvedomte si, že zo sveta mŕtvych sa môžu do vás dostať spomienky mŕtvej osoby, ktorá sa tužila vrátiť do sveta ľudí. Tak isto sa do vás môžu dostať spomienky inej organickej hmoty v kozme. A preto pri sugeratívnom prieniku do sveta mŕtvych treba mať postoj turistu, ktorý si všetko fotí a nič nechce zo sveta mŕtvych zobrať. Všetko zakryjete ešte spomienkou na nejaký sen.

Zo sveta mŕtvych prenikajú spomienky niektorých jedincov aj rovno do plodu v tehotnej matke, ktorej psychika nie je plne pod kontrolou. V niektorých prípadoch niektoré spomienky na reinkarnáciu dokážu preniknúť aj do plodu zdravej matky. Je to proste určitá sila, ktorej prieniku nemožno nijako zabrániť. Deje sa tak na základe túžby. Spomienky zo sveta mŕtvych prenikajú aj do osôb počas klinickej smrti. Do človeka sa záznamy zo sveta mŕtvych môžu dostať aj tým, že človek odmieta žiť alebo odmieta niektorú časť svojho tela. Fenomén fantómových bolestí.

V prvom rade si nepredstavujte svet mŕtvych spomienok ako miesto večného odpočinku, harmónie a pohody. Niektoré spomienky sú mimoriadne agresívne nastavené na likvidáciu a požieranie spomienok iných ľudí aj v procese zomierania. Vo svete mŕtvych jednoducho nenájdete pohodu ako kľud. Svet mŕtvych ľudí je mimoriadne čulý a najaktívnejšie sú spomienky stigmatikov a ich programov.

Teda základom programovania reinkarnácie je, aby ste počas smrti, zomierania a po nej udržali fanaticky všetky spomienky vo svojich neurónoch v jednom celku. Uvedomte si, že 6 neurónových oblastí zapisuje všetko, čo ste prežili od narodenia až po moment smrti, aj samotnú smrť. Tak isto neuróny zachytia všetko dianie v orgánoch a bunkách tela. Najlepšie je nácvik komatického stavu. Vsugerujete si a uveríte, že vám pomaličky odchádzajú orgány tela a napájajú vás na náhradné prístroje. V tomto stave môžete vnímať iba spomienky a vonkajší svet už skončil. A v tomto sugeratívnom stave intenzívne preniknete do vlastných spomienok, v ktorých môžete žiť ako autista. Nemožnosť žiť vo vonkajšom svete. Všetky spomienky dôkladne programujete a stužujete reinkarnačným túžbami, že všetky zostanú pokope.

K tomu si nahadzujete stav stigmatika a sugeratívne modelujete rany po tele a orgánoch tela. Všetky spomienky preháňate cez kostné neuróny. Stigma stav stužuje spomienky nebývalou silou. K tomu pridávate spomienky na orgány a bunky tela. K tomu pridávate čítanie spomienok o vás v zemských magmatických poliach, ktoré každú stotinku zapíšu všetko, čo robíte. Toto fotíte do seba cez sugeráciu hormonálnych žliaz. Tieto si najlepšie nasugerujete vo svaloch a pridáte silný náboženský symbol, ktorý si vhodne upravíte, aby vo vás vyvolal stav extázy, teda náboženskej zbožnosti. To dovolí foto turistu na všetky spomienky v magme Zeme, ktorá preniká celou Zemou, ide do slnečnej sústavy a končí v galaxii okolo nás.

Tak isto ako ochranu záznamov vo svete mŕtvych posilňujete foto magmatických obrázkov všetkých duchovne vyspelých jedincov, ktorí mali určité schopnosti. Toto všetko je základ reinkarnačných pochodov.

Nastupuje priame programovanie reinkarnačného programu a to v mnohých variantoch ako je reinkarnácia do ľudí budúcnosti, reinkarnácia do iných živých foriem v kozme. Tu
programujete všetko, čo vám dovolí foto všetkého, čo sa deje okolo živej hmoty všade a vždy. Tak isto zbierate všetko, čo sa dá, keď niekto niekde zomrie a posiela svoje spomienky do sveta mŕtvych. Pretože vo svete mŕtvych sa ďalšia múdrosť získava neustálym stotožňovaním a prehlbovaním stotožňovania so všetkým, čo do seba získate. Niečo ako pri prírodných šamanoch s veľkou detskou žľazou aj počas dospelosti. Vtedy v sebe vytvoríte stotožnenie s nejakým druhom materiálu ako sú pierka, kamene a podobne.

To, čo naprogramujete počas života, sa už nedá zmeniť, bude fungovať nekonečne dlho a preto programujte rozvážne a dlhodobo. Želám vám aktívne pokračovanie vo svete mŕtvych a váš duchovný vývoj môže pokračovať ďalej a ďalej.

Pridaj komentár