Oceňujem to, že ste sa prihlásili na kontrolu (predchádzajúca diagnostika A 818). Celkovo cítiť snahu dosiahnuť dlhovekosť a modifikovať tuk tela tak, aby ste boli trvalo v dobrej zdravotnej kondícii. Len tak ďalej. Po čase sa znovu ohláste na kontrolu.

Geriatrická diagnostika 6. neurónových oblastí: kyvadlo obkreslilo všetky oblasti. Hladina U vitamínu je dostatočná. Stav ako u 20 ročnej osoby. Jesť kapustu naďalej pravidelne.

Geriatrická diagnostika nervstva: kyvadlo obkreslilo. Stav buniek ako u 20 ročnej zdravej osoby. Dostatok E vitamínu. Užívať naďalej pravidelne.

Geriatrická diagnostika pankreasu: kyvadlo ho neobkreslilo. Stupeň chorobnosti 32, čo je zvýšenie o 10 jednotiek. Príčinou je poškodenie vysokými dávkami C vitamínu cez kožu v minulosti. Teraz je dostatočná dávka C vitamínu cez kožu. Šanca dať pankreas do dobrého stavu je cez modifikáciu tuku na dlhé pásy. V tele sa začalo tvoriť asi 7 pásov. Smerujú do membrány pobrušnice. Liečba – natierať sa múmiom, vankúšik z rašeliny. Základné bunky vykazujú zlepšenie na 40 ročnú osobu, čo je zlepšenie o 80 jednotiek.

Geriatrická diagnostika kĺbových spojov: kyvadlo ťažko, ale predsa obkreslil chrupavky. Stav trvácich buniek ako u 30 ročnej osoby, čo je zlepšenie o 20 jednotiek. Ľadové obklady, mrazená ryba na kĺby rúk, nôh, chrbtice. Pohyb cez stred svalov a nie kĺbové spoje.

Geriatrická diagnostika krvného riečišťa a kostnej drene: kyvadlo obkreslilo. Stav chorobnosti je 24, čiže došlo k zhoršeniu. Kmeňové bunky sú vyčerpané alebo mŕtve. Stav základných buniek ako u 80 ročnej osoby. Znovu šanca na zlepšenie ide cez modifikáciu tuku na dlhé pásy. Na telo ukladať konáriky stromov, a to hlavne ihličnanov, ale aj ostatné. Ukladať na telo olomoucké syrečky raz do týždňa.

Geriatrická diagnostika lymfatického riečišťa: kyvadlo obkreslilo túto oblasť. Kmeňové bunky sú vyčerpané. Stav základných buniek ako u 20 ročnej osoby. Zlepšenie o 50 jednotiek. Znovu k celkovému zlepšeniu treba modifikovať tuk na dlhé pásy. Ukladať na telo mramorovú platničku.

Geriatrická diagnostika hormonálnej sústavy: kyvadlo ich obkreslilo, čo je zlepšenie. Kmeňové bunky sú vyčerpané. Stav základných buniek ako u 60 ročnej osoby, čo je zlepšenie o 10 jednotiek. Šanca na celkové zlepšenie je v modifikácii tuku na dlhé pásy. Pokračovať v sírových kúpeľoch. Na telo vlastný moč a ukladať na seba kovové mince. Realizujte dva mesiace aj 3 krát do týždňa.

Geriatrická diagnostika orgánov tela: kyvadlo ich obkreslilo. Kmeňové bunky majú dostatočnú výkonnosť. Stav základných buniek ako u 30 ročnej osoby, čo je zlepšenie o 40 jednotiek.

Geriatrická diagnostika tukového orgánu: kyvadlo ho obkreslilo. Celkovo sa tvorí 200 chemických látok. Smerujú do oblasti pankreasu.

Modifikácia tuku „dlaňovky“: ide o modifikáciu tukových buniek do plochých útvarov. Nemáte zatiaľ žiadne. Obkladať telo všetkým, čo jete.

Modifikácia tuku „palce“: ide o modifikáciu tuku na ploché útvary veľkosti palca podporujúce psychické pochody. Máte asi 10. podporujú hlavne nervové bunky, aby lepšie skenovali, čo sa deje v tele.

Modifikácia tuku „hviezdičky“: ide o útvary v tuku, ktoré pozmenia kmeňové bunky tak, aby vytvárali základné bunky so zvýšenou životnosťou až 14 rokov. Zatiaľ nemáte žiadne. Umývať telo jadrovým mydlom na pranie pravidelne celé telo.

Modifikácia tuku „dlhé pásy“: ide o zoskupenie tukových buniek v tele na tvorbu nových jednorazových kmeňových buniek. Máte asi 7 útvarov, smerujú do pobrušnej membrány. Všetko v štádiu vývoja.

Modifikácia tuku „prerušované pásy“: ide o útvary v tuku, ktoré majú tvoriť liečivé látky. Nemáte žiadne. Obkladať sa kuracím mäsom aj s kosťami. Zbytky mäsa na kostiach. Kúpiť kuraciu polievkovú zmes. Ukladať na telo raz do týždňa.

Modifikácia tuku „granátové jabĺčko“: ide o špeciálne útvary, ktoré liečia bunky na molekulovej úrovni. Nemáte žiadne. Chce to hlinu z lomu a zmiešať s rybacím olejom. Natierať raz do týždňa na telo.

Modifikácia tuku „dvojča“ – ide o útvary v tuku, ktoré vytvárajú liečivé energie. Zatiaľ žiadne nemáte. Tlak prsta na telo s predstavou oka, ucha, zubov, ruky.

Geriatria pudu sebazáchovy: máte prehnané pocity čistoty v hlave. Všetko treba zababrať špinou. Predstavy jaskýň nabiehajú. Mentálne predstavy žien starať sa prehnane o svojej deti a dať im svoje zdravie. Odporúčam blokovať. Slabá túžba byť zdravá. Najradšej už cintorín. Predstava o vlastnej hlúposti je príliš silná. Hlavný blok je predstava, že všetko musí byť dokonale čisté. Okolo vás áno, ale v hlave a v predstavách nie.

Pridaj komentár