Požiadali ste ma o kontrolnú diagnostiku (predchádzajúca diagnostika A 819). Celkovo cítiť zlepšenie, ale ešte máte ďaleko k úplnému ozdraveniu organizmu. Treba sa zamerať na rozsiahlejšiu modifikáciu tuku na všetky spôsoby.

Geriatrická diagnostika 6. neurónových oblastí: kyvadlo obkreslilo všetky oblasti v poriadku. Hladina U vitamínu zo surovej kapusty je dostatočná. Jedzte kapustu trvalo raz do týždňa k hlavnému jedlu.

Geriatrická diagnostika nervstva: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Hladina E vitamínu je príliš nízka. Natierať telo slnečnicovým olejčekom. Užívajte syntetický E vitamín. Zvýšte množstvo slnečnice cez tráviaci trakt. Obkladajte telo aspoň 1 mesiac chlebom.

Geriatrická diagnostika pankreasu: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Hladina C vitamínu cez kožu je dostatočná. Každý týždeň si robte obklady zo ovocia na telo alebo ruky.

Geriatrická diagnostika kĺbových spojov: kyvadlo obkreslilo v poriadku.

Geriatrická diagnostika krvného riečišťa a kostnej drene: kyvadlo obkreslilo. Kmeňové bunky sú dostatočne aktívne. Základné bunky ako u 20 ročnej osoby, došlo k zlepšeniu. Váš vek je 51 rokov.

Geriatrická diagnostika lymfatického riečišťa: kyvadlo ho neobkreslilo. Stav chorobnosti sa znížil zo 42 na 24, čo je zlepšenie. Kmeňové bunky sú mŕtve. Základné bunky ako u 100 ročnej osoby, aj tu je však zlepšenie o 40 jednotiek. Šanca na zlepšenie stavu je v modifikácii tuku na dlhé pásy, ktoré dokážu potom pôsobiť na blanovité útvary tela a vyrobiť do tejto oblasti jednorazové bunky ako náhradu za mŕtve kmeňové bunky. Vyrobte si vankúšik, ktorý naplníte zmesou záhradnej zeminy a rašeliny. Prikladajte si ho na telo. Raz do týždňa si šúchajte celé telo rašelinou a potom umyte. Ďalej si ukladajte konáriky stromov na telo a to hlavne z ihličnanov. Praktizovať aspoň tri mesiace.

Geriatrická diagnostika hormonálnej sústavy: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Kmeňové bunky sú vyčerpané. Základné buky ako u 20 ročnej osoby. Aj tu treba vyčerpané kmeňové bunky nahradiť modifikáciou tuku cez dlhé pásy a tvorbu jednorazových buniek z blanitých útvarov tela. Šúchať telo raz do týždňa suchým lístím a suchým senom, alebo slamou z obilnín. Balíky slamy nájdete na poli. Aspoň jeden mesiac.

Geriatrická diagnostika pečene: kyvadlo ju obkreslilo. Kmeňové bunky sú vyčerpané. Základné bunky ako u 40 ročnej osoby, čo je zlepšenie o 40 jednotiek. Znovu možno oblasť udržiavať v poriadku modifikáciou tuku na dlhé pásy. Umývať telo mliekom a šúchať tvarohom. Robiť raz do týždňa.

Geriatrická diagnostika čriev: kyvadlo ich obkreslilo. Kmeňové bunky sú vyčerpané. Stav základných buniek ako u 60 ročnej osoby. Došlo k zlepšeniu o 20 jednotiek. Znovu treba modifikovať tuk a vytvoriť dlhé pásy. Prikladajte si na telo kusy suchého naštiepaného dreva. Raz do týždňa asi mesiac.

Geriatrická diagnostika tukového orgánu: kyvadlo obkreslilo túto časť a už tvoríte 1000 chemických látok, čo je zlepšenie o 900 jednotiek. Je to výborné. No treba v modifikácii pokračovať ďalej.

Modifikácia tuku „dlaňovky“: ide o modifikáciu tukových buniek do plochých útvarov. Máte ich okolo 10, smerujú hlavne do črevného systému.

Modifikácia tuku „palce“: ide o modifikáciu tuku na ploché útvary veľkosti palca podporujúce psychické pochody. Máte tiež okolo 10, čo je málo. Podporujú hlavne pohybové reakcie, ktoré musí organizmus vykonávať.

Modifikácia tuku „hviezdičky“: ide o útvary v tuku, ktoré pozmenia kmeňové bunky tak, aby vytvárali základné bunky so zvýšenou životnosťou až 14 rokov. Tie nemáte žiadne. Treba umývať telo rozpusteným jadrovým mydlom vo vode. Aspoň trikrát týždenne a to trvalo.

Modifikácia tuku „dlhé pásy“: ide o zoskupenie tukových buniek v tele na tvorbu nových jednorazových kmeňových buniek. Máte zatiaľ jeden kus. Tvorba smeruje do lymfatického riečišťa. Nedostatok týchto modifikácií.

Modifikácia tuku „prerušované pásy“: ide o útvary v tuku, ktoré majú tvoriť liečivé látky. Zatiaľ nemáte žiadne, možno začiatok jedného kusa. Treba telo obkladať mäsom raz do týždňa.

Modifikácia tuku „granátové jabĺčko“: ide o špeciálne útvary, ktoré liečia bunky na molekulovej úrovni. Zatiaľ žiadne modifikácie nemáte. Zabezpečte si zem z jaskyne alebo z lomu. Omývať telo roztokom tejto zemi s prídavkom olivového oleja.

Modifikácia tuku „dvojča“ – ide o útvary v tuku, ktoré vytvárajú liečivé energie. Zatiaľ nemáte žiadne. Treba si v tuku predstavovať časti svojho tela ako ucho, oko ap. Tlak prstu do danej oblasti. Na podporu modifikácie majte všade okolo seba obrázky jaskýň a meditujte na jaskynné priestory.

Geriatrická diagnostika imunity: imunita voči zhubným bunkám sa zlepšila a je dostatočne vysoká. No ešte stále nepreniká do tela. Vyžaduje si to natierať telo čiernym múmiom.

Pridaj komentár