Pokračovali sme v trojsérii zasvätení, ktoré smerujú k modifikácii tukového orgánu, teda k vytvoreniu objektov z buniek tuku priamo v tuku tela. Prvé zasvätenie usilovalo o to, aby sme do prírodného vedomia dostali zápis o aktivitách tých zasväcovateľov, ktorí dokázali modifikovať tuk svojho tela, aby produkoval chemické látky vhodné pre telo. U extrémnych jedincov aj 100 000 rôznych látok. V tuku možno vytvoriť objekty ako dlaň hrubé pár milimetrov, objekty ako palec v tej istej hrúbke, objekty ako pár centimetrové hviezdice, objekty ako 40 centimetrové pásy a prerušované pásy.

Druhé zasvätenie bolo do bunkových anjelov, ktorých vytvorili prírodní šamani, ktorí mali aj v dospelosti veľkú detskú žľazu a počas života neustále robili rituály s ľudskou krvou a ľudskými orgánmi. Tak vytvorili hlbokú väzbu ľudskej psychiky na bunky vlastného tela. Zároveň v sebe vytvorili anjelské postavy vo veľkosti bežného človeka. Po smrti šamana tohto druhu sa anjelská sféra uvoľnila do sveta mŕtvych spomienok, kde ich možno nájsť aj teraz. Pri nahodení zasvätenia sa aktivizujú kópie týchto anjelských sfér a ukazujú nám cestu, ako sa spojiť na hlbšej úrovni s bunkami tela.

Zmyslom tretieho zasvätenia bolo využiť pre tvorbu objektov v tuku aj jaskynné útvary. Prevzali sme skúsenosti tých jedincov, ktorí sa prišli do jaskýň zachrániť. Zvyčajne už nemohli toho veľa pojesť. Snažili sa živiť potravinami cez kožu neuvedomujúc si, že obkladanie tela vedie k tvorbe chemických látok priamo v tuku. A tak isto v jaskynnom prostredí sa v tuku vytvárajú menšie útvary plné zvláštnych buniek, ktoré produkujú zvláštne látky, ktoré natekajú do buniek a na molekulovej úrovni bunku opravujú. Ide o jedinečnú látku pre dlhovekosť a vitalitu organizmu. Zasväcoval Saša Pueblo, ktorý prevzal do seba spomienky na takýchto 12 jedincov a vytváral v hlavách zasväcovaných osôb špeciálne zápisy, ktoré sa dajú po zasvätení aktivizovať a pomáhať pri modifikácii tuku tela. Zasvätenie je vždy vedené do prírodného šamanského vedomia, ktoré sa otvára sugeráciou prírodného človeka.

Realizovala sa kultová stavba z palíc a pohárov. Zasväcované osoby modelovali z hliny rôzne objekty a preberali kópie spomienok a skúseností takýchto jedincov, ktorí dokázali v tuku produkovať špeciálne molekulové látky pre dlhovekosť buniek.

Prikladáme prehľad vybratých jedincov. Uvádzame pozostatky týchto jedincov podľa zemepisnej dĺžky a šírky. Pre všetkých 12 platí, že za svojho života ochoreli a pud sebazáchovy v brušnom mozgu ich naviedol vyliečiť sa v jaskynnom priestore. Silné skoncentrovanie mysle na tukový orgán tela a vytváranie zhlukov podobných malému jabĺčku s množstvom jadierok.

1. Z oblasti Madagaskar. Zemepisná šírka a dĺžka (7,K). Dotyčný vytváral v sebe predstavu jaskyne a všetko v jaskyni natieral hlinou.

2. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a dĺžka (7,I). Vytváral v sebe predstavu jaskyne, každej jej časti a vytváral z hliny postavičky, ktoré umiestňoval všade.

3. Z oblasti Európa. Zemepisná šírka a dĺžka (4,E). Vytváral v sebe predstavy jaskýň, tu vytváral hlinené gule a do nich napichoval kosti drevo.

4. Z oblasti Škandinávia. Zemepisná šírka a dĺžka (4,C). Tvoril v sebe predstavu jaskyne a týmito predstavami sa silne napĺňal. Staval z hliny a kameňov niečo ako oltáre.

5. Z oblasti Ázia. Zemepisná šírka a dĺžka (10,E). Tvoril v sebe predstavu jaskyne. Neustále magicky premiestňoval kamene z jednej časti jaskyne do druhej časti jaskyne.

6. Z oblasti Čína. Zemepisná šírka a dĺžka (13,F). Budoval v sebe predstavu jaskyne. Neustále sa podriaďoval tvorbe tabuliek z bahna, na ktoré tvoril znaky. Tieto znaky kreslil tak, aby silne pôsobili do tuku tela.

7. Z oblasti Západná Antarktída. Zemepisná šírka a dĺžka (14,Q). Budoval v sebe predstavu jaskyne. Miesil kúsky ľadu, krvi a hliny. A tiež si tieto predstavy dával do seba.

8. Z oblasti Južná Amerika. Zemepisná šírka a dĺžka (14,L). Budoval v sebe predstavu, že on sám je jaskyňa. Neustále rôznym spôsobom miesil hlinu v rukách či už dlaňami, prstami, alebo inak.

9. Z oblasti Južná Amerika. Zemepisná šírka a dĺžka (14,I). Znovu v sebe budoval predstavy, že on má v tele jaskyňu a neustále v jaskyni miesil hlinu a robil z hliny gule.

10. Z oblasti Severná Amerika. Zemepisná šírka a dĺžka (10,G). Vytváral v sebe hlboký pocit vnútra jaskyne, ktorá je naplnená kúskami mäsa.

11. Z oblasti Severná Amerika. Zemepisná šírka a dĺžka (9,E). V jaskyni sa podriaďoval tomu, aby v sebe mal jaskyňu a v nej miesil hlinu a zvierací tuk. V sebe budoval pocit jaskyne naplnenej orgánmi zvierat.

12. Z oblasti Severná Amerika Zemepisná šírka a dĺžka (6,C). Kreslil z hliny postavy anjelov, hlina, orgány a krv.

Pridaj komentár