Prosím vás o vypracovanie najvhodnejšieho profilu pre moju osobu.

Požiadali ste ma, aby som sa veštecky pozrel na vaše podvedomie. Je bohužiaľ zúžené do jednej časti tela. Teda klasicky dyslektické vedomie typické pre pravekých ľudí. No cítiť snahu ovládnuť tento stav a rozšíriť vedomie na celé telo.

Zdravotný stav
Kyvadlo neobkreslilo všetky časti mozgu v hlave. Je aktívna iba jedna časť. Stupeň chorobnosti 42, čo je začínajúca chorobnosť. Príčinou chorobnosti je nedostatočné vyvinutie počas embryonálneho vývoja. Kyvadlo neobkreslilo pečeň. Stupeň chorobnosti 24, čo je iba disharmonický stav. Pečeň nepracuje ako celok a začína sa deliť na menšie časti. Treba liečiť.

Psychický stav
Aurický obal je zúžený do jednej časti mozgu a to do spánkového mozgu v pravej časti hlavy. Aurický obal nie je okolo celého tela a hovoríme tomu zúžené dyslektické vedomie. Do tohto priestoru sú umiestnené aj podvedomé obaly. Nutné psychoterapie na rozšírenie vedomia na celé telo.

Sexus
Sexus povahy je umiestnený do oblasti zúženej psychiky. Sexus centrum je v zúženej oblasti.
Sexuálne podvedomie. Celková vzrušivosť: na praveké obdobie. Povrchová vzrušivosť: na ženy. Pohlavná vzrušivosť: na ženy. Citová vzrušivosť: na pravekých ľudí.

Stav obalov podvedomia
Na vešteckej rovine sa dajú v ľudskom tele čítať ďalšie informačné polia, ktoré vznikli zo spomienok ľudí, ktorí už zomreli. Ich spomienky sú uložené okolo nás a okolo 4. a 12. -14. roku človeka sa môžu ako kópie dostať do fyzického tela cez mozoček.
Túžby obal obsahuje zápis o pravekom človeku. Mozoček obal poslania obsahuje zápis o predkoch, ktorí trpeli na zúžené vedomie. Eros obal obsahuje zápis o pravekom svete. Šaman obal obsahuje zápis o stigmatickom šamanovi. 7 obalov obsahuje všetko o stigmatických technikách.

Pred narodením
Počas embryonálneho vývoja ste dlho zostali v období pravekej fázy vývoja a ostatné fázy sú potom slabo rozvinuté.

Astrológia veľkého mozgu, stredného mozgu, mozočku, miechy, ganglií, brušného mozgu
Skúmam neuróny v týchto oblastiach. Odmietate podvedomie a svoju osudovosť. Usilujete sa dostať zo stavu zúženého vedomia a ste ochotný na tom popracovať, čo je dobrá správa.

Astrológia ega
Skúmam vaše ciele a túžby, ktoré boli vytvorené vami, aj za pomoci okolia. Hnevá vás, že vás ľudia podceňujú a neprijímajú. Chuť to zmeniť máte.

Snová astrológia
Skúmam vaše snové podvedomie a snový archív. Neúspešne sa tu snažíte ovládnuť snové pochody, aby nešli proti vám. Vhodnejšie terapie.

Hviezdy, šťastný osud
Pokiaľ zrealizujete vhodné terapie na rozšírenie vedomia.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.