Pokračujeme v nácviku okolo kultových stavieb prírodných šamanov. Strom ako kultová stavba. Konštrukcia ako kultová stavba. Kamenná kultová stavba. Špagátová kultová stavba. Jaskynná kultová stavba. Kultová stavba v predstave. Energetická kultová stavba v aure.

Kultová stavba, ktorá otvára dimenziu napríklad sveta mŕtvych spomienok ľudí a zvierat. Kultová stavba za účelom zasväcovania. Kultová stavba za účelom veštenia. Kultová stavba za účelom liečenia. Pyramidálna kultová stavba anjelov Egypta. Kultová stavba ako kontakt s magma zápismi o živote ľudí a zvierat celej histórie. Kultová stavba ako prepojenie na iných ľudí. Kultová stavba na kontakt k vymretým kozmickým inteligenciám vo svete mŕtvych. Kultová stavba ako kontakt s inými živými formami v kozmickom priestore cez psychický most. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Pokračujeme v nácviku okolo kultových stavieb prírodných šamanov. V prvom rade sa musíte pred meditáciou tohto druhu naladiť do prírodného vedomia. Teda úprimne si vsugerujete, že neviete písať a čítať a tak isto premýšľať. Zároveň ste stotožnení a nerozlišujete medzi sebou a kultovou stavbou. Jednoducho je vašou súčasťou a časťou tela. Potom si spomeniete na všetky kultové stavby, ktoré si nájdete na tejto stránke v sekcii Obrázky z internetu. Tak isto dobre pomôžu obrázky zo zasvätení do kultových stavieb v Galérií zasvätení.

Zároveň sa skoncentrujete z povrchu veľkého mozgu do neurónových oblastí, ktoré máte v šiestich oblastiach tela. Ako keby ste videli, počuli, čuchali, hmatali a chutnali jednotlivé vnútorné časti tela. Zároveň zablokujete všetky ostatné spomienky na stavby od stredoveku až po dnes, čo vám dovolí sa plne koncentrovať na kultové stavby šamanov, ktorí mali prírodné vedomie. Uvedomte si, že kultovou stavbou otvárate rôzne dimenzie, ktoré bežní ľudia bez vešteckých schopností nie sú schopní vnímať. Teda na vnímanie otvorených dimenzií je potrebné ovládať rôzne stavy. Napríklad na čítanie sveta mŕtvych je potrebné odcvičiť sugeráciu klinickej smrti. Na otvorenie prieniku ľudskej psychiky k živým formám hmoty treba zvládnuť kozmické vedomie, cvičenia nájdete v Kozmos sekcii. Na otvorenie dimenzie magma zápisov treba dosiahnuť seansové sugerácie voči hormonálnym žľazám tela. Na vnímanie mikrosveta buniek, molekúl, atómov a častíc treba zvládnuť Silva rezonancie v Silva škole.

Zasvätenia do kultových stavieb. Pokiaľ máte za sebou zasvätenie, ktorých už bolo skoro do 50, stačí si aktivizovať pomocou spomienok zasvätenie do kultových stavieb, do pyramíd Egypta, do klinickej smrti, do seansového vedomia, do magických rituálov a ďalšie. Spomeniete si a zasvätenie samé splní vaše želanie a otvorí vhodné naladenie bez námahy a nutnosti všetko precvičovať meditačne. To je výhoda zasvätení.

Pyramída ako kultová stavba. Otvoríte si pyramidálne zasvätenie a otvoríte si všetky anjelské sféry šamanov pierkových, meteoritických, trstinových a bunkových. Kópie týchto anjelov šamanov preženiete cez vnútro pyramídy a získate egyptské anjelské sféry s hlavami zvierat a telom človeka, prípadne aj naopak. Takéto metamorfované anjelské sféry šamanov vám môžu podrobnejšie poradiť a vysvetliť, ako sa veci majú v jej hlbšej pravdivosti. Tak isto sa možno cez sugeratívnu klinickú smrť napojiť ako foto turista, ktorému sa niečo sníva a veštecky vnímať všetky druhy egyptských anjelov. Tento druh anjelov vám poradí a odkonzultuje váš problém.

Kultová stavba strom, drevená konštrukcia, špagátová. Vybrali ste si za kultovú stavbu strom, drevenú konštrukciu alebo kultovú stavbu zo špagátov. Vo svojich predstavách si ich ľubovoľne dotvoríte a to za účelom kontaktu so svetom mŕtvych. A to môžu byť spomienky mŕtvych prírodných ľudí, vymretých inteligencií, živej inteligencie v kozme. Prípadne do magmatických záznamov o živote ľudí. Tak isto kultovú stavbu možno použiť za účelom fyzickej liečby a psychoterapie.

Jaskynná kultová stavba. Vybrali ste si kultovú jaskyňu a použijete ju na modifikáciu tukového orgánu, teda tukových buniek, aby produkovali špeciálne užitočné látky pre telo.

Kultová stavba v predstave. Vybrali ste si kultovú stavbu a výhradne ju vytvoríte iba vo svojej predstave a nie fyzicky pred sebou. Výhodou kultovej stavby v predstavách je schopnosť ju dokonale prispôsobiť pre vlastné individuálne potreby. Kultovú stavbu si predstavíte za určitým konkrétnym účelom. Napríklad kontaktu do sveta mŕtvych a to môžu byť spomienky prírodných ľudí, vymretých inteligencií, živej inteligencie v kozme. Prípadne do magmatických záznamov o živote ľudí. Tak isto túto stavbu možno použiť za účelom fyzickej liečby a psychoterapie.

Energetická kultová stavba v aure. Zrealizujete ju pod sexuálnymi energiami a to rovno v aure pred sebou. Ako keby ste stavbu naraz videli spredu, zozadu, zľava, sprava, zdola, zhora a zároveň ju nabijete vhodnými energiami z vlastného tela alebo z magmatických energií. Vo svojich predstavách si energetickú kultovú stavbu dotvoríte a to za účelom kontaktu do sveta mŕtvych a to môžu byť spomienky prírodných ľudí, vymretých inteligencií, živej inteligencie v kozme. Prípadne do magmatických záznamov o živote ľudí. Tak isto túto stavbu možno použiť za účelom fyzickej liečby a psychoterapie.

Kultová stavby, ktorá otvára dimenziu napríklad sveta mŕtvych spomienok ľudí a zvierat. Otvorí sa dimenzia spomienok zo sveta mŕtvych, ktorými možno veľmi dobre vnímať veštecky.

Kultová stavba za účelom zasväcovania. Otvoriť možno naraz viacero dimenzií a to do sveta mŕtvych, sveta živých ľudí a magmatických zápisov.

Kultová stavba za účelom veštenia. Špeciálne upravenie vešteckých schopností a zasvätení do veštectva. Ide o optimálne naladenie k samotnému vešteckému výkonu.

Kultová stavby za účelom liečenia. Tak isto možno kultovú stavbu v predstave upraviť úplne individuálne a pridať k tomu zasvätenie do liečiteľstva.

Tiež je možné v predstave alebo v aure upraviť pre svoje účely úplne individuálne kultovú stavbu. A to hlavne kultovú stavbu ako kontakt s magma zápismi o živote ľudí a zvierat celej histórie. Kultová stavba ako prepojenie na iných ľudí. Kultová stavba na kontakt k vymretým kozmickým inteligenciám vo svete mŕtvych. Kultová stavba ako kontakt s inými živými formami v kozmickom priestore cez psychický most.

Celkovo kultové stavby slúžia na posilnenie cesty do duchovného sveta. Otvárajú jedinečným spôsobom cestu do sveta mŕtvych, tak isto ku kozmickým živým inteligenciám organického pôvodu. Tak isto kultové stavby umožňujú lepšie čítanie magma zápisov v magma jadre Zeme. A čo je hlavné, umožňujú ráznejšie prevedenie zasväcovacích rituálov.

Pridaj komentár