Úroveň orgánov alebo buniek. Pud sebazáchovy, anjelské sféry, info akáša a magma. Tukový orgán ako tuk tela. Koža ako prostriedok prijímania potravy. Tukové bunky ako chemická fabrika, ktorá dopĺňa do organizmu chemické latky, ktoré organizmus nemá alebo produkuje v zníženom množstve.

Tukový orgán ako starostlivosť o základné bunky tela. Tukový orgán ako modifikátor kmeňových buniek, ktoré potom produkujú základné bunky s predĺženou životnosťou. Tukový orgán ako iniciátor tvorby nových jednorazových kmeňových buniek z blanovitých častí tela ako mozgová blana, pobrušnica a blany na svaloch. Jednorazové kmeňové bunky tvoria nové základné bunky.

Tukový orgán ako producent 7 krát 40 litrov chémie pre psychické pochody. Biela mozgová hmota produkuje bežne iba 40 litrov chémie. Tukový orgán ako producent 3 krát 100 litrov tekutín. Telo bežne produkuje iba 100 litrov. Tukový orgán ako dodávateľ skoro 30 000 rôznych užitočných látok telu. Tukový orgán ako šetrič kmeňových buniek, ktoré tvoria základné bunky tela. Tukový orgán ako starostlivosť o trváce bunky neurónov, nervstva, chrupaviek.

Pokračujeme intenzívne v skúmaní a bádaní liečiteľských schopností. Získali sme skúsenosti zo zberu byliniek, ich spracovania, z homeopatie, ktorá stojí na nízkych koncentráciách. Spoznali sme masérstvo a masérske techniky. Spoznali sme a praktizovali akupunktúru, akupresúru, bankovanie, moxiu a iné procedúry. Spoznali sme liečbu ľudskými energiami alebo energiami magmatických polí v rámci Reiki. Spoznali sme čínske terapie otĺkania paličkami. Naučili sme sa veštecky diagnostikovať orgány tela a ich zdravotný stav. Naučili sme sa základy medicíny, biochémie, psychológie, sexuológie, patológie a psychiatrie. Doštudovali sme si a praktizovali skoro všetko, čo prináša domáce liečiteľstvo, alternatívna medicína a lekárska medicína. Začali sme sa detailne starať o telo a liečiť každú drobnosť ako súčasť prevencie.

No stále to bolo, ako sa hovorí, po starom. Pozornosť sa pri diagnostike upriamila na orgány, systémy a časti tela. Ešte stále to nebola úroveň molekúl. Teda klasický prístup lekárov a liečiteľov koncentrovať sa na orgány a časti tela a nie na stav buniek celkovo. Teda diagnostikovať, v akom stave sú kmeňové bunky, ktoré produkujú základné bunky tela, ktoré majú určitú životnosť a kmeňové bunky ich po určitej dobe obnovujú. Nediagnostikuje sa nikde, koľko chemických látok produkuje tuk tela. Často môže produkovať aj toxické látky pre telo a spôsobovať chorobnosť. Nediagnostikuje sa, akú životnosť majú základné bunky v rôznych častiach tela.

Nediagnostikujú sa trváce bunky, ktoré sa neobnovujú a keď sa poškodia alebo odumrú, tak ich už nič nenahradí. Nevenuje sa pozornosť tvorbe nových kmeňových buniek u dospelých osôb. To sme v rámci geriatrického programu zmenili a začali sme sa vešteckými technikami venovať hlavne diagnostike stavu buniek tela s cieľom zvýšiť životnosť základných buniek, šetriť kmeňové bunky a zvyšovať ich životnosť. Modifikovať kmeňové bunky, aby tvorili trvácnejšie základné bunky v tele. Modifikovať blanovité útvary na jednorazové kmeňové bunky, ktoré iba raz produkujú nové základné bunky. Je tu možnosť vnímať presun pozornosti od diagnostiky orgánov a častí tela na úroveň stavu buniek, čo je už v alternatívnej medicíne poriadna zmena. A plánujeme ísť ešte ďalej a diagnostikovať molekuly buniek. Teda základný stavebný materiál, z ktorého sú bunky vytvorené. Vešteckými technikami bez prístrojov je to možné.

Tak isto sme odstúpili od priamej liečby organizmu liekmi a terapiami. Pozornosť sme zamerali na modifikáciu tuku, ktorý dokáže vyprodukovať až 30 000 užitočných látok v tukových bunkách. Teda zásadný obrat postoja voči tukovému orgánu. Tuk tela je doslova orgán, ktorý môže napríklad v staršom veku nahradiť tvorbu množstva látok, ktoré telo už nie je schopné produkovať. V mladšom veku zase šetrí kmeňové bunky a predlžuje ich životnosť. V tukovom orgáne cez kožu možno upraviť tukové bunky tak, aby produkovali to, čo už organizmus nedokáže produkovať. Môžu to byť aj náhrady hormonálnych žliaz. Tukový orgán môže produkovať liečivé látky všetkého druhu aj do zásoby v hnedom tuku. Tukový orgán produkuje aj látky na modifikáciu blanovitých buniek na jednorazové kmeňové bunky. Tukový orgán produkuje aj látky psychického pôvodu. Teda je tu vidieť snaha prestať s procesom nekonečnej liečby a zahájiť proces modifikácie tuku na všetky možné spôsoby, cez tukový orgán pôsobiť do tela a vyhnúť sa liekom a liečivým náhradám.

Tento prístup nie je nový a praktizovali ho výnimočne niektorí jedinci z histórie ľudstva. Bol to proces nevedomý a zatiaľ sme z celého ľudstva našli do 80 prípadov. Iba v jednom z nich bolo cítiť, že dotyčná osoba to robila cielene a aj tomu rozumela.

Najdôležitejší moment je moment pudu sebazáchovy, ktorý má centrum v brušnom mozgu. To sú drobné neuróny v stene čriev vo veľkosti špendlíkovej hlavičky. Tu je poradca, ktorý aktuálne radí, čo treba robiť, aby sa tuk modifikoval a blahodarne pôsobil do tela. Tak isto možno použiť anjelské sféry pierkových anjelov prírodných šamanov alebo snové stavy. Tento poradca je cez nervovú sústavu napojený na všetky oblasti tuku tela.

Pridaj komentár