Venujeme sa tu prepojeniu psychiky na tvorbu vlastnej energie v tele z chemických pochodov a pochodov vo vnútri buniek. Veštecké vnímanie vlastných energií, magmatických energií z magmatického jadra. Venujeme sa tu schopnosti čítať zápisy o ľuďoch a zvieratách. Presun týchto záznamov, vyhľadávanie týchto záznamov z celej histórie ľudstva. Tento zápis ma svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadajte v Nahrávkach.

V prvom rade si spomeniete na všetko, čo súvisí s magmatickým jadrom Zeme. Obrázky, pocity, tak isto všetko okolo magnetov a elektromagnetov. Všetko aktivizujete zo spomienok v mozgu a spomienky tohto druhu tlačíte do nervovej sústavy celého tela.

Nasleduje špeciálne cvičenie, pri ktorom sa sugeratívne naladíte na to, že neviete čítať, písať a premýšľať. Zároveň nerobíte rozdiel medzi sebou a objektmi okolo seba. Neuvedomujete si tento rozdiel. To ste ideálne naladení do prírodného vedomia prírodných šamanov. Neuróny vo veľkom mozgu, ale aj v iných oblastiach, sú vhodným spôsobom naladené.

Tí, ktorí dostali zasvätenie do Reiki, si toto zasvätenie aktivizujú. Zasvätenie sa aktivizuje a Reiki beží, ako sa hovorí, samé. Zároveň sa aktivizujú ďalšie zasvätenia napr. do seansového vedomia, kde sa upravuje činnosť hormonálnych žliaz.

Tí, ktorí nemajú zasvätenie, sa skoncentrujú na povrch šedej kôry veľkého mozgu a tu aktivizujú centrá videnia, počutia, chutnania, čuchania a hmatania. Zároveň odpoja oči, sliznicu nosa, ušné bubienky a končeky prstov. Všetka koncentrácia ide zo šedej kôry veľkého mozgu a odtiaľto ide koncentrácia na jednotlivé orgány a ďalšie časti tela. Koncentrácia úplne prirodzene zvyšuje aktivitu jednotlivých orgánov. A tu sa začínate psychicky napájať na vlastnú energiu a energiu magmatického jadra Zeme. Vo vlastnom tele vyciťujete vlastné energie, ale aj energie magmatického jadra. Energie magmatického jadra prenikajú do celej zemegule, ale aj 100 000 km nad povrch Zeme. Tak isto prenikajú magmatické energie do celej galaxie, v ktorej sa nachádza aj naša slnečná sústava. Tak isto na Zem môžu pôsobiť magmatické sily z iných planét slnečnej sústavy a z celej galaxie okolo nás.

Na vyciťovanie kozmickej magmy si treba nahodiť kozmické vedomie kozmonautov, ktorí boli na obežnej dráhe nepretržite aspoň 4 mesiace. Len toto kozmické vedomie dovoľuje vnímať magma sily Slnka a iných planét.

V zásade ide o to, aby ste sa naučili nepriamo počúvať magnetické sily a to tak, že si nahodíte spomienky na rôzne hučanie trafostanice a tieto spomienky presuniete do centra v prednom mozgu, kde premýšľame. A tu túto zvukovú spomienku necháte bežať ako vnútorný hlas. A pri koncentrácii do orgánov sa reaguje v centre premýšľania na silu energií v jednotlivých orgánoch a častiach tela. Ide o veštecký výkon, ktorý dovoľuje veštecky vnímať magmatické sily rovno v nás.

Potom je čas začať prenikať cez telo do magmy iných ľudí, zvierat a stromov, ktorí sú vzdialení od miesta výcviku. Tu už je treba prejsť do oblasti brušného mozgu. Ide o neuróny v stene hrubých a tenkých čriev. Tu sú uložené zvieracie pudy ako je pud sebazáchovy, pud rozmnožovací, pud obživný, pud teritoriálny a iné pudy. Vlastne si nahodíte zvieracie vedomie cicavcov. Potlačíte úplne všetko ľudské a chováte sa v predstave ako zvieratá. Vyberiete si určitý druh zvierat a imitujete ich správanie. Uveríte, že ste zviera a plne sa podriadite diktátu z brušného mozgu. Tu sa skoncentrujete do tej časti čriev, ktorá súvisí s prepojením na magmatické jadro Zeme. Teda máte zvieracie vedomie, ktoré vám prikazuje, aby ste sa prepojili na magmatické energie Zeme, ale aj kozmu okolo Zeme.

Stavy prepojenia posilňuje vnímanie svetových strán, napojenie na diaľku na zvieratá, ktoré dobre vyciťujú magmatické sily Zeme. Tak isto vnímane mapy sveta, ale aj miesta meditácie. K ešte k lepšej komunikácii s magmatickými silami je rozumné sa skoncentrovať do hormonálnych žliaz v tele, ktoré sú na daných miestach, ktoré popisuje medicínska literatúra. Aj tu možno použiť sugeratívny presun hormonálnych žliaz na iné miesto a to najlepšie sugerácia uverenia, že hormonálne žľazy máme vo svaloch. Existujú jedinci, ktorí majú vyvinuté hormonálne žľazy na inom mieste tela ako bežní ľudia.

Táto sugeratívna manipulácia dovoľuje, aby ste vedeli dobre čítať, dekódovať a sťahovať do seba rôzne druhy zápisov o živote ľudí a zvierat. A to je vlastne zmysel senzibility, aby sa naučil ezoterik doslova vyhľadávať a fotiť všetko okolo magmatických záznamov o ľuďoch a zvieratách.

K tomuto zvieraciemu vedomiu so sugeráciou premiestnenia hormonálnych žliaz je vhodné, aby ste mali stav silne veriacej osoby. Silný stav viery umožňuje čítať najlepšie všetky druhy magma zápisov.

Pridaj komentár