Poškodenie očí. Poškodenie pečene. Poškodenie srdca. Poškodenie mozgu. Poškodenie kostí. Poškodenie miechy. Poškodenie všetkého. Poškodenie nervových zakončení vo svaloch. Poškodenie hormonálnych žliaz. Starecký tras. Poškodenie biochémie. Znetvorenie celkové.
Skutočná klinická smrť. Hystéria. Epilepsia. Schizofrénia. Psychopatia. Rezonančný mozog. Kóma. Stupor ako znehybnenie. Strata intelektu ako oligofrénia. Zvieracie pudy. Praveké vedomie. Autizmus. Mongoloidita. Dieťa. Identifikácia s inou osobou. Explózia pohybová. Hypnotický stav. Zúžené vedomie. Náboženská extáza. Tranz. Denný spánok. Záraz. Emocionalita. Rituálne správanie. Kozmické vedomie. Všestranná osobnosť.

V ezoterike ako duchovnej ceste sme vytvorili niekoľko ideí, ktoré sa snažíme uplatňovať, kontrolovať a dosahovať. V prvom rade je to idea, že ezoterik je fyzicky zdravá osoba, ezoterik je psychicky štandardná osoba a ezoterik má šťastný osud. Bohužiaľ, doterajšie trendy v ezoterike boli skoro na sto percent postavené na chorobných stavoch, či už fyzických, ale aj psychických. Rozhodli sme sa vytvoriť ezoterický systém, ktorý opustí chorobnosť a neštandardnosť. To znamená, že ten, kto sa chce venovať ezoterike, by nemal robiť ezoteriku cez svoj chorobný stav. Mal by ho uzatvoriť a nepoužívať v duchovnej ceste. Teda mal by sa vyliečiť, mal by sa stať štandardný v zmysle rozhodnutia klinických testov a lekára psychiatra. Samozrejme, pokiaľ sú poškodenia psychiky a tela trvalé, tak by si mal zvážiť, či bude riskovať, že duchovnou cestou si ešte hlbšie poškodí zdravie.

Je doslova hanbou ezoteriky, keď sa k nej hlásia choré osoby a osoby, s ktorými osud zametá jedna radosť. Takéto osoby by sa mali v prvom rade liečiť a nie robiť ezoteriku. Teda zásadne odmietame v ezoterike chorých a neúspešných jedincov. Môžeme ich prijať a pomôcť im, aby sa vysporiadali so svojimi problémami, čo aj robíme. No ten, kto si nedokáže udržať štandardnosť v zmysle fyzického a psychického zdravia, šťastného osudu musí ezoteriku opustiť.

Na jednej strane je fajn, že sme sa dôrazne vysporiadali s patogenitou, ale bolo ju potrebné nahradiť niečím iným. Pretože pokiaľ by sme zostali totálne zdraví a normálni jedinci, tak by sme si uzatvorili cestu do duchovného sveta. A to je pre nás neprípustné. Začali sme využívať techniku, ktorá sa volá sugerácia. Ide o techniku, kde sa využíva nácvik uverenia a nepochybovania o tom, že daným stavom alebo danou chorobou trpíme. Uveriť, nahodiť a udržať počas meditácie.

Mohli by ste si povedať, že aj sugerácia je vlastne z hľadiska psychiatrického psychická choroba ako každá iná. Áno, je to tak, pokiaľ sa sugerácia nepoužíva zámerne a cieľavedome. Sugerácia je chorobný stav vtedy, keď ju používate ako trvalý prostriedok zakrývania chorobného stavu, alebo ju používate ako vyhecovanie k nejakému extrémnemu výkonu v športe. Sugerujete si každý deň, že nikto nesmie na vás spoznať, že ste psychicky chorí. Vsugerujete si, že nie ste unavení a nútite na maratóne organizmus ísť až za hranice možného, čo vedie k poškodeniu orgánov tela. Prípadne sugeráciu používa sugerant na všetko v dennom živote. V týchto prípadoch možno hovoriť o sugeratívnej chorobnosti v zmysle psychiatrickej diagnózy.

Pokiaľ začne sugeráciu používať ezoterik vedome a kontrolovane, tak to nie je diagnóza, ale kontrolovaný psychický stav, ktorý dovoľuje robiť ezoteriku, ktorej základ nie je v chorobnosti.

Poškodenie očí.
Pokiaľ máte choré oči, tak si ich vyliečte. No na veštecké výkony je potrebné, aby oči a zmyslové centrá fungovali v šedej kôre inak ako bežný očný systém. A preto sa preniká koncentráciou do šedej kôry veľkého mozgu a tu sa sugerujú rôzne poškodenia a to na čas vešteckého výkonu. No môže sa vytrvalo cvičiť, aby sa na videní podieľal nielen zadný zrakový mozog, ale aj predné čuchové centrum. Tak isto možno pravidelným cvičením prepojiť všetky časti šedej kôry veľkého mozgu, aby zmyslové centrá zraku, čuchu, chuti a hmatu pracovali viac spoločne. Aj tu je možná a potrebná sugerácia celkovej chorobnosti mozgu počas vešteckého výkonu.

Poškodenie pečene.
Tak isto poškodená pečeň je základom uvoľnenia fantázie a tá v kontrolovanej podobe je potrebná pre veštecké dekódovanie či už sveta mŕtvych ľudí, magmatických polí alebo zápisov v ľudskom mozgu. Človek má v mozgu určitú časť neurónov zameranú na spomínanie. Pretože spomienky do neurónov neukladáme ako obrázky alebo pocity, ale ako impulzy. Teda ľudský mozog obraz alebo videné poseká na kusy a dá do podoby kodóvanej ako digitalizovaný záznam cez mobil. A keď si spomeniete, tak musíte spomienku zmontovať a zdekódovať do obrazu, zvuku a podobne. A potom si ľudia naivne myslia, že vo svete mŕtvych alebo v magmatických poliach sú uložené obrázky, a tak sú iba kódované zápisy, ktoré treba odkódovať a čo najreálnejšie vnímať. A namiesto skutočne poškodenej psychiky treba sugeráciu uverenia poškodenia pečene.

Poškodenie mozgu.
Jednoznačne, že všetky poškodenia v mozgu, nech sú akéhokoľvek charakteru, vedú k aktívnej duchovnosti. Či už poškodené pulzácie, nádory, odumreté časti a iné. No nechceme túto deštrukciu využívať na duchovnú cestu, aj keď sa nedá už odstrániť. Je nutné poškodenú oblasť zablokovať a nepoužívať ju na duchovné účely. Treba pomocou sugerácie používať zdravé neurónové oblasti a tu sugeratívne vytvárať nové cesty do zón duchovnosti ako je svet mŕtvych, magmatické záznamy Zeme a vlastné fyzické a psychické telo. Takto zbudovaný sugeratívny systém dovoľuje neuróny vrátiť do normality dnešného človeka.

Poškodenie kostí.
Aj poškodenie a chorobnosť kostí má svoj zmysel na duchovnej ceste. Výrastky, zhrubnutia a iné choroby kostí dovoľujú lepšie pracovať s geometrickými tvarmi v ľudskej mysli. Hlavne v prípade znakového myslenia pri usadení psychiky do mozočku v zadnej časti mozgu. Samozrejme, znovu nie skutočná chorobnosť, ale sugeratívne vyvolaná v predstavách.

Poškodenie miechy.
Znovu jedinečný fenomén. Všetci, čo sa narodili alebo prešli poškodením miechy až do stavu čiastočného alebo trvalého ochrnutia, majú fenomén a to otvorenie zvláštneho priestoru nad hlavou. V tomto priestore možno vešteckými technikami vnímať možnosť uloženia. Dobre sa to dalo vnímať u živých jedincov, ktorí sa venovali problematike bádania kozmu v rámci astronómie, vedy o kozme. Tak isto tu ezoterik použije koncentráciu do miechy a sugeráciu poškodenia. Samovoľne sa mu otvorí priestor nad hlavou, ktorý môže použiť na uloženie značného množstva informácií o nejakom systéme alebo oblasti ľudskej činnosti. Takýchto priestorov si otvorí viacej podľa toho, v ktorej oblasti miechy si nasugeruje fyzické poškodenie.

Poškodenie všetkého.
Je veľmi dobrá sugeratívna metóda v tom prípade, že ste všestranný ezoterik, ktorý robí všetky významné oblasti ezoteriky. Takáto sugerácia posilňuje schopnosti ezoterika. V praxi nemožno takéhoto ezoterika stretnúť. Môže mať choré v sebe kde čo, ale nie všetko a všetky chorobnosti. To sa dá iba sugeratívne.

Poškodenie nervových zakončení vo svaloch.
Zase chorobný stav niektorých ezoterikov patriacich do skupiny senzibilov, kineziológov, prútikárov. Chorobnosť tohto druhu vzniká po vysokých horúčkach a odumretiach. Zase tu je sugeratívna náhrada s koncentráciou do svalovej hmoty, kde sa nervové zakončenia nachádzajú. Zmyslom tejto oblasti je naučiť reagovať nervstvo svalov na psychické prejavy v ľudskom organizme – vlastnom, cudzom, aj mimo ľudské telo.

Poškodenie hormonálnych žliaz.
Zase patologická schopnosť, pri ktorej sú poškodené hormonálne žľazy, alebo sa vyvinuli hormonálne žľazy dvojité alebo na iných miestach. V podstate takýto druh ezoterikov môže úspešne čítať magmatické zápisy Zeme o ľuďoch a zvieratách. Sugeratívna technika zdvojenia žliaz alebo ich presunu v sugerácii do iných oblastí.

Poškodenie starecký tras.
Ide o poškodenia, ktoré idú do oblasti Silva techník kmitania, vibrovania a rezonancie. Telo je kvôli poškodeniu nervstva v stave kmitania, tak isto to môže byť v prípade kmitania očí. Tento patologický stav dovoľuje ľudskej psychike prenikať na úroveň molekúl, atómov a častíc. Patologický stav sa nahrádza sugeráciou toho, že takéto ochorenie ezoterik má. Tak isto sa dočasne nahrádza prirodzeným spôsobom rezonovania hlasiviek a pobrušnice dýchaním a kmitom nervstva. K tomu spomienky na všetko, čo kmitá, vibruje a rezonuje.

Poškodenie biochémie.
Ide o poškodenie tvorby určitých látok tela. Celkovo sa nahrádza tento druh poškodenia modifikáciou tukového organu. Podrobnejšie popísané v Geriatrickej poradni. V zásade sa prinútia tukové bunky, aby namiesto 24 užitočných látok produkovali až 30 000 chemických látok. Táto modifikácia umožňuje, aby meditujúci vytváral chemické látky na ezoterické výkony priamo v tuku, a tak šetril svoju prirodzenú biochémiu hormonálnych žliaz, bielej mozgovej hmoty a celkovej biochémie tvorenej v ďalších orgánoch tela.

Znetvorenie celkové.
Zase ide o fyzické poškodenie celého organizmu. Treba presne nasugerovať určité znetvorenie podľa určitých modelov a to dovoľuje prieniky psychiky do magmatických záznamov, ktoré vytvára magmatické jadro Zeme. Do záznamov o mŕtvych ľuďoch, do sveta mŕtvych a to k anjelským sféram, do sveta mŕtvych kozmických inteligencií. Sugerácia znetvorenia tela dovoľuje vlastne vstupovať do všetkých sfér ezoteriky.

Skutočná klinická smrť.
Ide o poškodenie neurónov v 6. oblastiach tela a to tým, že dotyčná osoba prežije klinickú smrť. Teda za určitých reálnych podmienok osoba nedýcha viac ako 6 minút a potom sa vracia naspäť. To trvalo poškodzuje a prepína neuróny do zvláštneho stavu, čo dovoľuje psychicky prenikať do informačných spomienok ľudí po ich smrti. Tento proces sa nahradzuje koncentráciou do neurónov veľkého mozgu, tu sa nasugeruje klinická smrť, dočasne sa preskupia neuróny veľkého mozgu a prichádza na čas stav ako u osôb s klinickou smrťou.

Hystéria.
Ide o chorobný psychický stav, pri ktorom osoba niečo neustále bagatelizuje, podceňuje, odmieta a nepripúšťa. Opačná reakcia ide k preháňaniu niečoho a stupňovaniu. Sugeratívne sa dá využiť na to, aby ste prekonali nechuť niečo realizovať a vidíte alebo cítite samé problémy a prekážky. Prípadne, keď niečo vážne a závažné podceňujete, tak sugeratívne sa to dá prekonať. V zásade ide o poškodenie alebo disharmóniu činnosti neurónov a nervov v prednom mozgu. Sugerácia hystérie zase v oblasti predného mozgu dynamizuje prehnané predstavy a úspechu, vyvolenosti alebo porazenectva. Veľkej chuti niečo robiť alebo nerobiť. Strata intelektu až oligofrénia. Totálna strata intelektu.

Epilepsia.
Je stav poškodenia neurónov a nervstva v oblasti temenného mozgu. Tento stav je sprevádzaný záchvatovými stavmi. Epileptická povaha sa rada vo veciach doslova babre, má rada detaily a do vecí chodí hlbšie ako bežní ľudia. Nahrádza sa sugeráciou a koncentráciou do temenného mozgu. Sugerácia ide k tomu, že vec chcete spoznať detailne a neustále sa chcete zaoberať iba jednou vecou. Sugerácia vytvára stav, v ktorom sa dotyčná osoba nedokáže zaoberať niečím iným iba jedno vecou a ostatné veci ako keby neexistovali. V krajnej pozícii osoba už nemôže nič iné robiť a je ochrnutá niečo spraviť. Všetko treba spoznať, ovládnuť do najmenšieho detailu. Patrí sem aj stupor, znehybnenie a ochrnutie.

Schizofrénia.
Je stav poškodenia aktivity nervov a neurónov idúcich do oblasti mozočku, ktorý vedie k poškodeniu ega. Osoba sa cíti ako sama sebou, ale zároveň čiastočne ako iná osoba. Prípadne ako vec alebo zviera. Môže sa cítiť ako viacej osôb, prípadne ako mŕtva osoba alebo magmatický zápis o danej osobe. V najhoršom stave úplná strata ega a prejavy ako cudzia osoba. Nahrádza sa tento stav sugeratívne. Využíva sa pri vešteckých výkonoch voči iným osobám. Často sa hovorí o rozdvojenej osobnosti. Patrí sem múdrosť a schopnosť veľa poznať, ale hlbšie tomu nerozumieť.

Psychopatia.
Je stav určitej disharmónie alebo poškodenia nervstva spánkových lalokov. Osoba je posadnutá skúmaním postupov, ako sa niečo vyrába, ako sa niečo dosahuje, ako fungujú ľudia. Technologický postup, ako fungujú stroje, ako sa vyrábajú predmety. V úplnej chorobnosti ako dokonale zabiť človeka a spáchať dokonalý zločin. Nevyspytateľné správanie. Všetko sa dočasne nahradzuje sugeráciami tohto stavu.

Kóma.
Je stav, do ktorého upadne osoba, ktorá už nedokáže ovládať svoje pohyby. Nevie si prikázať, aby sa pohla, nevie si prikázať, aby myslela. Ukončilo fungovanie niektorého orgánu tela ako obličky, srdce a iné. Prípadne celých systémov ako je nervstvo, lymfatické a krvné riečište, hormonálna činnosť. Aj tu je možná sugerácia uverenia, že vám odumreli orgány a ukončila sa činnosť niektorých orgánov, čo vedie k tomu, že psychika sugeranta dokáže zvláštne fenomény, preniká napríklad do povrchu Zeme, do priestoru okolo, putuje kozmickým priestorom a podobne. Keď nasugerujete smrť a zlyhanie všetkých orgánov, častí a systémov tela, tak sa dostanete k záznamom o sebe a spomienkach, ktoré sú uložené v 6. neurónových oblastiach tela a zistíte, ako pevne dokážete svoj posmrtný záznam uchovať pokope a čo máte robiť, aby ste všetko extrémne spevnili a po skutočnej smrti udržali spolu. Na udržanie všetkých spomienok a záznamov po fyzickej smrti je túžba a viera v reinkarnáciu alebo život po smrti. A tak isto nácvik sugeratívnej stigmy.

Zvieracie pudy.
Je totálna porucha osobnosti, pri ktorej zlyhal celkovo intelekt aj základné hygienické návyky. Teda dotyčná osoba sa správa ako zviera. Má zvieracie reakcie. Aj v tomto prípade je možná sugerácia potlačenia základného ľudského správania. Koncentrácia do oblasti brušného mozgu v črevách. Vnímať príkazy z tejto oblasti a realizovať ich iba v predstavách a nie reálnym pohybom. Takto preniknúť je vítané do inštinktu pudu sebazáchovy, ktorý chráni každého z nás pred smrťou a rizikovými situáciami. Možno ho využiť v rámci Geriatrickej poradne, kde sa usiluje o modifikáciu tuku v tela, aby produkoval už chýbajúce chemické látky rôzneho druhu.

Autizmus.
Žitie vo vlastných spomienkach. Ide o zvláštny stav uzatvorenia sa do vnútorného sveta v rôznej rovine obrazov a spomienok. Najčastejšie spomienky z detstva alebo ešte jednoduchšie. Autistický jedinec odmieta žiť v bežnom svete a chce žiť iba vo vnútri svojej fantázie a svojich pocitov, prípadne vykonštruovaných svetov. Dosť sa to podobá počítačovým hrám. Osoba sa súťaživosťou prepadne do deja a nevníma okolie. Aj tu je možná sugerácia do tohto stavu a to pocitom zmenšenia vedomia a pomalej straty záujmu o vonkajší svet. Sugeratívne sa zmenšujete, a potom prejdete cez jeden bod najčastejšie v hlave do vnútorných pocitov a predstáv. Tu si vytvoríte niečo ako svoje priestorové divadlo a idete sa hrať. Keď sem preniknete ako zdravá osoba, tak tu vnímate niečo ako digitalizovaný záznam obrázkov a spomienok. Cieľom sugerácie autizmu je ovládnuť svoje záznamy v neurónoch napríklad pre reinkarnačné pochody po smrti. Cieľom je dostať svoje digitálne záznamy pod spoločné zovretie a prepojenie a to tak, aby sa tieto záznamy nemohli po smrti roztratiť, ani niekým zneužiť pre vlastné účely. Bližšie v Plazmatickej škole.

Mongoloidita.
Je špeciálny druh poškodenia psychiky, ktorá vníma iba sexualitu a má záujem iba o veci sexuálne a žiadne iné. Možno to na niektorých jedincoch s týmto poškodením vnímať v tvárovej časti. Dotyčná osoba s týmto poškodením je skoncentrovaná v šedej kôre veľkého mozgu do centier rôznych druhov sexuálneho správania ako je nekrofília, zoofília a podobne. No sexualita je uzavretá do vnútorného sveta a má minimálne prejavy do vonkajšieho sveta. Využíva sa na sugeratívne ovládnutie vlastných sexuálnych prejavov vnútornej sexuality.

Detinskosť.
Prípadne detská psychika je typická pre prírodné vedomie šamanov v jednotlivých oblastiach výskytu neurónov ľudského tela. Sugeratívne uverenie, že ste dieťa a máte detské prejavy umožňuje pestovanie šamanstva a šamanských anjelských síl.

Hypnotický stav.
Ide o zvláštne naladenie hlavne ľudskej mysle, aby mohla previesť niektoré psychické operácie vo svojej mysli. Ide o určité predstavy, určité pocity. Hypnotické techniky dovoľujú intenzívnejšie pracovať v ľudskej mysli. Veľmi sa podobajú mikrospánku. Napríklad človek nevie zaspať po vypätom dni, a tak si tesne pred spaním nahodí určitú hypnotickú predstavu. Človek sa nevie naučiť nejaký odborný predmet, nevie si spomenúť na niektorú udalosť. Človek myslí trvalo na to isté.

Náboženská extáza.
Ide o špeciálny stav mysle, kde nemá čo robiť rozum. Jednoducho tomu, čo sa povie, veríte a ničím ani jednou nekalou myšlienkou daný pocit nespochybníte. Viera je veriť a nepochybovať. Extatická viera stojí na princípe stotožnenia sa s určitým ideálom, s určitým symbolom, ktorý si dokonale prispôsobí svojím predstavám.

Tranz.
Je špeciálny stav vyvolaný monotónnym rytmom ako bubnovanie. Teda jednoduchý pohyb a jeden opakujúci sa zvuk. Koncentrácia sa zužuje iba na tranzový pohyb a tranzový zvuk. Napríklad skľudnenie mysle alebo jej rozhecovanie.

Vedecké myslenie.
Tak isto jedinečný psychický výkon ľudí dnešnej doby. Prísne logické, filozofické a matematické myslenie vyžaduje koncentráciu do neurónov veľkého mozgu, ganglií a kostného systému. Extrémna schopnosť myslieť prináša aj patológiu v podobe ťažkých depresívnych stavov.

Stigmy.
Ide vlastne o patologický prejav chorobného človeka. Ezoterik tento stav vyvoláva sugeratívnym cvičením a vytvára zvláštny stav mimoriadne silnej ezoterickej mysle. Stigmatické vedomie považujeme za vrchol snaženia každého ezoterika.

Emocionalita.
Potrebná zložka psychiky ezoterika, aby ho motivovala na dosiahnutie určitých cieľov. V človeku sa majú striedať smútok, hnev, radosť a strach. Tak isto aj v rovine sexuálnych emócií žiarlivosť, láska, nenávisť a žiaľ. Emócie sú súčasťou depresií a zmierovania sa so zmenami, ktoré ezoterik robí vo svojej mysli trvalo.

Rituálne správanie.
Typické pre prírodných ľudí, ktorí nevedia písať, čítať a sú hraví ako malé deti do 6 rokov. Koncentrácia nie je možná klasicky z mozgu, ale musí prírodný človek previesť určitý pohyb so svojím telom alebo vhodnými objektmi. Tu sa môže ezoterik naučiť robiť magické rituály prakticky. Prípadne použiť zasvätenie do magických rituálov.

Rozšírené vedomie.
Nemožno považovať za patologický prejav. Ľudia dnešnej doby nedokážu naraz operovať v dvoch neurónových oblastiach a to v šedej kôre mozgovej a strednom mozgu. Takéto výkony môže robiť iba cvičený ezoterik.

Kozmické vedomie.
Je to typicky patologický prejav kozmonautov, ktorí sú na obežnej dráhe Zeme viac ako 4 mesiace. Prípadne sa rodia deti s kozmickým vedomím, ktorých matky počas tehotenstva vykazujú hyperaktivity a rôzne psychické poruchy. Tieto poruchy dovoľujú psychicky prienik do reálneho kozmického priestoru, ktorý skúma astronómia a to je veda o kozme.

Zúžené vedomie.
Možno vnímať u jedincov, ktorí dokážu robiť iba jednu činnosť celý život alebo celý život premýšľať nad jednou vecou a nič viac. Prípadne si uvedomujú jednu činnosť. Využitie je možné v pravekom ľudskom vedomí, kde je potrebná koncentrácia na jeden bod, jednu myšlienku, jednu vec a nič viac. V koncentrácii na jeden bod tela možno dosahovať zvláštne stavy mysle. V každom bode možno realizovať určité stavy typické pre jogínsku prax. Zúžené vedomie možno dnes badať u dyslektikov, ktorí sú schopní iba zúženého vnímania sveta.

Pridaj komentár