Požiadali ste ma, aby som veštecky zhodnotil vaše úsilie o modifikáciu tuku. Celkovo sa zlepšujete a vaše nasadenie prináša želaný účinok. Verím, že budete pokračovať naďalej a využijete všetky možnosti, ktoré skrýva tukový orgán.

Geriatrická diagnostika 6. neurónových oblastí: kyvadlo obkreslilo 5 neurónových oblastí v poriadku, neobkreslilo neurónové ganglie v oblasti štítnej žľazy a konečníka. Treba zvýšiť úsilie o presunutie ich funkcií do najbližších ganglií. Hladina U vitamínu je dostatočná a preniká do neurónových oblastí. Pokračujte dlhodobo v jedení surovej kapusty.

Geriatrická diagnostika nervstva: kyvadlo obkreslilo nervové dráhy a zakončenia v poriadku. Hladina E vitamínu je dostatočná. Treba pokračovať v prijímaní E vitamínu cez kožu pomocou olejčekov. Používať olejčeky s obsahom E vitamínu aj iné, nielen slnečnicové.

Geriatrická diagnostika pankreasu: kyvadlo obkreslilo pankreas veľmi dobre. Hladina C vitamínu prijatého cez kožu je dostatočná. Pokračujte v obkladaní tela nakrájaným ovocím.

Geriatrická diagnostika kĺbových spojov: kyvadlo obkreslilo všetko v poriadku. Pokračujte v obkladoch svalov ľadom. Vrecúško s ľadom na svaly. Pokračujte v zmene pohybových návykov, chôdza nie z kĺbových oblastí, ale zo stredu svalov. Pokračujte v pravidelnom posilňovaní svalov.

Geriatrická diagnostika orgánov a systémov tela: kyvadlo obkreslilo mozog. Základné bunky ako u 20 ročnej osoby. Váš vek je 53 rokov. Kmeňové bunky sa postupne modifikujú na tvorbu dlhovekejších buniek. Kyvadlo obkreslilo srdce. Základné bunky ako u 20 ročnej zdravej osoby. Kmeňové bunky začínajú produkovať dlhovekejšie bunky. Kyvadlo obkreslilo pľúca. Základné bunky v kondícii ako u 10 ročnej osoby. Kmeňové bunky sa modifikujú na tvorbu dlhovekých základných buniek. To isté platí aj pre žalúdok, tenké črevá, pečeň, slezinu, maternicu. Kyvadlo obkreslilo hrubé črevá. Stav a kondícia základných buniek ako u 40 ročnej osoby. Kmeňové bunky sa ešte nemodifikujú na tvorbu dlhovekých buniek. Použite natieranie zubnou pastou s prídavkom byliniek. Odskúšať na malej ploche a potom natrieť dlhé pásy po koži. Kyvadlo obkreslilo svaly. Stav základných buniek ako u 10 ročnej osoby. Kmeňové bunky sa modifikujú na tvorbu dlhovekých základných buniek. Svaly sú pravidelne mikronatŕhané v posilňovni a to trvalým navyšovaním váhy činiek. Kyvadlo obkreslilo kožu. Základné bunky ako u 40 ročnej zdravej osoby. Kmeňové bunky sa modifikujú na tvorbu dlhovekých základných buniek. Odporúčam špeciálne ošetrenie každej oblasti kože iným vhodným krémom. Konajte intuitívne. Obklady z uhoriek. Natieranie kyslou smotanou a rôzne miesta obkladať napr. čokoládou, cukrom, maslom, ap. Kyvadlo obkreslilo kosti, krvné riečište, lymfatické riečište. Základné bunky ako u 20 ročnej zdravej osoby. Kmeňové bunky sa modifikujú na tvorbu dlhovekých základných buniek. Tak isto kostná dreň. Kyvadlo obkreslilo hormonálnu sústavu, ale cítiť, že produkcia hormonálnych látok sa presúva do oblasti tuku, čo je výborné.

Geriatrická modifikácia tukového orgánu: cieľom dlhovekosti je modifikovať zoskupenia a činnosť tuku za účelom tvorby chemických látok, ktoré telu chýbajú alebo mu prospievajú. Celkovo tuk tela už teraz produkuje okolo 4100 prospešných látok. Ide hlavne o látky pre fyzické telo a menej pre psychickú výkonnosť.

Modifikácia tuku „dlaň“: ide o modifikáciu tukových buniek do plochých útvarov. Skoro všetky orgány a časti majú svoju oblasť v tuku. Odtiaľto dopĺňajú to, čo organizmu už chýba alebo neprodukuje. Riaďte sa pri modifikácii pudom sebazáchovy v brušnom mozgu.

Modifikácia tuku „palce“: ide o modifikáciu tuku na ploché útvary veľkosti palca podporujúce psychické pochody. Týchto útvarov máte menej. Treba zvýšiť úsilie. Riaďte sa pri modifikácii pudom sebazáchovy.

Modifikácia tuku „hviezdičky“: ide o útvary v tuku, ktoré pozmenia kmeňové bunky tak, aby vytvárali základné bunky so zvýšenou životnosťou až 14 rokov. Tieto modifikácie pribúdajú dostatočne. Treba hviezdičky pre každú oblasť výskytu kmeňových buniek. Modifikácia je naštartovaná.

Modifikácia tuku „dlhé pásy“: ide o zoskupenie tukových buniek v tele na tvorbu nových jednorazových kmeňových buniek. Týchto máte v tele 5, čo je ešte málo. Začínajú sa tvoriť, ale systém nefunguje. Kyvadlo neobkreslilo konečník. Kmeňové bunky sú mŕtve. Všetko treba zorientovať do tejto oblasti a z blanovitých útvarov dodať do tejto oblasti jednorazové kmeňové bunky. Hlavne obkladanie tela kúskami drevených konárikov. Do oblasti konečníka zvýšiť celkovú aktivitu v tukovom orgáne.

Modifikácia tuku „prerušované pásy“: ide o útvary v tuku, ktoré majú tvoriť liečivé látky. Tento druh modifikácie ešte nezačal. Príčina je vo vašej psychike a to je odpor voči rozkladajúcim sa a zahnívajúcim látkam. V prvom rade treba zmeniť postoj voči kvaseniu, hnitiu. Kúpeľ v kvasniciach. Obklady cez handričku z nahnitých jabĺk. Tiež si pridajte záhradnú zem do kúpeľa alebo obkladajte si ňou telo. Riaďte sa pudom sebazáchovy.

Modifikácia tuku „granátové jabĺčko“: ide o špeciálne útvary, ktoré liečia bunky na molekulovej úrovni. Začínate vytvárať základ pre tieto útvary. Treba mať obrázky jaskýň a meditovať na tieto obrázky. Tak isto sa natierať hlinou z jaskýň alebo kameňolomov. Musí to byť planá zemitá hlušina okolo kameňov. Táto modifikácia vytvorí jedinečné látky, ktoré neustále liečia a opravujú molekulovú úroveň všetkých buniek.

Pridaj komentár