V súčasnosti sa venujem geriatrickému programu, na ktorom tvrdo pracujem. Chcel by som vás poprosiť o vypracovanie nového geriatrického profilu so zameraním na výrobu chemických látok podporujúcich psychické procesy (myslenie), ale samozrejme aj na fyzické. Dúfam, že v tejto oblasti budeme môcť hovoriť o pozitívnych zmenách.

Požiadali ste ma, aby som po určitom čase vyhodnotil vaše aktivity pri modifikácii tukového orgánu (predchádzajúci profil A 774). Vaše terapie sú efektívne a vytvorili ste si hlavne „palcáky“ na podporu chémie duševnej činnosti. Tak isto ste vytvorili „hviezdičky“ kvôli tvorbe základných buniek s dlhšou životnosťou. Pokiaľ budete mať záujem, vypracujem návrh ďalšej modifikácie.

Geriatrická diagnostika 6. neurónových oblastí: kyvadlo obkreslilo všetko v poriadku. Výška U vitamínu je dostatočná. Treba pokračovať trvale a pravidelne v jedení kapusty.

Geriatrická diagnostika nervstva: kyvadlo obkreslilo všetko v poriadku. No cítim nedostatok E vitamínu. Mali by ste pojedať semená plodov: lieskovce, orechy, mandle a iné.

Geriatrická diagnostika pankreasu: kyvadlo ho obkreslilo. Obsah vitamínu C cez kožu je dostatočný.

Geriatrická diagnostika kĺbových spojov: všetko v poriadku.

Geriatrická diagnostika krvného riečišťa, koža, svaly, kosti, mozog, orgány tela : mozog má základné bunky ako u 20 ročnej osoby, vy máte 26 rokov. Kmeňové bunky sú aktívne. Náznaky modifikácie na tvorbu základných buniek s dlhšou životnosťou. Všetky orgány ako u 20 ročnej osoby, kmeňové bunky vitálne a začína sa proces modifikácie na tvorbu dlhovekých buniek, čo je výborné.

Geriatrická diagnostika tukového orgánu: je tu nárast tvorby chemických látok na 4 000 , čo je výborné.

Geriatrická diagnostika imunitná: všetko v poriadku.

Modifikácia tuku „dlaň“: ide o modifikáciu tukových buniek do plochých útvarov. Nachádzam zatiaľ iba tri takéto útvary a mal by ich mať každý orgán. Zatiaľ slabá tvorba.

Modifikácia tuku „palce“: ide o modifikáciu tuku na ploché útvary veľkosti palca. Je ich veľké množstvo v celom tuku a až 3000 chemických látok sa tvorí na podporu psychických pochodov. Je to výborné.

Modifikácia tuku „hviezdičky“: ide o útvary v tuku, ktoré pozmenia kmeňové bunky tak, aby vytvárali základné bunky so zvýšenou životnosťou až 14 rokov. Našiel som do 20 takýchto hviezdičiek, čo je výborné.

Modifikácia tuku „dlhé pásy“: ide o zoskupenie tukových buniek v tele na tvorbu nových jednorazových kmeňových buniek. Takéto útvary však zatiaľ netvoríte.

Modifikácia tuku „prerušované pásy“: ide o útvary v tuku, ktoré majú tvoriť liečivé látky. Zatiaľ žiadne.

Modifikácia tuku „granátové jabĺčko“: ide o špeciálne útvary, ktoré liečia bunky na molekulovej úrovni. Zatiaľ žiadne takéto modifikácie nie sú.

Pridaj komentár