Pokračujeme ďalej v nácviku prieniku psychiky do reálneho kozmického priestoru. Na to je potrebné sa dostať do psychiky prírodného šamana, ktorý nevie písať a čítať, nerozlišuje a nevníma rozdiel medzi sebou a hviezdami. Zároveň aktivizovať všetky spomienky o kozme, kozmonautike a astronómii. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Tí, ktorí prešli kozmickým zasvätením, si toto zasvätenie aktivizujú a uvedú do aktívneho stavu. Zasvätenie ich prirodzene naladí do kozmického vedomia. Potom môžu svoju psychiku uvoľniť do kozmického priestoru na obežnú dráhu Zeme. Keď chcú psychicky prenikať do slnečnej sústavy, tak to musia robiť vlastnou silou vôle.

Ten, kto nemá zasvätenie, musí sa skoncentrovať na svoje orgány a časti tela a tu uložiť okolo každého orgánu všetky svoje spomienky z celého života. Tak isto sa musí skoncentrovať na hormonálne žľazy a uložiť sem okolo každej žľazy sexuálne spomienky. Ďalej spracovať sugeratívne uverenie a nespochybnenie, že absolvoval kozmický výcvik a bol na obežnej dráhe viac ako 4 mesiace. Tak isto je možné sa na diaľku spojiť s jedincami, ktorí sa narodili s kozmickým vedomím. K tomu sugerácia túžby žiť v labyrinte a neopúšťať ho. Potom už stačí iba oslabenie vplyvu magmatického jadra Zeme, ktorý blokuje uvoľnenie psychiky do kozmu. Treba poctivo cvičiť, až kým tieto mechanizmy nezvládnete.

Do priestoru na obežnej dráhe sa dostanete priamo cez uvoľnenie spomienok alebo cez sugeráciu klinickej smrti a cez svet mŕtvych. Prípadne cez magmatické zápisy v magmatickom jadre Zeme, alebo zvládnutím Silva školy, ktorá je o mikrosvete, kmitaní a vibrovaní. Môžete tak urobiť aj cez osoby, ktoré majú kozmické vedomie a trvalé prepojenie do niektorej oblasti okolitého kozmu. Treba vždy hľadať vhodnú priechodnú techniku.

Treba si dávať pozor, aby ste nešli do vlastných spomienok a fantázií alebo do predstavy v aure pred sebou. Prípadne do obrázku položeného pred sebou. Treba to dôsledne overovať, aby ste necvičili zbytočne.

Potom nastupuje tréning prieniku do kozmické priestoru slnečnej sústavy. Môžete sa na diaľku napájať na takých, ktorí chodia psychicky do určitých oblastí slnečnej sústavy. Okolo Zeme všetko milovať. Na Zem v kozmickom vedomí anjelov veľkých aj 100 000 km. K Marsu a na Mars predstava zvieraťa v trubke a predstava tváre. K Uránu a na Urán predstava veľryby vo vode a geometrické štruktúry. K Neptúnu a na Neptún žiť na kryhách a lúče meteoritov. K Plutu a na Pluto zmena na zviera a predstava dinosaurích kostí. K Saturnu a na Saturn malý priestor a predstava minerálov. K Merkúru a na Merkúr pocit lietania a obrázky rúk. K Slnku a na Slnko pocit matka a dieťa a predstava polkruhu. K Venuši a na Venušu sexus žien a pohlavné orgány. K Jupiteru a na Jupiter dieťa vo vode a kruhovitá špirála.

Môžeme začať s prienikom do súhvezdia Antia a to je Kompas. Nastavíte si klasické kozmické vedomie a začnete sa uvoľňovať do kozmického priestoru svojou psychikou. V určitom momente nastane pocit povinného pohybu vo vodnom prostredí. A nachádzate sa v súhvezdí Kompas. Môžete si vycítiť zvláštne pocity a hľadať v tomto súhvezdí známy život ako sú kyseliny, voda a mikroorganizmy. Pokiaľ sú tu, tak to pocítite. Potom svoju pozornosť nasmerujete do súhvezdia Andromeda s pocitom, že do priestoru tohto súhvezdia prenikajú vaše orgány, časti tela a predstavy o veciach okolo vás. Potom si to môžete nasmerovať do súhvezdia Apus, čo je po slovensky Rajka. Sem prenikáte v pocite, že ste sa zatočili a zmenili ste sa na ruku, prst alebo na niečo podobné. Nasleduje prienik do súhvezdia Aguarius, čo je Vodnár. Pri správnom prieniku pociťujete, ako sa zväčšujete a ako sa zväčšujú vaše orgány tela. Potom je tu možný prienik do súhvezdia Aguila, čo je Orol. Máte pocit, že všetko vo vás rotuje a sami rotujete. Celkovo tu cítiť rotujúce sily ako na kolotoči.

Pridáme ďalšie 4 súhvezdia v našej Galaxii, kde sa v ramenách mliečnej dráhy nachádza súhvezdie Auriga/ Povozník. AR 05 16 41, Dek: + 45 59 53, Magnitúra 0,08, 42 až 4600 svetelných rokov. Predstavujete si konštrukciu, na ktorej je niečo visiace ako zvonec alebo niečo podobné. Prenikáte psychicky do tejto oblasti.

Súhvezdie Bootes/Pastier v našej Galaxii. AR 14 15 40, Dek: 191057 Magnitúra – 0,04, 36 až 150 svetelných rokov. Predstavujete si predmet, stenu, kus hliny s dierami a týmito dierami sa vhodne nalaďujete. Prenikáte psychicky do tejto oblasti.

Súhvezdie Aries/Baran v našej Galaxii. AR 02 07 10 AR, Dek: + 232754, Magnitúra 2, 46 až 85 svetelných rokov. Pracujete s rôznymi druhmi guličiek a to vás nalaďuje na psychický prienik do tohto súhvezdia. V určitej časti je možné vnímať primitívny a jednoduchý život. No treba to brať s rezervou a naučiť sa tieto informácie dôkladne preverovať. Budeme musieť vypracovať systém overovania možností života v kozmickom priestore. Vlastne sa na tento fenomén budeme špecializovať. Treba overiť, či to nie je iba zápis ľudskej mysle v magnetickom poli niektorej planéty. Či tečú info do sveta mŕtvych a či sa tu ukladajú a násobia. Ide iba o začiatok vývoja na úrovni, ktorá bola asi 800 miliónov pred naším letopočtom. Nejako nás to nenadchlo. Tak isto vo svete mŕtvych možno vnímať v tomto súhvezdí zvýšený výskyt kozmických inteligencií. Asi to nebude náhoda. Niečo takéto sa deje aj okolo Zeme.

Súhvezdie Ara/Oltár v našej Galaxii. AR 17 25 18, Dek: 55 31 47, Magnitúra 2,85, 137 až 780 svetelných rokov. V predstave treba zmontovať spolu dve palice, dva prsty a podobne a preniknúť psychicky do tejto časti kozmu.

Pridaj komentár