Znaková ezoterika. Koncentrácia do mozočku v zadnej časti mozgu. Koncentrácia cez zmyslové centrá v šedej kôre veľkého mozgu do mozočku. Všetky spomienky na geometrické znaky. Všetky spomienky na písmená a číslice. Zájdi do Galérie zasvätení a prezri si obrázky, kde sa použili znaky. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach – Teosofia.

Precvič si zasvätenia do mozočku. Precvič si zasvätenia do siamských znakov. Precvič si ďalšie zasvätenia do znakov. Všetko spúšťaj a precvičuj vo vedomí prírodných ľudí, ktorí nevedia čítať, písať a ľudsky premýšľať. Nasugeruj si, že žiješ ako divé zviera v lese.

Zober si pero a papier a prekresľuj rôzne znaky, ktoré sú v Galérii zasvätení. A hlavne znaky anjelské, ktoré ťa budú viesť celou znakovou meditáciou. Zober si kamienky, paličky, kosti, kúsky skla a skladaj si znaky z týchto drobných predmetov. Zober si rydlo a ryhuj znaky do tvrdej podložky.

Potom sa skoncentruj do mozočku a odtiaľ do spomienok. Spomínaj na jednotlivé obrazy zo života ako na fotografie. Každé takéto foto postupne retušuj do čierno – bielej podoby a potom iba do obrysov. Potom všetko do viacerých znakov a potom do jedného znaku, ktorý voláme piktogram. Takto prejdi čo najviac obrazov zo svojho života a zmeň ich na znakové piktogramy.

Potom sa skoncentruj na mozoček v zadnej časti hlavy a predstav si ho ako tenisovú loptičku rozrezanú na desať častí vľavo a desať častí vpravo. Keď to cvičíš prvýkrát, tak sa koncentruj aspoň jeden meter za seba. Stotožni sa s mozočkom a cíť sa ako mozoček, nerob rozdiel medzi svojím egom, ktoré sa skladá z túžob, spomienok a želaní.

Uvedom si, že mozoček cez nervovú sústavu skenuje všetky oblasti v tele a usiluje sa o ich harmonizovanie a spoločnú spoluprácu. Tak isto mozoček vyberá všetky druhy spomienok z pamäte, ktorá je rozložená na 6 neurónových oblastí. Spomienky tu uložené sú nasekané na kúsky a skôr pripomínajú digitálny záznam v mobile. Mozoček ich dekóduje a ty si spomenieš na znaky, pocity a napríklad na zvuky. No mozoček pri koncentrácii môže skenovať aj vonkajšie prostredie okolo teba. Treba sa vhodne naladiť. Mozoček môže skenovať aj vzdialený priestor magmatických polí, ale aj kozmického priestoru, pokiaľ sa vhodne naladíš. Nie sú to jeho bežné schopnosti a treba sa ich naučiť.

Koncentrácia do mozočku a všetko v sebe, okolo seba a v určitých vzdialenostiach vnímaš ako znaky z geometrických objektov. Dokážeš všetko vnímať pomocou znakov, písmen a číslic. Všetko okolo seba dávaš do znakov a tieto znaky tlačíš do objektov a predmetov okolo seba.

V ďalšom cvičení sa necháš viesť anjelskými znakmi, ktoré by mali byť priesvitné, biele, zlaté diamantové a pulzačné. Niektorí majú sivasté sféry a to si chcú veci robiť po svojom. Keď máš znaky čierne a rozmazané, chceš riešiť problém alebo okolnosti deštruktívne a ubližovať sebe alebo niekomu inému. Znaky anjelské ťa vedú a ty pracuješ pod ich vplyvom. Treba sa vo vnútri seba naučiť pokore voči anjelským znakom pierkových anjelov, trstinových anjelov, meteoritických anjelov a anjelov buniek.

V ďalšom cvičení sa nauč vytvárať určité série znakov a tieto potom dostaň do jedného znaku. Môžeš do znakov dostávať jednotlivé obrázky z Galérií zasvätení a vytvárať množstvo znakov. Potom vytvoriť jeden znak pre určité skupiny znakov; skupín je viac, bude aj viac jednotiacich znakov, ktoré treba ešte nakoniec previesť do jedného veľkého znaku.

Nasleduje koncentrácia cez šedú kôru veľkého mozgu do mozočku a odtiaľ do 6. neurónových oblastí ako je veľký mozog, stredný mozog, miecha, brušný mozog a ganglie okolo orgánov a častí tela. A tu všetky spomienky a všetky záznamy dostávaš do znakovej podoby a na túto znakovú podobu sa silne koncentruješ.

 

Pridaj komentár