Cez prírodné šamanské kultúry ku kozmickým inteligenciám vo svete mŕtvych. Organické bytosti, ktoré si niečo pamätajú, po smrti uložia spomienky do sveta mŕtvych. Svet mŕtvych je všade, ale vstup je tam, kde je klinická smrť Spomienky mŕtvej organickej hmoty celej histórie kozmu sa dostávajú do živých ľudí. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Klinická smrť. Sugerácia klinickej smrti. Kmitanie. Sugerácia Silva kmitania. Prehistorický čas. Nácvik vnímania času minulosti aj miliardy rokov. Kozmické vedomie. Sugerácia kozmického vedomia. Prírodné vedomie. Sugerácia do prírodného vedomia. Zasvätenie klinické. Zasvätenie kozmické. Zasvätenie Seans hormonálne žľazy do čítania magmatických zápisov. Zasvätenie do kultových stavieb. Nácvik sugeratívneho znetvorenia všetkých častí tela.

Postupne sme objavili vo svete mŕtvych ľudských a zvieracích spomienok aj spomienky iných organických bytostí, ktoré niekedy žili podobne ako človek na niektorej planéte. Tieto organické tvory zahynuli ako druh a po ich smrti zostali vo svete mŕtvych spomienky. A tu došlo u prírodných ľudí k prvým kontaktom a prepojením sa s niektorými kozmickými inteligenciami. Najčastejšie sa tento kontakt vytvoril cez klinickú smrť a počas tejto klinickej smrti sa do živých prírodných ľudí dostali jednotlivé kozmické záznamy zo sveta mŕtvych. Doslova tieto záznamy ožili a vytvárali aktívny kontakt s niektorou kozmickou inteligenciou. A takto sme ich začali vnímať.

Na to, aby sa mohol ezoterik kontaktovať do sveta mŕtvych s niektorou z kozmických inteligencií je potrebné, aby zvládol rôzne druhy stavov svojej mysle. V prvom rade sa musí uviesť do vedomia prírodných ľudí, ktorí nevedeli čítať, písať a premýšľať dnešným spôsobom. Všetko sa bude odohrávať v tejto rovine prepnutia sa neurónov veľkého mozgu. Prepnutie do prírodného vedomia je dočasné a po skončení kontaktu sa samo vracia do normálneho stavu. Prakticky to znamená skoncentrovať sa na šedú kôru veľkého mozgu, vsugerovať si klinickú smrť a nespochybňovať ju. Prípadne si otvoriť zasvätenie do klinickej smrti. Preskupia sa neuróny a otvorí sa dimenzia sveta mŕtvych. Do tohto stavu vložíte predstavu turistu, ktorý si bude fotiť kozmickú inteligenciu vo svete mŕtvych. A všetko to prekryje spomienkou na niektorý sen. V žiadnom prípade nesťahujte niečo z kozmickej inteligencie do seba, mohlo by to poškodiť psychiku. Treba postupovať opatrne.

K tomu treba pridať nácvik vhodného kmitania, vibrovania a rezonovania. Kto má zasvätenie do Silva školy, tak aktivizuje toto zasvätenie. Treba mať schopnosť psychicky prenikať do mikrosveta molekúl, atómov a častíc. Niektoré kozmické inteligencie sú uložené aj v tomto mikrosvete.

K tomuto treba mať odcvičené techniky okolo kultových stavieb. A kto má zasvätenie, aktivizuje zasvätenie do kultových stavieb. Kultová stavby tu bude slúžiť na vhodnú komunikáciu s kozmickou inteligenciou. Kultovú stavbu pre jednotlivé kozmické inteligencie vo svete mŕtvych možno postaviť ako malú maketu, ako predstavu alebo ju jednoducho nakresliť.

Keď chcete overovať záznamy jedincov, ktorí mali s kozmickými inteligenciami kontakt, tak treba mať sugeratívne odcvičené presunutie hormonálnych žliaz na iné vhodné miesta, ktoré dovoľujú v magma zápise vyhľadať zápisy o týchto kontaktoch. Kto má seans zasvätenie, ten si čítanie zápisov otvorí cez toto zasvätenie. Aby dokázal ezoterik čítať všetky magma zápisy v celej dnešnej ľudskej galaxii, musí ovládať kozmické vedomie, ktoré sa cvičí v Kozmos sekcii.

Ďalej k tomuto treba pridať aj techniku nácviku vnímania času do minulosti, a teda treba si rozšíriť a prerobiť centrum v mozgu na vnímanie času aj bilión rokov do minulosti. Tak isto sa treba naučiť sugeráciu deformácie celého tela a jeho častí. Všetko sa deje tak, aby sa touto sugeráciou dosiahol čo najlepší kontakt s kozmickou inteligenciou vo svete mŕtvych. Kontakt s kozmickou inteligenciou je dobre ťahať cez kostnú hmotu, aby bolo všetko stabilnejšie.

Uvedomte si, že toto je už vyššia úroveň ezoteriky, na ktorú treba mať kopec schopností. A bez ich zvládnutia bude kontakt iba vo vašej prebujnenej fantázii. To, čo tu píšem, nemá nič spoločného so sci-fi literatúrou o mimozemšťanoch.

Už v predošlých cvičeniach sme vyhľadali vo svete mŕtvych 22 kozmických inteligencií. Skúšali sme prvý kontakt priamo do miesta ich výskytu. Nemali sme z týchto kontaktov dobrý pocit a viacerí ezoterici vnímali niečo iné. A tak sme konštatovali, že sme vyhľadali 22 kozmických inteligencií vo svete mŕtvych a musíme hľadať vhodný kontakt.

Kozmická inteligencia č. 1. sa nachádza v zemepisnej šírke a dĺžke (17,C) a to je Sibír. Kozmická civilizácia tu má svoj posmrtný záznam, ktorý je starý asi 10 miliárd rokov pred naším letopočtom. Je uložená v mikrosvete a je potrené si nahodiť stav kmitania, vibrovania a rezonovania. Symbolicky ju označíme ako „stigmami poznačená osoba“ . Na kontaktovanie použijeme kultovú stavbu nakreslenú na papier. Sem stiahneme len určitý a konkrétny posmrtný záznam a nie všetky záznamy. Sugeratívne si musíme spraviť po tele vhodné stigmy. Potom nás to núti stavať určité stavby a transformovať svoju psychiku na ich mechanizmus. A po smrti aby všetky spomienky prešli do dimenzie tejto kozmickej inteligencie vo svete mŕtvych. Kontakt budeme obnovovať za účelom nácviku kmitajúcej mysle v Silva škole. Má nás čo naučiť v tejto dimenzii mikrosveta. Preverili sme 5 kontaktov ľudí s touto kozmickou inteligenciou.

Druhý kontakt cez kultovú stavbu viedol do priestoru okolo fyzického Slnka našej slnečnej sústavy. Vzdialenosť asi 100 miliónov km od planéty Zem. Vek zániku je asi 2 miliardy rokov. Použijeme pre ňu symbol „veľká ľudská hlava“. Info polia tejto inteligencie sú schopné nás naučiť iba základom geometrie a matematiky. No má kontakty aj na iné info kozmické polia vo svete mŕtvych. Preverili sme 4 kontakty ľudí s touto kozmickou inteligenciou.

Tretia kozmická inteligencia bola kontaktovaná tiež cez kresby kultových stavieb. Táto stavba otvorila prepojenie na kozmické inteligencie v mikrosvete a preto treba ovládať aj Silva školu. Zemepisná šírka a dĺžka (13,E) od povrchu Zeme asi 6 000 km. 100 000 000 000 miliónov rokov pred naším letopočtom. Symbolicky ju označíme ako „zasnežený strom“. Táto mŕtva kozmická inteligencia nás má čo naučiť a ukázať nám cestu asi do psychického priestoru za častice. Treba vždy do kultovej stavby stiahnuť niečo, čo je iba o trochu vyspelejšie a nechať sa školiť a poúčať. Toto info pole kozmickej inteligencie je nesmierne aktívne do hĺbok mikrosveta.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.