Oceňujem váš záujem o svoj zdravotný stav. Napísali ste, že ste bez chorôb, ale bohužiaľ, nemôžem to celkom potvrdiť. O svoj zdravotný stav by ste sa mali zaujímať vážnejšie. V budúcnosti sú možné problémy.

Geriatrická diagnostika 6. neurónových oblastí: kyvadlo obkreslilo všetko v poriadku. Obsah U vitamínu je dostatočný. Trváce bunky sú ako u 20 ročnej zdravej osoby. Váš vek je 45 rokov.

Geriatrická diagnostika nervstva: kyvadlo obkreslilo všetky oblasti nervstva v poriadku. Obsah E vitamínu je dostatočný. Trváce bunky v tejto oblasti sú ako u 20 ročnej zdravej osoby.

Geriatrická diagnostika pankreasu: kyvadlo ho neobkreslilo. Stupeň chorobnosti 70, čo je už bežiaca chorobnosť. Obsah C vitamínu cez kožu je nedostatočný. Príčina chorobnosti je množstvo neštandardných buniek v tejto oblasti. Tento stav vznikol z dôvodu agresívnych mikroorganizmov v tráviacom trakte. Trváce bunky v pankrease ako u 120 ročnej zdravej osoby. Riziková oblasť.

Geriatrická diagnostika kĺbových spojov: kyvadlo obkreslilo. Trváce bunky v tejto oblasti ako u 40 ročnej zdravej osoby.

Geriatrická diagnostika krvného riečišťa a kostnej drene: kyvadlo obkreslilo krvné riečište. Kmeňové bunky ako stále sa obnovujúce sú stále dostatočne aktívne. Základné bunky ako u 20 ročnej zdravej osoby. Kyvadlo neobkreslilo kostnú dreň. Stupeň chorobnosti 40, čo je začínajúca chorobnosť. Kmeňové bunky sú značne vyčerpané, príliš rýchla potreba tvorby základných buniek. Základné bunky ako u 10 ročnej zdravej osoby. Organizmus napáda bez dôvodu kostnú dreň.

Geriatrická diagnostika mozgovomiešny mok, orgány tela, hormonálna sústava: kyvadlo obkreslilo mozog, pľúca, srdce, obličky, tenké aj hrubé črevá. Kmeňové bunky sú dostatočne aktívne. Základné bunky všade ako u 40 ročnej zdravej osoby. Kyvadlo neobkreslilo pečeň. Stav chorobnosti je 70, čo je bežiaca chorobnosť. Kmeňové bunky sú značne poškodené. Základné bunky ako u 100 ročnej zdravej osoby. Príčinou chorobnosti je agresivita pankreasu voči pečeni. Vnútorný súboj, kto z koho. Chorobnosť pečene sa lekárskymi metódami ešte nedá zistiť. Kyvadlo neobkreslilo hormonálne žľazy. Stupeň chorobnosti 20, čo je iba disharmonický stav. Kmeňové bunky pracujú dostatočne. Základné bunky ako u 40 ročnej osoby. Príčinou disharmónie je agresívna útočnosť pankreasu.

Geriatrická diagnostika koža, svaly, kosti, tuk: kyvadlo obkreslilo kožu. Kmeňové bunky sú dostatočne aktívne. Základné bunky ako u 40 ročnej zdravej osoby. Kyvadlo neobkreslilo svaly. Stupeň chorobnosti 40, čo je začínajúca choroba. Kmeňové bunky sú pasívne a neprodukujú dostatok svalových buniek. Základné bunky ako u 80 ročnej osoby. Príčinou je nedostatočná aktivita svalstva, nedostatočné mikronatŕhanie svaloviny. Kyvadlo obkreslilo kosti. Kmeňové bunky sú dostatočne aktívne. Základné bunky ako u 40 ročnej zdravej osoby.

Geriatrická diagnostika tukového orgánu: kyvadlo ho neobkreslilo. Stupeň chorobnosti 60, čo je chorobný stav. Kmeňové bunky sú dostatočne aktívne. Základné bunky ako u 10 ročnej osoby. Bohužiaľ, tuk produkuje asi 1000 toxických látok voči telu. Negatívne pôsobia hlavne do svalov.

Geriatrická diagnostika imunitná: imunita voči zhubným bunkám je dostatočne vysoká, ale nepreniká do celého organizmu. Počet neštandardných buniek je v norme. Riziko do budúcnosti predstavuje pankreas. Imunita voči mikroorganizmom je dostatočná a dobre reaguje v tele.

Pridaj komentár