Ako ste si mohli všimnúť, tak sa neustále snažíme spracovať celú oblasť ezoteriky a vytvoriť univerzálny a všestranný systém pre všetkých záujemcov o ezoteriku. Ide o systém, ktorý je založený na tom, aby ezoterika konkrétne osoby psychicky a zdravotne neničila a dala im okrem 7 ezoterických ciest dlhovekosť, bezchorobosť a extrémnu výkonnosť. Tak isto sa usilujeme pozbierať čo najviac materiálu, ktorý je potrebný pre meditáciu. No zároveň sa usilujeme vytvoriť internetovú verziu učebnice ezoteriky, ktorá už obsahuje množstvo teoretických výkladov jednotlivých ezoterických ciest. K tomu sa vysvetľuje aj praktická stránka, ktorú treba fyzickými cvičeniami dosiahnuť. To sú základné články prvej, všestranne orientovanej učebnice ezoteriky, ktorá zahŕňa zákonitosti obrovského množstva ezoterikov celej histórie ľudstva. Nie je to ezoterické dielo pojednávajúce o ceste jedného ezoterika, je to dielo hovoriace o tom, ako dosiahnuť za svojho života to, čo by dosiahlo 7 úplne odlišných špičkových ezoterikov. Ide o 7 ezoterických ciest cez 7 neurónových oblastí. Ide o množinu všetkých významnejších ezoterikov, ktorí realizovali určitú duchovnú cestu, toto množstvo sme podelili do 7 skupín a každú sme viazali na niektorú neurónovú oblasť.

Teda ezoterici tu majú možnosť spoznať teoretické základy ezoterického duchovna a zároveň majú dosť presné návody, ako a čo cvičiť, aby mohli danú ezoterickú cestu zrealizovať aj fyzicky a nie iba ako fantáziu vo svojich spomienkach. Teda základ ezoterickej univerzity tvoria články v jednotlivých školách, sekciách a zasväteniach. K tomu treba pridať slovník, do ktorého sme pridali aktualizovanú verziu pojmov, ktoré by mal ezoterik poznať. K článkom a k slovníku pojmov z ezoteriky sme pridali certifikáciu teoretických a praktických schopností z ezoteriky.

Bol som si vedomý, že ezoterici v celej histórii ľudstva neboli schopní vytvoriť svoj identický základ a prepracovať ho až na úroveň vzdelávacieho systému niekoho niečo naučiť. Princíp certifikácie, ktorý je na mojich stránkach, dovoľuje ezoterikovi vzdelať sa v oblasti ezoteriky a cvičením dosiahnuť všetkých 7 ezoterických ciest. Zároveň je tu možnosť otestovať si, ako ovládate teoretickú časť ezoteriky, na akej úrovni viete dosahovať nutné schopnosti na praktickú realizáciu ezoterickej univerzálnosti so špecializáciou k jednotlivým oblastiam.

Pre mňa osobne je to významný moment, keď som dal aj za pomoci ďalších meditujúcich ezoterickej obci vlastný priestor, vlastnú identitu a určite aj poriadny stupeň autority, ktorý vyplýva v jasnej výpovedi, o čom je ezoterika, ako sa praktizuje a ako v nej dosiahnuť požadovanú úroveň všestrannosti a dokonalosti.
Viacero ezoterikov začalo pracovať na vypĺňaní a konzultovaní hlavne teoretických základov v ezoterike a niektorí si už začali precvičovať aj praktické kroky, ktoré by mal ezoterik ovládať. Niektorí už využili aj konzultácie cez internetový telefón Skype, čo je výborná vec, pretože ezoterik sa nemusí fyziky presúvať a môže certifikáciu dosahovať aj v kľude vlastného domova. Veľmi ma poteší, keď sa medzi nami objaví nová garnitúra ezoterikov, ktorí budú rozumieť ezoterike a budú ju aj fyzicky ovládať.

Pridaj komentár