Ako alternatívny liečiteľ som v prvom rade začal s poznávaním a zberom liečivých byliniek a liečivých častí stromov. V niektorých prípadoch aj častí hmyzu. Sám som si naštudoval z bylinárskych knižiek, zbieral som, sušil a spracovával. Vyrábal som vhodné mastičky, tinktúry, homeopatiká a iné produkty na báze octu, liehu, vína.

Naučil som sa veštecky diagnostikovať chorobné stavy a veštecky vnímať, kto sa ako vyliečil z určitej choroby. Naštudoval som si anatómiu a patologické stavy, ktoré sa môžu v organizme objaviť. Liečil som množstvo prípadov a hlavne osoby, ktoré sa zaoberajú ezoterikou a sú na duchovnej ceste. Tak isto som sa naučil diagnostikovať vlastný zdravotný stav a postupne som sa liečil z astmy, nekonečných zápalov pľúc, postupne v priebehu asi 5. rokov som si preliečil celý organizmus a v tomto procese postupujem ešte aj dnes.

Zároveň som si naštudoval rôzne druhy alternatívnych terapií. Išlo a masérske techniky a to športovú masáž, ktorú aj praktizujem na sebe po posilňovacích cvičeniach. Naštudoval som si všetko okolo lymfatickej masáže, ktorú pravidelne praktizujem na sebe. Zvládol som aj iné druhy masáží ako je štípavá masáž, tlaková masáž a rezonančná masáž. Všetky praktizujem na sebe po fyzickom cvičení. Tak isto som sa naučil reflexnú masáž stláčania niektorých bodov po tele. Túto formu masáže praktizujem trvalo počas celého dňa a to nenápadne a prirodzene.

Zaškolil som sa do techník osteopatie a to pohybových vzorcov. Dôkladne som si uvedomil, ako sa pohybujem a prešiel som výcvikom osôb s poškodenou chrbticou. Naučil som si sadať, ohýbať, prenášať veci tak, aby som si čo najviac šetril kĺbové spoje a platničky. Zmenil som formu pohybu. Dnes môj pohyb vychádza zo stredu svalov a nie z kĺbových oblastí. Cieľom je šetrenie kĺbových oblastí. Prešiel som výcvikom kulturistického posilňovania. Naučil som sa veľa o svaloch a ich fungovaní. Trvalo chodím do posilňovne, kde si cvičením mikronatŕham svaly. Udržujem si svalstvo v dobrej kondícii. Využívam rôzne techniky cvičení v posilňovni.

Ako alternatívny liečiteľ som sa zameral na metódy prevencie pre ochorením. Prenikol som koncentráciou do všetkých orgánov a systémov tela a to aj do neurónových oblastí. Pravidelne si kontrolujem zdravotný stav a trvale preliečujem všetky oblasti organizmu. Pravidelnou diagnostikou a preliečovaním zároveň posilňujem centrá kontroly a ovládania zdravotného stavu.

Ovládam aj akupunktúru či už odborne, alebo prakticky. Praktizujem ju na sebe a učím to aj iných.

Neustále zdokonaľujem vešteckú diagnostiku orgánov tela, kde zisťujem hlavne príčiny chorobnosti. Veštecky pri každom orgáne zisťujem okolo 40 možných patologických zmien.

Ako alternatívny liečiteľ sa podieľam na doliečovaní onkologických pacientov po chemoterapii a ožarovaní. Snaha o obnovenie prirodzenej imunitnej reakcie v organizme.

Ovládam ako alternatívny liečiteľ liečenie magmatickými energiami Zeme v systéme Reiki. Sám sa liečim rozhorúčenými rukami a to preventívne všetky časti tela.

Ako alternatívny liečiteľ som prešiel procesom ozdravenia organizmu, potom som začal dávať prednosť prevencii a pravidelnej diagnostike. V súčasnosti som zašiel ešte ďalej a v rámci geriatrického programu som začal skúmať zákonitosti dlhovekosti. V tejto oblasti nastúpil rozsiahly veštecký prieskum tých, ktorí sa dožili viac ako 100 rokov.

Začal som diagnostikovať stav kmeňových buniek v tele človeka vešteckým výkonom. Skúmam a zisťujem, v akom stave sú kmeňové bunky v tele.

V rámci geriatrického programu som zaviedol kyslíkové kúry. Silové predýchanie celého organizmu a to pravidelne raz za týždeň. Cieľom je zachovať bunky tela dlhšie v dobrej kondícii, spomaliť aktivitu kmeňových buniek a tak ich šetriť pre neskoršie obdobia. V rámci dlhovekosti buniek som zaviedol sírové kúpele a to pravidelne raz za týždeň a jedenie čerstvo zabitých rýb, hydiny a vajíčok. Ďalej si preplachujem telo sexuálnymi energiami po sexuálnej aktivite a tak isto preliečujem magmatickými energiami Zeme cez nervové zakončenia prstov rúk a nôh.

Skúmam a realizujem rozsiahly prieskum a modifikáciu tukového orgánu na chemickú fabriku, ktorá dokáže produkovať do tela až 10 000 prospešných látok. Tukový orgán považujem za prirodzenú chemickú fabriku, ktorá vyprodukuje akékoľvek vhodné chemické latky pre organizmus.

Tak isto sa usilujem o to, aby sme preskúmali a našli zákonitosti tvorby nových kmeňových buniek. Skúmam veštecky možnosti rašelinových kúpeľov, užívania múmia, kostných pozostatkov brontosaurov a iných trilobitických zvierat. Snahou je dosiahnuť v tele novú tvorbu kmeňových buniek.

Tak isto vytrvalo a pravidelne diagnostikujem nervové a neurónové bunky, bunky pankreasu a kĺbov. Tieto nemajú kmeňové bunky a treba ich dôsledne ošetrovať, aby sa údržbovali čo najefektívnejšie.

Pridaj komentár