Viac-menej je dobré naučiť sa klásť otázky najprv pre seba a hľadať vhodnú odpoveď, ktorú by druhá osoba pravdepodobne povedala. Tak isto klásť otázky tak, aby bolo možné na ne odpovedať. Otázky by mali byť postavené tak, aby veci objasňovali, upevňovali pravdivý názor v danej oblasti.

V čom je jedinečnosť súčasnej duchovnej cesty z vášho pohľadu?

Duchovná cesta je psychický proces usilujúci spoznať počas života všetko alebo skoro všetko, čo by mohlo byť skryté v ľudskom tele a mysli. To je definícia duchovnej cesty, ktorú uznávam. A za špecifikum považujem skutočnosť pochopenia duchovnej cesty rozumovo cez prostriedky medicíny, logiky a vedeckého bádania. Táto možná duchovná cesta, ktorá prináleží dnešnej dobe, nie je ezoterikmi príliš pestovaná a dovolil by som si tvrdiť, že silne zaznávaná.

Poznáte aj inú jedinečnosť v ezoterike súčasnosti?

Áno je tu ešte viacero jedinečností a to je vytýčenie všeobecných zákonitostí duchovnej cesty. Teda beží veštecké bádanie jednotlivých ezoterikov či už živých, alebo mŕtvych v podobe spomienok, ktoré tu zostali. Toto skúmanie sumarizujeme a potom vytyčujeme všeobecné zákonitosti platné pre všetkých, ktorí vstupujú do ezoteriky. Teda určité pravidlá, ako sa pohybovať v ezoterike.

Akú negatívnu črtu vnímate v ezoterike, ktorú reprezentujete?

V prvom rade je to potreba pokrývať ezoterické výkony dostatkom biochémie. Na to, aby ste previedli niektorú meditáciu, je potrebné, aby ste v mozgu vytvorili dostatok špecifických látok. Meditácia môže viesť k nedostatku chémie v mozgu a spôsobiť značnú únavu. A preto je vhodné, aby meditujúci túto chemickú potrebu kryl z tukového orgánu tela. Teda modifikuje tuk svojho tela na chemickú fabriku, ktorá dokáže pokryť zvýšenú spotrebu chémie pri meditácii.

Aké sú ďalšie negatívne prejavy vo vašej ezoterike, ktorá stojí na všeobecných zákonitostiach, ktoré dodržiavate vy a ostatní meditujúci okolo vás?

V rámci všeobecných zákonitostí sa napríklad zasväcovaním do prírodného vedomia dosahuje aj praktické preberanie skúseností skoro všetkých, ktorí počas histórie ľudstva niečo v oblasti dosahovali. Ale skutočne sa zatiaľ nevenujeme podrobnejšie jednému systému jednej jedinečnej osobnosti v danej oblasti ezoteriky. Zaoberám sa týmto problémom a snažím sa zúžiť všestrannosť a jej rozsah. Tak isto uvažujem o špeciálnych zasväteniach, ktorých základom budú tí najlepší v danej oblasti. Teda zasvätenie bude na báze jedného ezoterika a detailnosti prekopírovania jeho celej osobnosti do ľudskej mysle. A vytvorenie možnosti si individuálne vybrať jednu ezoterickú osobnosť ako svoju ideu a nadväzovať na jeho poňatie ezoteriky.

 

Pridaj komentár