Budem sa venovať problematike šamanských kultúr, ktoré žili v oblasti Kaukazu v období od 100 000 rokov až do obdobia 50 000 rokov pred naším letopočtom. V tomto relatívne dlhom období dosahovali vrchol ako prírodný národ na rozhraní pravekého vedomia a vedomia prírodného človeka, ktorý ovláda magickú koncentráciu, no nie dnešný spôsob konania a myslenia.

Preskúmali sme v prvom rade skoro všetky info polia v akáše. Ide o spomienky Kaukazov, ktorí žili v hore uvedenom období, v tomto období zomreli a ich spomienky sa cez stav klinickej smrti paralelne umiestnili do priestoru okolo nás, kde sú umiestnené všetky spomienky mŕtvych ľudí a zvierat histórie Zeme. Potom sme skúmali ako novinku zápis o živote ľudí a zvierat do magmatických polí Zeme. Sem sa tento záznam dostáva v mieste, kde sa niečo udialo, ako keby niekto neustále a všade filmoval, čo každý z nás počas života robí. Tento rozmer záznamu o činnosti ľudí a zvierat môžu trvalo vnímať prútikári a senzibili, teda osoby schopné prenikať psychicky do záznamov okolo nás. Tento priestor je do hĺbky 60000 km od povrchu Zeme až do magmatického jadra Zeme. Potom prekrýva celú našu slnečnú sústavu a okolo Pluta je magmatické pole také slabé, že sa to nedá čítať vôbec.

Jeden aj druhý postup získavania poznatkov o živote je z týchto informačných zdrojov a nie sú to zdroje historických artefaktov ani voľných pozorovaní etnografov. Zvyčajne preskúmame rôzne stavy, ktoré boli vyvolané patologickými prejavmi mysle. Tentokrát nebudem hovoriť a písať o všetkých, ale iba o takých, ktoré nás môžu v niečom poučiť alebo ubezpečiť, že šamanstvo oživujeme do reálnej podoby.

Výskyt spomienok v oblasti Tibet. Zemepisná šírka a dĺžka (10, 11, 12, 13, / E, F, G ). Mutácie orgánov a ich nesprávne miesto. Skúmaná osoba mala orgány umiestnené na iných miestach ako bežní ľudia. Schopnosť prenikať do mikrosveta.

Výskyt spomienok v oblasti Ázia. Zemepisná šírka a dĺžka (15 / E). Mikrosvet rezonančný. U skúmanej osoby poškodené nervstvo, kmitanie očí. Prenikal do vlastného mikrosveta svojich buniek.

Výskyt spomienok v oblasti Kozmu. Zemepisná šírka a dĺžka (30 miliárd svetelných rokov). Snové vedomie. Dotyčný nikdy nespal a prenikal do mikrosveta vlastných snov, čo je zaujímavá možnosť pokračovania v snovej ezoterike.

Výskyt spomienok v oblasti Afrika. Zemepisná šírka a dĺžka (4/I ). 1 miliardu staré info polia. Ide o špecifickú problematiku a to je spojitosť našej civilizácie so zaniknutou civilizáciou v období 2 miliárd až 1 miliardy rokov pred naším letopočtom. V období 900, 800, 700 miliónov rokov došlo k apokalyptickej zmene v činnosti magmatického jadra, čo bolo príčinou zániku tejto ľudskej civilizácie. Po upravení psychiky na špeciálnu kozmickú myseľ, ktorú cvičíme v Kozmos škole, prenikneme do info polí v tejto dimenzii. Odporúčam každému, aby sa tu správal ako nezaujatý turista, ktorý prišiel iba relaxovať a nič neberie a neodnáša do sveta živých ľudí. Mohlo by sa mu to vypomstiť. Preskúmané prípady, ktoré sem prenikli a pôsobili, skončili v stavoch šialenstva.

Výskyt spomienok v oblasti západná India. Zemepisná šírka a dĺžka (daná oblasť jeden bod vo výške nad pevninou mezosféra, čo je 50 až 80 km). Ide o utajené miesto, ktoré spadá do mikrosveta. To je svet menší ako molekula. Ide o schopnosť kmitajúcej mysle preniknúť psychicky dovnútra molekúl. Nie prienik ako laser alebo podobné zariadenie. Jedinec, ktorý dedil zvláštny stav usporiadania orgánov v tele. Orgány tela boli na rôznych iných miestach, ako to má človek bežne v tele. To dovoľuje jeho psychike prenikať do mikrosveta častíc psychicky. Dotyčný prenikol do mikrosveta nad západnou Indiou. Tento mikrosvet považujem za inteligentný prejav minulých civilizácií. Z tohto záznamu čerpal dotyčný v tej dobe. Budeme podrobne skúmať tento bod v mikrosvete a zisťovať, či skutočne má vek biliónov rokov.

Celkovo sú obyvatelia Kaukazu jedinečný národ, ktorý vytváral značnú priechodnosť do mikrosveta.

Pridaj komentár