Budeme sa tu venovať meditáciám do 6. neurónových oblastí ľudského tela. Koncentrácia do 6. neurónových oblastí. Vyvolávanie rôznych stavov vedúcich k anjelským sféram šamanov. Tento zápis má svoju zvukovú nahrávku MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Pokračujeme v základnom nácviku do 6. neurónových oblastí ľudského tela. V prvom rade do šedej kôry veľkého mozgu, potom do stredného mozgu, do mozočku v zadnej časti mozgu, do miechy v chrbtici, do brušného mozgu a nakoniec do ganglií pri mozgových dutinách, pri žalúdočnom vaku, pri mechúre a odtiaľ do ganglií okolo orgánov a systémov tela.

Tu sa musíme naučiť skoncentrovať a preniknúť tam silou vôle a so všetkými spomienkami. Najlepšie sa sem preniká na základe rezonančných techník, ktoré sú zverejnené v Silva škole. Všetko bliká, vibruje a rezonuje. Hlasivky a v nich malé membrány kmitajú a prenikajú do nervového systému a odtiaľ do neurónov v 6. oblastiach ľudského tela. To je základ prieniku do 6. oblastí ezoteriky, pretože každý človek je uložený iba v jednej neurónovej oblasti. Cvičený ezoterik je vo všetkých 6. neurónových oblastiach naraz a pokiaľ potrebuje, skoncentruje sa iba do jednej oblasti.

Po tomto prieniku si do 6. neurónových oblastí nasadíte rozumové a prísne logické schémy a uvažujete o logických a všeobecných zákonitostiach anjelského sveta a to tak, ako to opisujem v Anjelskej škole alebo v inej škole.

Potom znovu preniknete do 6. neurónových oblastí, ale zablokujete ľudské vedomie a otvoríte si vedomie prírodných šamanov, ktoré je silne späté s prírodou. V tomto momente si preštelujete neuróny 6. oblastí a otvorí sa vám všetkých 30 šamanských zasvätení, ktoré sa sem do tejto úrovne uložili. Teda použijete nácvik mágie a zasvätenia a aktivizujete anjelské sféry, ktoré vytvorili prírodní šamani a ich kópie boli uložené do neurónov, ktoré sú prepnuté do prírodného vedomia šamanov.

Potom nasleduje prepnutie do pravekého vedomia a to v 6. neurónových oblastiach s tým, že v 6. neurónových oblastiach posekáte všetko na kúsky a niektoré kúsky zostanú aktívne a niektoré pasívne. Potom si spomeniete na anjelskú postavu a chcete kresliť celý život iba anjelov a nič. A tento stav prenesiete do neurónov v 6. neurónových oblastiach. Tomu hovoríme otvoriť anjelské sféry v pravekej psychike.

Potom si otvoríte zvieracie vedomie v 6. neurónových oblastiach a všade dosiahnete zvieracie vedomie, ktorého centrum je v brušnom mozgu a gangliách tela. Necháte, aby ste konali iba pod vplyvom brušného mozgu a ganglií. Teda iba to, čo vám prikáže brušný mozog. No všetko iba v predstavách. Nahodíte si anjelské sféry, reagujete ako zviera a vytvárate si návyk na anjelské sféry ako zviera. Zároveň prenikáte do zvieracej prehistórie starej 600 miliónov rokov a idete na dno svojej duše.

Potom v 6. neurónových oblastiach je možné cvičiť špeciálne anjelské sféry, pyramidálne, stigmatické, klinické, mediálne, reiki, veštecké a ďalšie ezoterické stavy. V pyramidálnom vedomí získate schopnosť previesť anjelské sféry cez vnútorný priestor pyramídy a obnoviť spojenie s božstvami Egypta. Vo veľkom mozgu si odcvičíte stavy klinickej smrti a otvoríte si bránu do informačných polí všetkých spomienok ľudí a zvierat. Tu môžete akože nafotiť anjelské sféry, ktoré sa smrťou osamostatnili od prírodných šamanov. Pokiaľ si nahodíte kozmické vedomie, tak môžete vnímať anjelské sféry veľké až 10 000 km idúce cez celú atmosféru. Vždy sprevádzajú úspešných ľudí. Keď si otvoríte seansové vedomie, tak môžete v danom mieste čítať, čo sa tam odohralo. A aj tu nájdete veľa záznamov o anjelských sférach. Tak isto si môžete otvoriť koncentráciou jeden bod v hlave a stále ho zmenšovať. Otvorí sa okolo mikrosvet, v ktorom môže byť veľa zapísané o anjelských sférach. Anjelské sféry možno v reiki vnímať ako hustý vietor okolo vás. Anjelské sféry možno použiť aj na veštecké výkony. Keď sú pri vás biele anjelské sféry, tak dobrá vec a prístup a čierne anjelské sféry nedobrý prístup.

Pridaj komentár