Cieľom tejto prednášky je znovu programovať svoje reinkarnačné ambície. Dôkladne spoznať, čo sa deje po smrti s ľudskými spomienkami. Ako sa dostanú spomienky do sveta mŕtvych. Čo sa môže všetko diať vo svete mŕtvych. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach a stiahni.

V prvom rade je dobré, aby ste sa vhodne naladili na tento druh meditácie. V prvom rade musíte rešpektovať skutočnosť, že po smrti sa spomienky z ľudskej hlavy oddelia a umiestnia sa okolo nás. Možno by ste chceli presnejšie vedieť, kde sa po smrti tieto spomienky umiestia. Aby sme presne označili, kde to je, treba povedať, že do tohto priestoru sa dostane každý, kto prežil klinickú smrť a vrátil sa naspäť do sveta živých ľudí. To je cesta, ako sa dostať do sveta mŕtvych ešte za života. Teda buď prežijete klinickú smrť naozaj, prípadne sa prepojíte na osobu, ktorá klinickú smrť prežila. Alebo sa vhodným meditačným cvičením stíšite, skoncentrujete sa do veľkého mozgu a tu si na čas nasugerujete, že prežívate klinickú smrť. Teda je tu možnosť bez poškodenia mozgu vstúpiť do sveta mŕtvych, ktorý obsahuje spomienky všetkých ľudí a zvierat, ktorí žili od dnešných čias až 1miliardu rokov pred naším letopočtom.

Pokiaľ sa dostanete do stavu klinickej smrti, tak si treba uvoľniť psychiku do tohto priestoru, ktorý prekrýva všetok priestor do okolia či už miliardy svetelných rokov okolo našej Zeme, alebo tiež do mikrosveta častíc. Nedá sa sem prenikať ako raketa na obežnú dráhu. Dá sa sem prenikať iba energetickými a psychickými prejavmi. Teda nemožno sem vstúpiť bunkami vlastného tela. To jednoducho nejde.

Keď zomrie človek alebo zviera, uvoľnia sa z nich ich spomienky o nich a živote, ktorý prežili. Nič viac a nič menej. Uvoľnia sa do priestoru klinickej smrti a tu sa prekódujú, ako keď sa váš hlas digitalizoval v mobile. Takto upravené sa nachádzajú vo svete mŕtvych a je nutné ich pri kontakte cez stav klinickej smrti prekódovať do obrazovej podoby. Treba sa to naučiť.

Je na samotnom človeku, čo sa bude po jeho fyzickej smrti s jeho spomienkami diať. V prvom rade si treba uvedomiť, že spomienky má každý z nás v neurónoch veľkého mozgu. Časť spomienok môže byť uložená v bielej kostnej hmote. Tak isto pri poškodení miechy sa nad hlavou otvorí špeciálny priestor, kde možno ukladať rôzne spomienky. Keď otvoríte mikrosvet a to tým, že sa v hlave skoncentrujete na jeden bod v pocite, že sa neustále zmenšuje, tak si okolo seba otvoríte vlastné spomienky. Tak isto netreba zabúdať, že všetko, čo ste na niektorom mieste spravili, sa okamžite zapisuje do magmatických polí Zeme. Za určitých okolností možno niečo zapísať aj do predmetov. Toto všetko môže tvoriť vaše spomienky. Tak isto sa vytvorili spomienky v hlavách žijúcich ľudí a zvierat, ktoré sa dostali do kontaktu s vašou osobou.

Po vašej smrti sa tieto spomienky uvoľnia do klinického priestoru a tu sa roztratia na menšie celky. Teda zápis o vás zostane na mnohých miestach klinickej dimenzie. No takýto rozpad sa neuskutoční v tom prípade, že veríte v reinkarnáciu alebo svet mŕtvych a možnosti posmrtného života. Tak isto ste sa počas života venovali činnostiam okolo orgánov tela. To dovoľuje značnú časť vašich spomienok udržať pokope a vo vhodnú chvíľu ich zo sveta mŕtvych dostať do sveta žijúcich osôb a to rovno do ich psychiky. Deje sa tak na základe toho, že osoby žijúce prejdú klinickou smrťou a spravidla nakúpia nejaké to informačné pole, ktoré je nabité túžbou znovuzrodenia. Potom je možné, aby sa spomienky zo sveta mŕtvych dostali do živej osoby v prípade poškodenia psychiky a to procesom fantómových bolestí. Znenávidíte časť svojho tela a uveríte, že odumrelo. To stačí, aby ste nakúpili do seba niekoho zo sveta mŕtvych, ktorý sa túžil vrátiť do sveta živých.

Napríklad osoby stigmatizované sa môžu reinkarnovať do ktoréhokoľvek dieťaťa a to rovno cez matku. Obsadia jeho psychiku a pokračujú v reinkarnácii. Pokiaľ niekto prejde takýmto reinkarnačným procesom, tak by si mal zvážiť morálnu stránku takéhoto konania. Pokiaľ sa takto reinkarnujete, tak si to poriadne naprogramujte aj s tým, že si vo vnútri ľudského tela spomeniete, kto ste boli pred prvou reinkarnáciou. Proces reinkarnácie do živej osoby môže fungovať tisícky rokov. To je v zásade jedna možnosť.

No je tu aj druhá možnosť a to zostať vo svete mŕtvych spomienok ľudí a zvierat a tu pokračovať v určitých aktivitách a to najlepšie, keď si odcvičíte sugeratívne stigmatické a kozmické vedomie a zároveň budete aktívne pôsobiť iba vo svete mŕtvych, no vždy aj do sveta živých, ale bez toho, aby ste sa úplne zo sveta mŕtvych presunuli do sveta živých. Operujete iba vo svete mŕtvych. Pracujete so spomienkami mŕtvych duší. Prenikáte do priestoru klinickej smrti a putujete psychicky týmto priestorom donekonečna. No to musíte nabrať so sebou info pole mŕtveho zvieraťa. Môžete tu úspešne fotiť spomienky ľudí a to rovno z ich hláv. Jednoducho je tu možnosť duchovného rastu aj bez návratu do živých ľudí.

Nezabúdajte, že reinkarnačné pochody plánujete na mnoho biliónov rokov a ťažko ich budete meniť.

Pridaj komentár