V prvom rade máme možnosť, aby tuk tela začal produkovať množstvo užitočných látok. Teda tuk tela ako tukový orgán môže vyprodukovať až 15 000 látok v objeme až 300 litrov chemických tekutín denne. Z toho 100 litrov môže ísť do orgánov a 200 litrov na psychické pochody v mozgu. Samozrejme, že tukový orgán sa dá nastaviť na tvorbu takých látok, ktoré udržia bunky v lepšej kondícii a nemusia sa tak často omladiť tvorbou z nových kmeňových buniek. Cieľom modifikácie tukového orgánu je jednak dosiahnuť vyššiu životnosť bežných buniek a tým šetriť kmeňové bunky, a tiež atakovať tvorbu nových kmeňových buniek z niektorých bunkových štruktúr tela.

Ďalej si treba uvedomiť, že neurónové bunky, nervové bunky, pankreas, chrupavky kĺbov a rohovka oka nemajú kmeňové bunky, ale sa iba dobre údržbujú a reparujú. A je treba sa neustále o ne vzorne starať. Teda aj tu je možné tukový orgán dobre nastaviť na skvalitnenie údržby týchto oblastí. No možno tento proces podporovať aj zvýšeným obsahom U vitamínu, ktorý sa nachádza napríklad v kapuste, brokolici a E vitamínu (slnečnicový a olivový olej, orechy, sója) pravidelným konzumovaním týchto potravinových zložiek. Stačí týždenne za väčšiu misku kapusty a vrecko slnečnicových semiačok. Dôležitý je pravidelný prísun počas celého života. Čo užívať v prípade pankreasu, kĺbov a rohovky oka, budeme ešte veštecky skúmať. Tak isto je vhodné veštecké vciťovanie sa do týchto oblastí v stave pudu sebazáchovy a vnímať, čo táto oblasť potrebuje. Dôležité je aj pravidelné veštecké diagnostikovanie týchto oblastí ľudského tela. Treba si uvedomiť, že keď sa poškodia alebo odumrú bunky v nich, tak je skoro nemožné bunky obnoviť.

Ďalej je dôležité v tejto oblasti pravidelné diagnostikovanie, čo vlastne kmeňové bunky robia. V zásade kmeňové bunky môžu byť v 4 rôznych stavoch. V prvom rade sú minuté alebo zničené. Prebieha príliš intenzívna obnova základných buniek. Kmeňové bunky zničili vlastné biele krvinky, mikroorganizmy alebo iná chémia z rôznych liekov. Potom sú kmeňové bunky v stave, keď je už z nich čerpané na účely obnovy základných buniek. To je v zásade v poriadku. Potom môžu byť niektoré bunky v spiacom stave, obnova základných buniek je nedostatočná a treba takéto kmeňové bunky zobudiť k životu. U niektorých nájdete aj rezervné kmeňové bunky, teda sú v zálohe zdvojnásobené a niekedy strojnásobené. Po diagnostikovaní je možné vhodnou liečbou zasahovať do aktivity kmeňových buniek. No malo by platiť pravidlo šetrenia kmeňových buniek zvýšenou starostlivosťou o dlhšiu životnosť základných buniek tela.

Čo sa týka predĺženia životnosti základných buniek tela, ktoré nedokážu vytvárať zo seba nové bunky, je potrebné, aby sa tukový orgán modifikoval a tvoril chemické látky, ktoré budú držať základné bunky tela v dobrej kondícii. Takýmto spôsobom treba postupne tukový orgán modifikovať tlakom psychiky a užívaním vhodných látok a to najčastejšie prikladaním na kožu v rôznych častiach tela. No je tu možnosť aj všeobecne podporiť dlhovekosť buniek tela a to pravidelným žuvaním konárikov a púčikov stromov. Stačí jedenkrát do týždňa požuvať výhonky rôznych stromov a zmiešať so slinami. Žujete konáriky asi pol hodinu a sliny pregĺgate. Potom je možnosť raz do týždňa pri určitom športe ako je beh násilné predýchanie a dostať do tela enormné množstvo kyslíka. Hovoríme tomu kyslíková kúra. Potom je možnosť sexuálneho kúpania sa v energiách po sexuálnej aktivite. Energia po sexuálnom výkone sa zadrží v tele a preplachujú sa s ňou orgány tela. Potom je možnosť preliečovania častí tela rukami, ktoré si navzájom pošúchate a prikladáte na telo. Môžete si robiť tiež sírové kúpele a Solfatane, ktorý dostať bežne kúpiť v lekárni. Môžete každý týždeň pojedať živé mäso z okamžite omráčených a zabitých rýb. Možno aj zajačie alebo kuracie. Teda doslova konzumovať za živa z dôvodu živočíšnych enzýmov. Nie konzumovať niekoľko hodín odležané mäso. Kto nemá inú možnosť, môže jesť surové žĺtko z vajíčka oddelené od bielka. Prípadne možno pojedať aj hmyz ako mravce a podobne. Tak isto je možné sa veštecky cez pud sebazáchovy napájať na základné bunky tela a vyciťovať, čo potrebujú a to potom kupovať a konzumovať.

V tele má človek ešte jeden mechanizmus obnovy základných buniek a to je mechanizmus poškodzovania základných tkanív. Toto mikropoškodzovanie buniek sa môže diať napríklad akupunktúrou, tlakom a údermi na telo, mikronatŕhaním svalov v posilňovni a to špeciálnym spôsobom posilňovania. Potom je tu možnosť poškodzovať chemicky a to cez rôzne druhy jedovatých rastlín, stromov, hlavne živice ihličín. Možno aj jedovatý hmyz, ktorý sa rozdrví medzi prstami. Všetko sa aplikuje cez kožu rúk. Niektoré toxické jedy sa dajú praktizovať priamo do tela, ale je tu zvýšene riziko otravy. Lepšie a bezpečnejšie je pravidelne týždenné prijímanie týchto látok cez kožu ruky.

Teraz sa môžeme venovať aj problematike možnosti tvorby nových kmeňových buniek v ľudskom tele. Takáto možnosť tu je a budeme ju intenzívne vešteckými metódami skúmať. Predpokladáme, že v tele človeka zostali zbytky detskej žľazy, ktoré v sebe skrývajú tento potenciál. Veštecky sme diagnostikovali dlhovekých jedincov a zistili sme, že dokázali vytvárať v tele nové kmeňové bunky napríklad užívaním múmia, máčaním tela v rašeline, vo vlastnom moči a hlavne užívaním všetkého, čo spadá do oblastí fosílií a zbytkov hmoty z prehistorických zvierat. Ich kosti, zuby, mumifikované pozostatky v rašeliniskách. Tieto látky podporujú aktivity vedúce k tvorbe nových kmeňových buniek. Tak isto treba aktivizovať aj tukové zložky, aby produkovali látky na tvorbu kmeňových buniek. Samozrejme, že tvorba kmeňových buniek je závislá od toho, koľko tkaniva je k dispozícii v organizme a či sú tieto pozostatky detskej žľazy v poriadku.

Pridaj komentár