K duchovnej ceste ezoterika jednoznačne patrí aj cesta terapeuta a liečiteľa vlastnej duše. Nemožno oddeľovať a ani som neoddeľoval liečiteľstvo a psychoterapie od duchovnej cesty. Neustále tvrdím a zastávam názor, že ezoterik má byť fyzicky a psychicky zdravý, a tak isto má mať šťastný osud.

Kategoricky odmietam ezoterikov, ktorí dajú prednosť chorobám a psychickej neštandardnosti. Takýchto ezoterikov je mi moc ľúto, a pokiaľ sa nechcú dostať do štandardu fyzického a psychického zdravia, tak nemajú v ezoterike čo robiť. Je až zarážajúce, aký je celkovo zlý psychický a fyzický stav liečiteľov, veštíc a astrológov.

Tvrdenie, že človek dostal dar, keď sa narodil ako veštec alebo liečiteľ, je postavené na neznalosti veci. Pokiaľ má niekto od narodenia takýto dar, tak určite bude postavený na nejakom poškodení psychiky alebo niečom fyzickom v tele. Teda poriadne sa modlite, aby sa nikto nenarodil ako veštec a liečiteľ.

Ezoterik je osoba, ktorá sa neustále vracia do štandardného stavu dnešných ľudí. Nemá ezoteriku za útek pred realitou. Ezoterika nie je pre duševne a fyzicky choré osoby. A toto stanovisko dôsledne zastávam a praktizujem .

Na začiatku svojej duchovnej cesty som sa musel vysporiadať jednak s trvalou chorobnosťou dýchacích ciest, a tak isto s nie zrovna šťastným osudom neustále niečo nové začínať a keď to už beží, tak od toho utekať do novej, neznámej oblasti.

Rozhodol som sa vyliečiť z neustálych dýchacích problémov sám silou vôle. Keď som znovu ochorel na zápal pľúc alebo na niečo podobné, tak som znižoval množstvo antibiotík. Teda napríklad som nedobral všetky tabletky a zbytok liečby som absolvoval pomocou byliniek a babských procedúr, ktoré som sa naučil od mojej babky liečiteľky. Postupne počas piatich rokov som znížil užívanie antibiotík na úplné minimum. Užil som naposledy jednu tabletku penicilínu a ostatné som dobojoval liečiteľskými terapiami.

Tak isto asi 4 roky som si liečil astmatické stavy výronu energie z oblasti zbytkov detskej žľazy pri hrudnej kosti. Z tejto žľazy astmatikom prudko vyteká energia a zaplavuje pľúca. Tak isto z nej môžu ísť určité lúče v podobe svetla do rôznych oblastí tela a následne ich ničiť.

Podarilo sa mi využiť vlastnú chorobnosť na zrýchlenie duchovnej cesty. Musel som si naštudovať množstvo literatúry o ľudskom tele a jeho fungovaní. Dodnes poctivo študujem napríklad patológiu, mám rozčítanú na štúdium biochémiu ľudského tela. Pripravujem sa podrobne si študovať bakteriológiu. Teda mám trvalú snahu samoštúdiom medicíny dospieť do alternatívneho liečiteľstva, kde je medicínska vzdelanosť úplnou samozrejmosťou. Prešiel som procesom samovzdelávania a neustále chcem v ňom pokračovať.

K liečiteľskému vzdelávaniu som pridal štúdium byliniek a drevín. Vo veľkom som zbieral rôzne druhy byliniek a rastlín rôzneho druhu. Študoval som si homeopatiu a dôsledne som ju praktizoval na sebe a iných osobách. Vyrábal som podľa vzoru Trebenovej rôzne mastičky, čaje, obklady a iné liečiteľské produkty.

Vlastne mojou učiteľkou bola Trebenovej knižka Zdravie z Božej lekárne. A veru som si musel veľa o bylinkách naštudovať, spoznať ich, zbierať a liečiť nimi seba aj iných ľudí.

Skúmal som a hľadal najvhodnejšie postupy a prístupy v alternatívnom liečiteľstve. Študoval som všetko okolo akupresúry, akupunktúry, masážneho umenia, umenia liečiť reflexnou masážou. Venoval som sa a praktizoval osteopatiu, liečbu pohybom. Začal som chodiť do posilňovne a posledné tri roky zarezávam dvakrát do týždňa. Spolupracoval som s lekármi pri liečbe komplikovaných prípadov.

Študoval som si liečby šamanov a iných liečiteľov, venujem sa aj energetickej liečbe. Celkovo liečbu stanovujem na základe vešteckého prieskumu fyzického tela. Určujem presne, čím sa má daná osoba liečiť. Doslova liečbu ušijem na mieru pre dotyčnú osobu, čo nie je možné pri klasickej liečbe.

Momentálne sa preliečujem formou čerstvých enzymatických štiav s mulivitamínmi. K tomu som si kúpil knižku enzymatické nápoje zo zeleniny a ovocia. Pracujem tiež na geriatrických programoch a usilujem sa geneticky postihnúť zmeny na organizme ešte pred procesom akútneho ochorenia, ktoré je zistiteľné lekárskymi metódami.

Venujem sa po stránke zdravotnej hlavne ezoterikom, ktorí so mnou meditujú. A platí prísna zásada, že pokiaľ dotyčný ezoterik ochorie, tak je stiahnutý z meditácie a musí sa dať do poriadku. Pokiaľ nemá záujem, musí ukončiť svoju duchovnú púť, pretože porušuje prvú zásadu a to, že ezoterik je osoba, ktorá sa vie o svoje zdravie postarať a udržať si ho v rovine zdravia. Tak isto pomáham liečiteľsky aj osobám mimo ezoterickú oblasť.

Po zvládnutí chorobnosti dýchacích ciest som sa rozhodol zlikvidovať aj astmatické stavy a to už nešlo žiadnymi bylinkami, musel som sa začať zaoberať psychoterapiami. Nakúpil som si hlavne knižky psychologické, sexuologické, patologické a psychiatrické.

Najviac mi pomohla stará knižka od psychiatra, ktorý sa pokúsil pozrieť na svet ezoterikov cez prísne zrkadlo psychiatrie. A tak paradoxne knižka odporcu ezoteriky, ktorý ju považuje iba za neštandardnú úchylku, ktorú treba potlačiť a vyliečiť výhradne tabletkami, mi pomohla pochopiť, že pokiaľ sa človek nechce psychicky zničiť, musí rôzne psychické stavy zvládať hlavne na rovine sugeratívnej a nie skutočnej chorobnosti.

Podarilo sa mi začať vyciťovať v sebe toky bioenergie a energiu z detskej žľazy odviesť do krvného, nervového a lymfatického riečišťa. A potom energiu vytočiť von do aurického obalu okolo fyzického tela. Následne po niekoľkých rokov som sa už silnou koncentráciou dokázal sústrediť do detskej žľazy tak, že som tečenie energie dokázal úplne zastaviť. A to bol začiatok psychoterapií, ktoré som praktizoval na sebe, a hlavne som pomáhal ezoterikom, aby sa dostali zo svojho čudáctva.

Dokážem na diaľku posúdiť psychický stav dotyčnej osoby a navrhnúť postup, aby sa z psychických problémov dostala. Pokiaľ sú psychické prejavy už nezvládnuteľné, tak musí dotyčná osoba ísť k psychiatrovi, užívať tabletky a zároveň brať aj vhodné terapie. Ako sa stav psychiky zlepšuje, tak sa dávka tabletiek znižuje, až sa dosiahne stav ovládnutia psychiky silou vôle.

Štúdium ľudského tela zase prinieslo do ezoteriky terminologický poriadok a tiež umožnilo jasne povedať, kde sa čo má cvičiť. Hľadanie duchovných porúch vedie k lepšiemu poznaniu, kde všade sa dá duchovná úroveň dosahovať.

Pridaj komentár