Na začiatku duchovnej cesty som vlastne ani netušil, že sa vydávam na nejakú duchovnú cestu. V prvom rade ma trápili chorobné stavy, a tak isto nie práve úspešný život človeka, ktorý musel neustále začínať robiť niečo nové.

Teda duchovná cesta začína pragmaticky a v prvom rade je zameraná na ozdravenie a napravenie môjho osudu v súlade s podvedomím. Svoje ciele som splnil, uzdravil som sa, osudovo už neskáčem z jednej veci na druhú a dlhodobo som zakotvil v ezoterike.

Postupne som preštudoval a odcvičil, čo sa len dalo bez toho, aby som niečo menil alebo odmietal. Bral som ezoterických predstaviteľov a ich pohľad na ezoteriku bez toho, aby som do nej zasahoval. Asi po 6 rokoch mimoriadne činorodej aktivity som opustil pozíciu poslušného žiaka a rozhodol som sa ísť vlastnou cestou.

Najviac mi na duchovnej ceste pomohlo umenie a venovanie sa umeleckej činnosti, ako keby som si svoj budúci osud nakreslil alebo vystrihol z umeleckých obrázkov v rámci koláže alebo asambláže. Všetky umelecké diela som napúšťal do snov a nechal som snové pochody, aby obrazy dotvorili podľa seba a nie podľa denného ľudského vedomia. Sny pracovali a ja som sa postupne pripravoval na duchovnú cestu, ktorú som si ešte intenzívne neuvedomoval.

Zásadný obrat nastal v tom momente, keď som určitý čas trávil medzi duševne a mentálne poškodenými jedincami a hlavne deťmi po rôznych ústavoch. Spoločne sme pracovali na umeleckých dielach. Tu som nadviazal na predchádzajúcu fázu a spojil umenie s patologickou hĺbkou poškodených jedincov. Hovorím tomu, že ma v ústavoch pre mentálne postihnutých ľudí doslova zasväcovali rôzni adepti. Nezabudnem dodnes na jedného, ktorý iba ležal a nikdy nehovoril. Keď ma chytil za ruku a kŕčovite ju zovieral niekoľko minút, cítil som, ako nejaká energia alebo čosi jedinečné vchádza do môjho tela a mojej duše. Hovorím tomu jedinečné zasvätenie do duchovnej činnosti. Postupne som sa rozlúčiť aj s touto oblasťou a už som sa venoval iba ezoterike.

Nebolo to ľahké, pretože som musel zanechať zabehané chodníčky a venovať sa úplne inej oblasti. Trvalo spolu asi 8 rokov, kým som sa prepracoval na slušnú úroveň, ktorá už dovoľovala verejné vystupovanie a vykonávanie liečiteľstva a psychoterapií.

Na začiatku duchovnej cesty som nemal žiadne mimoriadne schopnosti a ani som netušil, že som v detstve prežil vďaka dlhotrvajúcemu zápalu pľúc klinickú smrť. To som si až dodatočne zistil v nedávnom období. Keď som už dosahoval určitú úroveň, tak som robil turné po Slovensku, ale hlavne ako liečiteľ a terapeut.

Nasledovalo rozhodnutie, že zostávam v ezoterike a už ju nikdy neopustím, ani keby sa dialo neviem čo. Chápem, že v tej dobe ma ezoterická obec jednoducho nebrala a považovala za začínajúceho amatéra bez žiadnych schopností. A veru to bola pravda, ktorú som zobral ako výzvu dokázať ezoterikom, že k vešteckým a liečiteľským schopnostiam sa dá prepracovať.

Úplne hekticky a vorkoholicky som čítal a meditoval. Učil som sa robiť veštecké a terapeutické výkony. Študoval som si aj oblasť medicíny, sexuológie, psychológie a psychiatrie. Stále to bola však iba úroveň beletristického ezoterika. No nemal som sa kde ponáhľať a chcel som postupovať systematicky a dôsledne.

V jednom momente, keď som už meditoval s viacerými ezoterikmi, som si uvedomil, že nielen budem robiť duchovnú cestu, ale postavím si aj iné méty, hlavne upratať celú ezoteriku a postaviť ju z hlinených nôh na nohy stabilné a moderné, ktorých základom je medicína a vedecké bádanie ako také.

Celé upratovanie a preverovanie toho, čo sa doteraz udialo, nabralo razanciu založením internetových stránok. Skvele som pochopil štúdiom marketingových metód, ako môže pomôcť internet práve v duchovnej činnosti. Napríklad aj tým, že núti neustále všetko o sebe zapisovať a niekde to ukladať. A keď už padlo rozhodnutie, že budem nadčasový a ezoteriku prevediem do budúcnosti, tak som sa rozhodol, že spravím všetko, aby som mohol poskytnúť ezoterikom nový pohľad bez rôznych ilúzií a nezmyslov. Jednoznačne som sa postavil do opozície voči ezoterike turistickej a beletristickej. Odmietam tlačiť ezoteriku do komerčnosti a používať ju výhradne ako relaxačnú.

Ako je u mňa zvykom, tak som sa do všetkého pustil a pokračujem ďalej. Ozvalo sa veľa hlasov, aby som tajomstvá ezoterikov nezverejňoval. Ale to nejde, jednoducho nemám rád žiadne tajomstvá a akosi ťažia moju hlavu. Aby tam prišli nové tajomstvá, tie staršie musia ísť von. Myslím si, že ezoterická obec má pravo poznať reálne veci okolo ezoteriky.

Postupom času silnela túžba, aby som ezoteriku robil v plnom rozsahu a v plnej šírke záberu. Môžete tušiť, aký je rozsiahly tento záber. No takýto rozsiahly repertoár má aj svoju negatívnu stránku a to je tá, že keď niektorí ezoterici pestujú iba jednu špecializovanú oblasť, sú v nej supermani. Ani toto ma neodradilo a povedal som si, že nájdem metódy, ktoré dovolia nielen robiť ezoteriku v čo najväčšom rozsahu, ale pekne poriadne do hĺbky a špecializácie. Dnes už bežím na zasväteniach, ktoré všetko zrýchľujú matematicky na druhú a budem hľadať aj v tomto smere ďalšie zrýchlenie.

No vytýčil som si aj ďalšie méty, ako je napríklad zavedenie vedeckých procedúr bádania ezoteriky a chcem ukázať vedecky orientovaným ľuďom, že ezoterika nemusí byť až tak pavedecká, ako je dnes. Tento krok vyžaduje množstvo výkonov a to je ako zblížiť moderné vedné disciplíny s archaickou ezoterikou čudákov a často aj pomätencov.

Zhrnul by som to do konečného odstavca. Usilujem sa o vlastnú identickú cestu na základe bádania a skúmania všetkého okolo seba a najlepšie vedeckými metódami a procedúrami. Idem na duchovnej ceste podľa všeobecných zákonitostí platných aj pre ostatných ezoterikov. Chcem robiť ezoteriku v širokom rozsahu a tiež špecializovane do hĺbky. Chcem a upratujem ezoteriku, aby mala budúcnosť a dosahujem to, aby sme po preskúmaní a prevzatí toho najpodstatnejšieho prešli aj do niečoho, čo prinesie niečo nové a zaujímavé. Tak isto zavádzam do ezoteriky aj didaktické metódy výučby a finále sa bude konať v učebnici ezoteriky pre ľudí, ktorí sa rozhodnú vydať sa na duchovnú cestu do seba a iba seba.

Pridaj komentár