Keď som sa začal venovať ezoterike, v žiadnom prípade som nemal ani tušenie, že veci okolo mytológie môžu mať svoj racionálny základ a môže fungovať niečo ako informačné polia rôznych božstiev. Na začiatku predstava neba a pekla, anjelov a démonov mi bola úplne cudzia a skorej som si myslel, že išlo iba o určité vývojové štádium ľudskej mysle.

Postupne, ako som zdokonaľoval svoje veštecké schopnosti, som začal na túto oblasť nazerať úplne ináč. Vešteckými schopnosťami som sa naučil skúmať kostné alebo hrobné pozostatky zomretých ľudí a začal som zisťovať, že ľudia, ktorí boli pochovaní do zeme, zanechali v kostiach o sebe informácie. Ide o informácie z ich života. Dobrá je tu predstava zvukového alebo filmového záznamu o živote dotyčnej osoby. Ako keby vás niekto celý život nahrával a zaznamenával všetko, čo poviete, myslíte a konáte. No nie u všetkých kostných pozostatkov je zrealizovaný takýto záznam. A tak som začal cez špiritizmus komunikovať so svetom mŕtvych a sprostredkovávať pre seba a meditujúce osoby tento informačný kontakt. V kostných pozostatkoch zostali aj túžby a želania mŕtvych osôb, ktoré môžu byť za určitých okolností mimoriadne aktívne a ovplyvňovať chod ľudských myšlienok a celkovo fyzickú aktivitu.

Tento veštecký evokačný výkon bol prvým stupienkom kontaktu s informačnými poliami po smrti človeka alebo zvieraťa. Postupne som však veštecky zisťoval, že nie všetko, čo človek prežije a uloží do svojej mysle, zostane po smrti v jeho kostiach. Dobre sa vie o spopolňovaní a mumifikácii, kde sa kostný záznam zničí úplne. Sprvoti som si myslel, že informácie sa vyparia a zmiznú úplne.

Postupnými vešteckými výkonmi, a to hlavne do 4. druhov magnetických pulzácií zemského jadra, som sa začal presvedčovať o tom, že v týchto magnetických pulzáciách sú uložené všetky informácie, ktoré kedysi boli súčasťou zvieracej a ľudskej mysle. Odmietol som predstavu o božstvách a samozrejme o mimozemšťanoch. Vešteckými výkonmi som pochopil, že tento svet božstiev vytvorili zvieratá a ľudia.

Dnes už viem veštecky evokovať značnú časť týchto informačných polí a zistil som veštecky, že niektoré informačné polia uložené v zemských magmatických pulzáciách môžu byť súčasťou ľudskej psychiky. Začal som robiť v tomto smere veštecké výkony a trvalo zisťovať, ktoré informačné polia sa nachádzajú v živom organizme.

Nastupovala ďalšia fáza a to veštecké výkony do objektov, ktorých sa ľudia intenzívne dotýkajú a aktívne kontaktujú. Veštecky som zistil, že niektorí ľudskí jedinci dokázali preniesť informácie o sebe ešte za života do objektov, predmetov a stavieb, prípadne do živých ľudí. Začalo ďalšie sprostredkovanie tohto druhu informácií o ľudskej histórii z predmetov. Zaujímavý je v tomto smere praveký človek a jeho technologická schopnosť opracovávať kameň. Takéto opracované objekty ako historické artefakty sa dajú evokovať tak, že určité osoby môžu doslova na vlastnej koži zažiť, ako žil praveký človek. Je to tak, akoby ste išli do priestorového kina spojeného s divadlom a rekvizitami. Teda znovu ďalší evokačný mechanizmus vyvolania a oživenia informačných polí.

Pri vešteckých výkonoch som v ľudskom tele a v jeho okolí našiel asi 17 druhov rôznych energetických objektov, ktoré v sebe môžu nosiť odtlačok informačných polí už zomretých ľudí. Pri chorobnom stave alebo duševnej poruche sa tieto energeticko informačné objekty môžu uvoľniť a putovať svetom informácií, ktoré vytvorili mŕtvi ľudia a zvieratá. Potom sa zomierajúcemu zdá, že vstupuje do neba alebo pekla. Podobne stavy zažívajú aj ľudia, ktorí prežili klinickú smrť.

Nasledovala ďalšia fáza a zistenie, že keď si sugeratívnou technikou nahodím vedomie dnešných fyzických kozmonautov, ktorí boli v kozme viac ako 4 mesiace, možno nájsť informácie aj v Slnečnej sústave, mliečnej dráhe, súhvezdiach, galaxiách, ale ešte ďalej. Pokiaľ niekto do svojej činnosti zahŕňal aj hviezdy a riadil sa hviezdnou oblohou, tak po smrti mohli tieto aktivity v podobe informačných polí putovať aj do kozmického priestoru. Teda fyzický svet je pokrytý informačným svetom, ktorý nevytvorili žiadne mimozemské civilizácie, ani bohovia, ale zvieratá, prírodní ľudia a mysliaci ľudia.

Prijal som túto skutočnosť, ale nie ilúziu o mimozemšťanoch a božstvách, ktoré tento svet stvorili. Tento informačný svet stvoril človek sám vlastným pričinením.

No niektorí ľudia vždy mali prístup aj do tejto sféry ľudského diania. Dokázali mať inak nastavené zmyslové centra v mozgu a dokázali tieto sféry rozlišovať. A keď ich viete vnímať, tak s nimi dokážete manipulovať. Napríklad úspešné osoby dokážu spraviť kópiu bielych anjelských sfér a udržujú si myseľ nastavenú k mimoriadne vysokej efektívnosti. Jednoducho im mozog funguje trochu inak. Osoby, ktoré si dokážu stiahnuť k sebe informačné pole bieleho anjela, dokážu seba a iných liečiť a aj vyliečiť.

Na druhej strane sa dajú veštecky cítiť osoby, ktoré kopírujú a doslova fotia čiernych anjelov ako výsledok zle nastavenej činnosti neurónov. A neúspech a nepríjemnosti sa na nich lepia jedna radosť. Teda ich nastavenie neurónov nevie správne odhadovať realitu a ťahá ich to do nepríjemností. Tak isto sa niektorí ľudia, ktorí mali prístup do týchto oblastí informačných polí naučili, ako viazať na nejakú osobu bielych a čiernych anjelov a vplývať na osudy ľudí. Nikto netvrdí, že prítomnosť čiernych anjelských síl je jediným faktorom nešťastia a neúspešnosti ľudí všeobecne. Je to iba jeden z množstva prvkov.

Mimochodom bieli anjeli zvyčajne vznikli napríklad činnosťou človeka, ktorý píli a reže napríklad korytnačí pancier, obrusuje minerály, reže a oškrabuje bambus a podobne.

Na tomto princípe som už začal robiť zasvätenia a u dotyčných osôb dokážem tieto záznamy pozmeniť alebo upraviť. Teda už dokážeme evokovať, fotiť a priťahovať tieto sily do svojej aury a vytvárať im vhodné energetické a informačné prostredie. No je ešte množstvo techník na lepšie evokovanie a spoznanie týchto síl.

Pridaj komentár