Cesta kabaly je jedna z najproblematickejších ciest v ezoterike. Mnoho rokov som sa trápil čítaním kabalistických knižiek a spisov, ktoré o kabale pojednávajú. No nijako som sa nevedel dopátrať, o čom vlastne kabala je. A tak som sa rozhodol ísť na to úplne ináč. Zobral som si knižku Františka Bardona Klíč k opravdové kabale a čítal som a cvičil som, ako som to vedel, knižka mi bola dobrým návodom. Aj napriek intenzívnemu cvičeniu som neprišiel na logiku celej písmenkovej ezoteriky.

A tak som si povedal, že to tentoraz zoberiem doslova od podlahy a začal som študovať kresby pravekých a prírodných ľudí. Podarilo sa mi zohnať knižku, ktorá mapovala všetky prehistorické kresby celej Sibíri. Kresby, časť ktorých boli aj znaky, som neustále vizualizoval a neustále som ich prekresľoval. Dokonca som tvoril aj určité umelecké diela z týchto pravekých kresieb. Postupne sa mi podarilo rozbiť návyk používať písmená, číslice či už vo zvukovej, alebo pohybovej kultúry ruky.

Po tomto posune vpred som pozbieral z ezoterických knižiek všetky kombinácie rôznych písmen, ktorým bol priradený iný význam, ako im dáva usporiadanie v abecede. A toto usporiadanie dovoľuje priradiť k predmetu, objektu určitú kombináciu písmen. Zvyčajne je to podstatné meno, potom som si uvedomoval, že prídavné meno vytvára vlastnosť objektu, sloveso vytvára určité dianie s objektom a číslovka hovorila o počte alebo rozmeroch daného objektu. Všetky pozbierané kombinácie som mnohokrát premeditoval a uložil do psychiky.

Potom sa mi dostala do rúk knižočka o rôznych druhoch piktogramov, ktoré slúžili na označenie určitého človeka, veci alebo objektu. Zvyčajne išlo o kombináciu geometrických tvarov, ktoré sa mohli podobať na písmenká našej abecedy. Nasledovala ďalšia fáza a začal som si zbierať abecedy svetových jazykov, zozbieral som tie najvýznamnejšie ako je latinka, gréčtina, klinové písmo, arabské písmo, sanskrt, tibetské písmo, druidské znaky, čínske písmo a tiež písmo staroegyptské a aztécke. Teda skoro kompletná zbierka svetových abecied. Všetko som odmeditoval a uložil do hlavy.

Potom sa mi dostalo do rúk niekoľko lingvistických brožúr, ktoré pojednávali o vývoji písma a celkovej problematiky použitia znakov jednotlivých svetových písomníctiev. Pochopil som, že máme znaky, ktoré nič neznamenajú a voľne vychádzajú z ľudskej psychiky. Potom sú takzvané piktogramy, ktoré označovali alebo označujú určitý objekt. Ešte to nie je písmo. A potom sú to určité štandardné znaky, ktoré už v určitom počte tvoria abecedu.

Reiki systém, ktorý je o liečivých mechanizmoch, používa množstvo druhov znakov na rôzne liečivé procedúry. Teda znaky v liečiteľstve môžu vyvolávať zmeny energetických stavov. Tak isto veštectvo má svoje znaky, ktoré môžu dotyčnú osobu uviesť do určitého vešteckého stavu.

Veštecky sme podrobne preskúmali siamské dvojčatá, to sú zrastené osoby niektorými časťami tela. Zistili sme, že medzi sebou komunikujú pomocou znakov, ktoré medzi nimi voľne pulzujú. Realizovali sme sériu zasvätení, aby sme mohli prevziať tento druh komunikácie do svojich spomienok.

Potom bola znovu séria rôznych druhov zasvätení, ktoré používali zasväcovatelia skoro všetkých druhov systémov liečiteľstva a veštectva. Nasledovalo uvedomenie si všetkých čiar a geometrických objektov, ktoré sme si uložili do veľkého mozgu a do bielej kostnej hmoty, ktorá v človeku za života obsahuje množstvo nervových dráh a ganglií. Ganglie tvoria vždy zhluky neurónov. To všetko bolo síce zaujímavé, ale neviedlo do stredu kabalistického systému.

Zlomovým momentom sa stala realizácia ezoteriky z mozočku, ktorý je v zadnej časti hlavy. Keď sa sem skoncentrujete a odpojíte ho od stredného mozgu, môžete dosiahnuť stav vnímania sveta na základe určitých geometrických tvarov. Jednoducho reálne očami vnímateľný svet je prekrytý množstvom geometrických schém rôzneho druhu.

Teda je potrebné robiť kabalu z mozočku a nie z inej neurónovej oblasti. Zároveň sme všetky znaky v spomienkach prekryli siamskými znakmi, ktoré sme považovali za dynamickejšie ako bežné znaky, ktoré sme si uložili do spomienok. Tým, že sme sa ponorili do mozočku, sme si otvorili cestu do kabaly a mohli sme začať vnímať ezoteriku na základe znakov. K tomuto vnímaniu sveta cez mozoček sme pridali sugeráciu kostných výrastkov a zdvojených kostí, čo tiež vedie k tvorbe znakov priamo v mozgu.

To však nestačilo a bolo sa treba dopátrať k prvému aktu vytvorenia znakov. Zistili sme vešteckými výkonmi, že znaky vytvorili ľudia svojou činnosťou a to hlavne pri opracovaní určitých objektov inými objektmi. Napríklad pri škrabaní fosílií kosťou, ktorá je v ruke človeka, vznikajú geometrické znaky, ktoré sú za života dotyčnej osoby uložené v neurónoch veľkého mozgu, kostnej hmoty, ale aj aurického obalu. Po smrti dotyčnej osoby sa tieto znaky môžu uložiť aj do informačných polí zemského magnetizmu, ale aj kozmických energií v reálnom kozme.

To je zatiaľ všetko, čo som osobne dosiahol v tejto oblasti a so mnou aj ďalší ezoterici. Budeme sa usilovať dostať celú ezoteriku do znakovej podoby, čo nám dovolí lepšie pochopiť, ale aj ovládať deje okolo duchovnej cesty.

Pridaj komentár