Okrem iných vedomí sa venujem aj vedomiu mikrosveta. Ide v podstate o to, že človek, ktorý vníma sám seba a okolie ako niečo, čo bliká, kmitá a vibruje, dokáže hlbšie prenikať do seba a predmetov okolo seba. Všetko je založené na tom, že naše zmysly nedokážu vnímať svet v jeho reálnejšej podobe. Jasný príklad je neschopnosť človeka vnímať svet mikroorganizmov. Človek musel objaviť mikroskop, aby sa mu dostalo tej cti začať vnímať mikrosvet. Takýchto príkladov je v histórii ľudstva dosť.

Jednoducho si budeme musieť zvyknúť na to, že ľudské zmysly nedokážu postrehnúť všetko dianie okolo nás. A preto človek vynachádza rôzne stroje a zariadenia, ktoré však majú aj negatívny dopad na človeka, na jeho psychiku hlavne slaboprúd a magnetizmus.

Samozrejme, že aj v histórii boli jedinci, ktorí vnímali, že svet kmitá, bliká a vibruje. No túto vedomosť mali vždy vďaka chorobám zmyslov a mozgu. Niečo ako starecký tras, ktorý vyvoláva v nervstve kmitanie. Prípadne život pri hučiacich vodopádoch, alebo jemne sa trasúcich sopkách. No skorej išlo o malé množstvo ľudí buď chorých, alebo psychicky precitlivených.

Moderná technika priniesla iný typ poškodenia a to poškodenie psychiky slaboprúdom z elektrospotrebičov. Prírodné rezonancie prenikajú iba čiastočne do neurónov a iba do oblastí zmyslových centier šedej kôry veľkého mozgu. No slaboprúd z elektrických zariadení preniká do všetkých neurónov tela.

Samozrejme, že si nebudem poškodzovať neurónové oblasti zámerne, ale Silva stavy budem vyvolávať sugeratívne, a teda uverím, že mám takéto poškodenie a naučím sa ho cvičením ovládať a prehlbovať. Teda pokiaľ nechcem, tak ho nemám a keď ho potrebujem, tak si ho nahodím. To, čo po takýchto Silva cvičeniach zostáva, je schopnosť ľudského ega, ktoré vo mne tvoria moje túžby a spomienky trvalo prenikať do neurónových oblastí. A to sme už znova na duchovnej ceste do seba, kde treba svoje duchovné ego dostať do každej časti organizmu, a teda aj do oblasti neurónov. Treba si uvedomovať, že bežný smrteľník nedokáže vedome operovať v neurónoch svojho tela. To dokáže pár jedincov na základe chorobnosti, pár jedincov na základe nácviku, množstvo jedincov na základe zasvätenia. No väčšina ľudí do 6. oblastí výskytu neurónov ani len nezatne.

Veľmi dobre pochopí každý, čo ovládam, keď si nechá vyšetriť mozog EEG, kde vám dajú na hlavu špeciálnu čiapku a do mozgu púšťajú slaboprúd, ktorý prechádza neurónovými oblasťami a vyhľadáva oblasti s príliš zníženou alebo príliš vysokou aktivitou.

Teda prešiel som výcvikom a dokážem si Silva stavy vyvolať sugeratívne, na určitú dobu praktizovať a potom tento systém dostať do kľudovej roviny, ako keby nebol. No ten, kto má trvale poškodený mozog, má trvalý stav Silva.

Silva techniky som v prvom rade cvičil preto, že som nechcel vynechať žiadny ezoterický smer, a teda ani Silva smer, ktorý dovoľuje na duchovnej ceste preniknúť aj do oblasti neurónov a odtiaľto realizovať svoju duchovnú cestu.

Samozrejme, že Silva vedomie prináša aj výhody do bežného života. Môžete prenikať do neurónových oblastí ľahšie ako iní ľudia. Myseľ funguje ostrejšie k realite a dokážete veci vnímať hlbšie ako bežní ľudia. Keď preniknete do mozgu a dokážete nastavovať v ňom aktívne a pasívne oblasti, dokážete sa lepšie meniť, ovládať, vyberať spomienky a premýšľať. Tak isto v mozgu dokážete opravovať poškodené neurónové centrá alebo ich presúvať do iných oblastí. Napríklad pri poškodení zadného zrakového mozgu, môžete presunúť vyhodnocovanie obrázkov čiastočne do predného mozgu a do určitej miery napraviť poškodený zrak.

Som rád, že som si otvoril Silva vedomie a dokázal som na duchovnej ceste preniknúť do 6. neurónových oblastí. Verím, že aj vám sa to podarí a využijete na to moje osobné skúsenosti a skúsenosti iných ezoterikov.

Pridaj komentár