Kultový objekt je odev a výbava samotného prírodného šamana. Kultový objekt je nejako upravovaný kameň, drevo, minerál, kosť, koža. Kultový objekt je pyramída. Kultový objekt je kopa skál, dreva a kostí. Kultový objekt je určitá konštrukcia z rôzneho materiálu. Kultový objekt je aj hrobka s pozostatkami mŕtvej osoby. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Kultový objekt je strom. Kultový objekt môže byť aj zo špagátov. Kultový objekt môže byť hora. Kultový objekt môže byť aj voda ako rieka alebo jazero. Kultový objekt môže byť jaskyňa. Kultový objekt môže byť aj klasická stavba z rôznych materiálov. Kultový objekt môže byť vytvorený aj v spomienkach. Kultový objekt môže byť vytvorený aj z energií tela. Kultový objekt sa vytvára aj v magma zápisoch Zeme, ale aj iných planét. Kultový objekt môže byť aj socha. Máme dynamické aj statické kultové objekty. Jeden väčší kultový objekt môže mať v sebe množstvo drobných kultových objektov.

Máme tu naladenie mysle na vytvorenie kultového objektu. V tomto prípade si nahodíte prírodné vedomie šamanov, ktorí nevedeli čítať, písať a premýšľať. Nevedeli rozlišovať medzi sebou, stromom a zvieraťom, cítili sa ako jedna bytosť. Koncentráciu na niečo prevádzali pomocou špeciálneho pohybu alebo usporiadania predmetov. Hovoríme o magickom pohybe a magickej koncentrácii. Základy si nájdete v Magickej škole.

Potom je tu možnosť naladiť sa na stavbu magických objektov pomocou zasvätenia do magických objektov. Po naladení si v predstave, alebo energeticky, prípadne z rôzneho vhodného materiálu vytvoríte kultový objekt určitého zamerania. Kultové objekty slúžia napríklad na to, aby ste spravili foto odtlačok anjelskej sféry vo svete mŕtvych. Môže slúžiť na to, aby ste spravili foto odtlačok z magma polí Zeme alebo inej planéty v kozme. Kultový objekt môže slúžiť k foto odtlačku turistu v sne niektorej spomienky vo svete mŕtvych zvierat a ľudí. Môže slúžiť ako odtlačok spomienky mŕtvej organickej hmoty, ktorá žila mimo oblasť planéty Zem. Kultový objekt môže slúžiť na zasväcovanie. Kultový objekt môže slúžiť na veštecké výkony voči živej osobe.

Tentokrát sme sa zamerali na niektoré kultové objekty, ktoré slúžili na foto odtlačkov anjelských sfér priezračných, bielych, zlatých, diamantových a pulzačných. Nezaujímali sme sa o anjelské sféry sivasté a čierne. Anjelské sféry vznikli hlavne u ľudí, ktorí mali prírodné vedomie, teda nevedeli čítať a písať a praktizovali magické myslenie, ktoré som vysvetlil v článku vyššie. Ďalej mali aj počas dospelosti veľkú detskú žľazu, ktorú majú dnešní dospelí ľudia v oblasti hrudnej kosti poriadne maličkú ako niekoľko fazuliek. Tieto osoby celý život robili rituály s nejakým materiálom a to napríklad pierkami a zároveň to robili tak, ako im to kázala anjelská sféra, ktorú budovali vo vnútri svojej mysle. Nikdy nerobili rituály po svojom alebo za nejakým cieľom.

Tí prírodní ľudia, ktorí si rituáli robili po svojom alebo za určitým deštruktívnym účelom, vytvárali v sebe anjelské sféry sivé alebo čierne. Napríklad každý z nás dostane v 4. roku života do podvedomia foto anjelských sfér zo sveta mŕtvych. Tento proces zabezpečuje šaman z Antarktídy. Bol stigmatik a dával tieto sféry vtedajším deťom. Zo sveta mŕtvych tento fenomén funguje voči živým ľudom dodnes. A nikto sa mu nevyhne. Je len na tomto šamanskom stigmatikovi, ako sa rozhodne a podľa ktorých pravidiel udeľuje odtlačky biele, priezračné, zlaté, diamantové, pulzačné alebo sivé a čierne. Rozhodujúce je kritérium veľkosti detskej žľazy. Teda nás všetkých počas života sprevádzajú anjelské sféry rôzneho druhu od prírodných šamanov. No z praxe vieme, že osoby, ktoré majú bielu líniu anjelských sfér, sú úspešnejší, menej sa nadrú, ostatní ľudia im viacej pomáhajú a jednoducho sú v pravú chvíľu na pravom mieste a vždy sa nájde niekto, kto im podá pomocnú ruku ako malému dieťaťu. Najúspešnejší sú jedinci s anjelskými sférami šamanov, ktorí vytvorili kozmické anjelské sféry z pozerania sa na hviezdu oblohu.

No línia bielych anjelských sfér neznesie, aby ste si veci robili po svojom a treba, aby ste sa v plnom rozsahu riadili ich radami. Pokiaľ tak nerobíte, dokážu viesť s vami krutý súboj, v ktorom vám poriadne zdevastujú psychiku. Zároveň od vás priezračné, biele, zlaté, diamantové a pulzačné anjelské sféry očakávajú vnútornú úprimnosť, správne naladenie neurónov a priam vedecké poznanie sveta na základe univerzálnych zákonitostí.

Línia bielych anjelských sfér má svoju úroveň hustoty. Najnižšia je priezračná úroveň, hustejšia je biela úroveň, ešte hustejšia je úroveň zlatá, diamantová a najvyššia je pulzačná úroveň. Hustota závisí od množstva realizovaných rituálov.

Teda v podstate vo svete mŕtvych spomienok ľudí a zvierat sa dajú vyhľadať rôzne druhy bielej línie anjelov. Po smrti osoby, ktorá takéto sféry vytvorila, sa tieto vždy odpoja a stanú sa súčasťou záznamov anjelov vo svete mŕtvych. Po výcviku sugerácie klinickej smrti ich možno nájsť vo svete mŕtvych asi vo výške 100 000 kilometrov nad povrchom hladiny morí. Tiahnu sa cez nad celou Európou a cez Rusko až za Ural. Ich súčasťou nie sú anjelské sféry anjelov z hviezdnej oblohy, títo sú rôzne po svete. Čierne sú nad Afrikou, sivasté sú medzi Čínou a Austráliou.

Anjelské sféry či už línie bielych, sivých alebo čiernych boli vytvorené z magických rituálov okolo pierok, drievok, minerálov, kostí, fosílií, živých detí, bambusu, tŕstia, meteoritov, perlí, vody, vzduchu, ľadu a podobne.

Máme aj anjelské sféry mikrosveta, tiež tri línie: biele, sivé a čierne. Vytvorili ich jedinci s poškodeným nervstvom, ktoré im kmitalo. Tieto tri línie kmitajúcich anjelov sú v mikrosvete na úrovni atómov, protónov, elektrónov, neurónov a častíc. Sú vo výške asi 90 000 kilometrov nad povrchom hladiny morí v daných oblastiach ako predchádzajúce anjelské sféry.

Pre anjelské sféry je typické, že s nimi doposiaľ nikto nepohol a nedokázal stiahnuť do seba alebo do nejakého objektu. Jednoducho to nejde. Tak sú silne magicky nabité, že ľudská myseľ a ani kolektívna to nedokáže zrealizovať. Čo je reálne možné spraviť, to je urobiť si ich foto odtlačok a ten sa dá uložiť do človeka a objektu. A s tým sa dá už pracovať. Po smrti sa musí každý záznam vrátiť do sveta mŕtvych anjelských sfér. Aj keď niektorí jedinci sa usilujú si ponechať anjelské foto aj po smrti. No tieto pokusy končia deštrukciou a devastáciou spomienok po smrti. Zato anjelské odtlačky nájdete v ľuďoch, zvieratách a v rôznych objektoch ako sochy, skaly a ľad. Niektorí jedinci sa pokúsili viazať anjelské odtlačky rituálne na daný objekt alebo na seba, čo skončilo psychickou deštrukciou. Anjelské sféry šamanov sú príliš silne nabité a dynamizované. Jednoducho ľudská psychika, hlavne neuróny, neznesie ich dynamickú prítomnosť. Často nastupuje poškodenie neurónov a nervstva. Tak sme to asi zisťovali.

Teraz je na mieste vlastne postoj ľudí k anjelským sféram. Nie je nikto, kto by sa tomuto šamanskému vplyvu mohol vyhnúť. Je to určitá zmluva, ktorú s anjelskými sférami či už línie biely, sivých alebo čiernych musíme podpísať. No určite je lepšie podpísať s bielou líniou alebo počas života na túto líniu prejsť. No vyžaduje si to, aby ste si nerobili po svojom, ale počúvali, čo vám biela línia radí. Vtedy je zvýšená úspešnosť aj v bežnom živote a má trváci charakter. No je tu otázka, ako ďaleko sa dá s anjelskými sférami zbližovať a čo z toho pre človeka dnešnej doby vyplýva. Pokiaľ chcete, tak môžete doslova žiť pre anjelské sféry. Na kultové stavby uviažete foto anjelských sfér a máte túžbu sa po smrti a počas života stať bielou anjelskou líniou. V živote sa venuje iba plneniu želaní bielej línie anjelov. Darí sa náramne, ale po smrti všetky vaše spomienky odchádzajú do sveta mŕtvych anjelských spomienok a stratíte sa v nich navždy.

V kultovej stavbe môžete mať foto anjelov a želať si, aby ste ich cez kultovú stavbu posilňovali. Teda robíte rituály na posilnenie odtlačkov anjelov, ale po smrti si časť svojich spomienok uchováte pokope a časť odíde do sveta mŕtvych anjelov. Môžete mať v sebe alebo v kultovej stavbe odtlačky anjelov a spoločne žijete, pracujete a žiadate anjelov o pomoc. Potom po smrti sa značná časť zo spomienok rozpadne v anjelských záznamoch sveta mŕtvych. Dokonca máme prípady, kde jedinec má vo vedomí a podvedomí bielu líniu anjelov a cez prežitú klinickú smrť sa usiluje o priamy kontakt s bielou líniou vo svete mŕtvych. Nie je to moc múdre sa dostávať do takejto blízkosti. Má to následky na zdravie.
Často osoby so silným vplyvom bielej anjelskej línie nemajú vybudovanú silu vôle. Nemuseli prekonávať nepríjemnosti života. Prílišné priblíženie k anjelským sféram a to je jedno, ktorej línie, je riskantné. Niektorí dokonca realizujú náboženské obrady, aby anjelské sféry ktorejkoľvek línie viazali do náboženských predstáv, obrazov a stavieb, čo vedie k mimoriadnej deštrukcii zo strany bielej anjelskej línie. Biela anjelská línia nemá v sebe vlastnosť podriaďovať sa človeku. A keď si človek chce podriadiť tieto sféry, tak na to osudovo doplatí.

Je tu na mieste otázka, aký postoj mať voči líniám anjelov vo svete mŕtvych. Pokiaľ chcete byť úspešní, tak je treba mať kontakt s bielou líniou anjelov. Bez toho to nejde. No musí to byť kontakt iba do určitého stupňa. Teda mám ich odtlačky. Nalaďujem sa na nich, ale aj svoje neurónové oblasti. Vypočujem si, ako mám veci robiť, ale potom si to realizujem sám bez anjelských sfér. Ako keby neboli. Zároveň som si uvedomil, že po smrti treba anjelské odtlačky vrátiť do sveta anjelov. Inak by mohli zničiť posmrtný záznam a reinkarnačné ambície. Poprípade posilňujem foto v sebe alebo v kultovej stavbe s vedomím, že po smrti to treba poslať do sveta mŕtvych anjelov.

Anjelské sféry majú svoj zápis v magma poliach. Magma pole zapisuje všetko o ľuďoch a zvieratách. A tak zapísalo všetko o tých, ktorí tvorili anjelské sféry. Tieto záznamy nemajú tendenciu sa vrátiť do sveta mŕtvych a možno ich fotiť a naberať do seba bez rizika. Často náboženské alebo meditujúce osoby pracujú s týmito záznamami ako priamo so záznamami vo svete mŕtvych.

Potom tu máme ešte rôzne druhy fantázií o anjelských sférach, ktoré vznikli ako umelecká alebo obchodnícka tvorivosť. No pre ezoteriku majú minimálnu hodnotu. Je to už iba kresba, umelecky možno hodnotná, ale duchovne prázdna.

Verím, že teraz budete anjelským sféram šamanov rozumieť lepšie ako doteraz a vyvarujete sa osudovým chybám vo vašom živote. Poprípade sa nestanete obeťou vlastného šťastného osudu.

Pridaj komentár