Zasvätenie malo za cieľ nadviazať kontakt na historických šamanov, ktorí mali veľkú detskú žľazu v tele aj v dospelosti. Trvalo robili rituály s rôznymi druhmi kostí. Tieto rituály robili výhradne pod bielymi anjelskými sférami, ktoré sa tvorili priamo v tele šamana. Šaman tohto druhu bezvýhradne počúval túto silu, ktorú v sebe vytváral počas života. Po smrti šamana sa stáva špeciálnou oblasťou sveta mŕtvych spomienok. Tento zápis má aj fotografický záznam. Vyhľadaj v Galérií Zasvätení.

Pokračujeme v klasickej línii zasvätení do osôb, ktoré sa venovali ritualistike s rôznymi druhmi kostí. Všetci mali počas celého života veľkú detskú žľazu a v sebe vytvárali anjelskú sféru od bielej, cez priezračnú, zlatistú a diamantovú. Nevytvárali anjelské sféry sivasté a čierne, ktoré vytvárali šamani a ľudia, ktorí si magické rituály s kosťami robili po svojom alebo na určité ciele deštruktívneho charakteru. Anjelské sféry od priezračnej až po pulzačnú sa vytvorili iba vtedy, keď prírodný šaman plnil to, čo mu tvoriaca sa anjelská sféra v ňom nariaďovala. Po smrti šamana sa anjelská sféra z neho vytvorená uvoľnila z kostí a zotrváva vo svete mŕtvych spomienok ľudí a zvierat. Je ako nedobytná pevnosť poviazaná magickými rituálmi poriadne pevne.

Zasväcované osoby si nahodili prírodné vedomie šamanov, kde si nasugerovali, že nevedia písať, čítať a premýšľať. Tak isto šamanská myseľ je kolektívna a nerozlišuje medzi sebou, zvieraťom a stromom. Sú ako jedna vec. V tomto stave je možné zasvätenie, uloženie skúseností týchto zasväcovateľov a vytvorenie foto anjelských sfér zo sveta mŕtvych do ľudskej mysle.

Zasväcované osoby si naladili všetkých 7 neurónových oblastí tela a to veľký mozog, mozoček, stredný mozog, miechu, ganglie, brušný mozog a jadrá buniek do režimu pôsobenia anjelských sfér. Z anjelskej sféry je spravený odtlačok a vložený do psychiky zasväcovanej osoby. Tá si spomenie na zasvätenie a to sa v jej mysli aktivizuje. Zasvätená osoba si doladí vhodne neurónové oblasti, zistí, ako by to robila anjelská sféra a potom pracuje pod týmto vplyvom.

Zasväcované osoby robili aj určité rituály s kusmi papiera, s kosťami a pracím mydlom. Vytvárali z papiera menšie a väčšie kruhy, lepili na papier kosti. Vytvárali papierové gule rôznej veľkosti. Na gule kreslili rôzne značky a podobne. Zasväcoval Saša Pueblo a aktívne sa napájal na vybratých zasväcovateľov vo svete mŕtvych a tiež do sveta mŕtvych anjelských sfér, kde sa aktívne napájal dočasne na anjelské sféry. Tak isto sa napájal na magmatické záznamy tých, ktorí anjelské sféry z kostí vytvárali. Zároveň bol vytvorený kultový objekt z palíc a drievok. Drevené palice sa zviazali a vytvorili s papierom guľu, z ktorej trčali zviazané palice. Do gule sa dočasne viazal odtlačok anjelských sfér vytvorených z kostí rôzneho druhu. Všetko posilňujúce prvky zasvätenia.

Postupne sme prešli zasväcovateľov, ktorí magicky pracovali podľa pokynov anjelských sfér s ľudskými kosťami, so zvieracími kosťami, s mamutími kosťami, kosťami veľkých zvierat, s kosťami dinosaurov a fosílnymi kosťami. Celé zasvätenie prenikalo v prvom rade do blanitých útvarov tela v hlave, v mieche v oblasti žalúdka a čriev. Tak isto do okostice ako blany na povrchu kostí. Tak isto do blán svalov.

Pomocou kmitania, blikania a vibrovania sme postupne prenikli až do buniek blán v tele, niekedy až na úroveň molekúl a atómov. Ide o psychický prienik do jadra buniek s pocitom, že sa okolo nás otvoril priestor ako 20 miliárd svetelných rokov. Môže to mýliť, ale v podstate ide o prienik až do vnútra buniek. Vždy ide o psychický prienik.

Pri zasvätení sme prevzali foto anjelských sfér do psychiky. Už sme nadviazali takýto kontakt s anjelskými sférami pierkových anjelov, tak isto s meteoritickými anjelskými sférami, s trstinovými anjelskými sférami, s anjelskými sférami ľudských a zvieracích orgánov. s anjelskými sférami mikrosveta na úrovni molekúl, atómov a častíc. Tak isto sme realizovali kontakt s kozmickými anjelskými sférami vytvorenými z hviezd a planét kozmu.

Zároveň sa realizoval prienik do blanovitých útvarov tela. Teda dokončujeme poslednú 7 neurónovú oblasť v jadrách buniek. Tak isto aj anjelské sféry orgánov prenikali až do úrovne buniek celého tela.

Každá anjelská sféra má svoje špecifiká, pierkové určujú, kadiaľ by mal človek kráčať, aby bol v živote dlhodobo úspešný. Meteoritické naznačujú, kde treba pritlačiť a vydržať. Trstené varujú, kde hrozí nejaké nebezpečenstvo. Kozmické anjelské sféry ukazujú cestu k ľudskej genialite. Anjelské sféry z orgánov do liečiteľstva. Anjelské sféry mikrosveta ukazujú cestu k vešteckým schopnostiam. Anjelské sféry ukazujú, kadiaľ sa musí človek húževnato prebíjať.

Tu ďalej uvádzam zoznam tých, ktorí vytvárali anjelské sféry kostných anjelov cez magické rituály. Uvedené koordináty hovoria, kde sú uložené kostné pozostatky týchto jedincov. Už vlastne nežijú, ale zanechali po sebe zápis vo svete mŕtvych samostatne a časť sa presunula ako súčasť anjelských sfér.

Ľudské kosti.
1. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (7,I). Veľká detská žľaza, vedomie usadené vo všetkých gangliách. Anjelské sféry biele. Všetko obkladal ľudskými kosťami.

2. Z oblasti Európa. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (4,E). Veľká detská žľaza, vedomie usadené okolo orgánov a kozmické vedomie. Priezračné anjelské sféry. Robil evidenciu kostí.

3. Z oblasti Tibet. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (1,F). Veľká detská žľaza, vedomie usadené v kostných gangliách. Priezračná anjelská sféra. Ľudské kosti nosil do jaskýň.

4. Z oblasti S. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (9,E). Veľká detská žľaza, vedomie v tukových gangliách. Diamantové anjelské sféry. Zbieral ľudské kosti a drvil ich.

5. Z oblasti S Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (1,G). Veľká detská žľaza, vedomie usadené v gangliách tela. Drvil kosti a varil mydlo.

Zvieracie kosti.
6. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,J). Veľká detská žľaza, vedomie usadené v mieche. Anjel sféry priezračné. Staval kultové stavby.

7. Z oblasti Tibet. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,G). Veľká detská žľaza, vedomie usadené v kožných gangliách. Anjel sféry zlaté. Zabíjal zvieratá a chata z kostí.

8. Z oblasti Ď. Východ. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (17,C). Veľká detská žľaza, vedomie usadené v mozočku. Anjel biele. Vláčil kosti do jaskýň.

9. Z oblasti Z. Antarktída. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,Q). Veľká detská žľaza, vedomie usadené v strednom mozgu. Anjel sféry biele. Kosti obaľoval hlinou.

10. Z oblasti J Ameriky. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,M). Veľká detská žľaza, vedomie usadené v kostných gangliách. Anjel sféry pulzačné. Prehrabával kosti a hľadal tú najkrajšiu a vzájomne ich porovnával.

Mamutie kosti.
11. Z oblasti Rusko. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (7,E). Veľká detská žľaza, vedomie usadené v gangliách lymfatických. Anjelské sféry biele. Vyrábal z kostí, čo sa dalo.

12. Z oblasti Sibír. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,C). Veľká detská žľaza, vedomie usadené v gangliách miechy. Anjelské sféry biele. V jaskyni stavby, kamene a kosti nad sebou.

13. Z oblasti Ďaleký východ. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (18,C). Veľká detská žľaza, vedomie usadené v gangliách tuku. Diamantové anjelské sféry.

14. Z oblasti S. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (8,D). Veľká detská žľaza, vedomie usadené v šedej kôre veľkého mozgu. Anjel sféry priezračné. Vyrábal z kostí zbrane.

15.Z oblasti S. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,C). Veľká detská žľaza, vedomie usadené v strednom mozgu. Anjelské sféry diamantové. Robil zbrane a prívesky.

Kosti veľkých zvierat.
16. Z oblasti Ázia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (7,H). Veľká detská žľaza, vedomie usadené v tuku tela. Anjel sféry z kostí biele. Staral sa o pohrebisko kostí daného národa.

17. Z oblasti India. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,G). Veľká detská žľaza, vedomie zúžené a usadené do okostice na kosti. Biele anjelské sféry. Robil výskum kostí a hudobné nástroje z nich.

18. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,M). Veľká detská žľaza, vedomie usadené v gangliách krvného riečišťa. Diamantové anjelské sféry. Budoval čudné kultové stavby.

19. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (16,M). Veľká detská žľaza, vedomie usadené v neurónoch nervstva. Anjelské sféry priesvitné. Archeologický prieskum.

20. Z oblasti S. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (12,F). Veľká detská žľaza, vedomie usadené v gangliách svalov. Anjelská sféra pulzačná. Budoval kostné stavby priamo vo výkopoch.

Brontosaurie kosti.
21. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (2,H). Veľká detská žľaza, vedomie usadené gangliách tukového orgánu tela. Zlatisté anjelské sféry. Z kostí staval chrámy.

22. Z oblasti Z India. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,H). Veľká detská žľaza, vedomie usadené v aure a je trvale sexuálne. Priezračné anjelské sféry. Skúmal a bádal kosti tohto druhu.

23. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,J). Veľká detská žľaza, vedomie usadené v neurónoch kĺbových spojov. Diamantové anjelské sféry. Hľadal kosti a rozbíjal ich.

24. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (17,j). Veľká detská žľaza, vedomie usadené v gangliách orgánov tela. Anjelské sféry pulzačné. Rozbíjal kosti a dával do stien stavieb.

Fosílne kosti.
25. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,K). Veľká detská žľaza, vedomie usadené v gangliách kostnej drene. Tvoril v sebe diamantovú anjelskú sféru.

26. Z oblasti India. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,H). Veľká detská žľaza aj v dospelosti. stigma rany po tele. Tvoril v sebe množstvo anjelských sfér z kostí. Meditoval na kamenné dosky s kostnými fosílnymi pozostatkami.

27. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (15,I).Veľká detská žľaza, vedomie v strednom mozgu. Anjel sféry priezračné. Šúchal si ich po tele a potom na tento stav meditoval.

Pridaj komentár