Psychický prienik cez Silva rezonancie do buniek a ich jadier. Poznatky o bunkách tela a ich fungovaní. Máme extrémny záujem o tukové bunky v tele. Máme záujem spoznať, čo sa deje v bunkách. Bunky storočných ľudí. Prípady spontánneho vyliečenia z rakoviny. Jadro bunky ako riadiaci neurón. Jadro bunky ako delenie bunky na novú bunku. Jaskyne. Kostnice.

Zahájili sme bunkovú ezoteriku. Ide vlastne o psychický prienik ľudskej mysle do vnútra bunky a to pomocou techniky blikania, kmitania a vibrovania, ktoré cvičíme v Silva škole. V podstate ide o techniku nervového rozkmitania membrán hlasiviek, blany na povrchu veľkého mozgu alebo podbrušine pod pľúcami. Týmto rozvibrovaním psychicky prenikáme do vnútra buniek. Všetko sa potom vníma vešteckými technikami, kde treba dobre poznať obrázky rezov bunkových tkanív celého tela. Zároveň študujeme a zbierame medicínske informácie o bunkách. Ezoterika je tu v tom, že poznatky o bunkách spájame so psychickým prienikom do vnútra bunkových štruktúr a môžeme napríklad porovnávať poznatky z medicíny a pocity z buniek, o ktorých premýšľame. To je aj zásadný rozdiel medzi lekárom a ezoterikom.

V prvom rade nás zaujímajú poznatky o bunkách a ich fungovaní. Skúsime prvé predstavy o bunkách a ich formách fungovania. Bunky vznikli v praoceánoch asi tak 1 miliardu rokov pred naším letopočtom. Postupne sa vyvíjali a museli sa prispôsobovať vzniknutým zmenám, aby prežili. Zvyčajne udržiavali svoj život vo forme delenia na novú bunku s tým, že materská bunka spravidla po určitom množstve delení zahynula. Niečo bunku musí riadiť a musí tu niečo riadiť delenie bunky na novú a koľko buniek vie materská bunka doslova porodiť a tiež aj jej životnosť. Postupne sa bunky zhlukujú do väčších útvarov, kde je viacej buniek pokope. Neskoršie takto vznikajú celé organizmy a niektoré bunky sa menia na špeciálne bunky, aby mohli zabezpečiť fungovanie kolónie buniek. Niektoré sa špecializujú na príjem potravy, niektoré na rozmnožovanie, niektoré na trávenie, niektoré na pohyb a podobne. Teda bunky v kolónii sa špecializujú na určitú činnosť. A tento vývoj a prispôsobovanie okolnostiam sa deje až do dnes.

V tomto momente nás budú zaujímať pohlavné bunky a to sú spermie a vajíčka. Vajíčka sa tvoria vo vaječníkoch u žien často aj do veku 50 rokov, niekedy vôbec, niekedy menej alebo viac rokov. Je to individuálne. Vo vaječníku nájdeme bunky, ktoré zo seba tvoria vajíčka. Budeme hovoriť o kmeňovom základe buniek, ktoré obsahujú jadro z DNK a RNK. Tak isto obsahujú aj potenciál riadiť procesy v bunke, teda môžu to zabezpečovať konce reťazcov DNK. Proces delenia je asi záležitosť vnútra DNK. RNK skorej bude zabezpečovať vonkajší kontakt s ostatnými bunkami. To, čo tu tvrdíme, je veštecký výkon tušenia fungovania DNK a RNK a nemožno to brať ako vedecký poznatok, ktorý niekto laboratórne overil. Niektoré bunky môžu obsahovať jadierko, kde je DNK, ktorá je stočená do kruhu spolu s RNK. Znovu iba veštecké tušenie. Riadenie je záležitosť kúskov DNK a RNK aj jej časti majú úlohu komunikovať s okolím bunky.

Potom tu máme semenníky a kmeňové bunky ako základ tvorby dcérskych buniek, ktoré v sebe tvoria množstvo spermií. Teda je tu trojstupňová tvorba buniek. Vo vaječníkoch je dvojstupňová. Vajíčko aj spermia si v sebe nesú špecifickú DNK a RNK. Spermia a vajíčko sa musia spojiť a splynúť do jednej bunky. Začnú tvoriť bunky prvej línie a teda kmeňové, kde nie je špecializácia. V sebe majú uložené tri línie buniek. Jedna línia vytvorí bunky pre dieťa do obdobia pôrodu. Potom sa aktivizuje druhá línia buniek asi do veku 5 až 10 rokov, a potom sa preberie tretia línia buniek asi do obdobia 30 rokov. Vytvorí tretí raz všetko v organizme znova. Tieto tri kmeňové základy zaniknú a už sa bunky tvoria iba zo špecializovaných buniek jednotlivých orgánov a systémov tela. Mimo nervové bunky, neurónové bunky, bunky chrupaviek, rohovky a pankreasu. Tieto bunky majú jadro DNK aj RNK, ale blokáciu delenia. Túto blokáciu môžu poškodiť vírusy alebo chemické látky, no vzniknuté bunky sú silne degenerované a často onkologické. To, čo tu tvrdíme, nemožno brať ako vedecky fakt, skorej ako hypotézu, ako to funguje v bunkách, keď sa na to pozrie veštec. Tak isto sami nemáme za sebou dostatok vešteckých bádaní. Tie prídu postupne ako súčasť bunkovej ezoteriky, kde je v prvom rade psychické stotožnenie a prienik do bunky a nie vedecké bádanie, ako funguje bunka. No pokiaľ zistíme niečo zaujímavé, dáme o tom vedieť.

Každá bunka má svoje vnútro, ktoré zabezpečuje špeciálnu tvorbu chemických látok pre seba a organizmus. Má jadro a toto obsahuje DNK a RNK, ktoré riadi bunku a riadi proces rozmnožovania. DNK a RNK má vo vnútri genetický program robiť kópie vlastných buniek v určitom počte. Podľa veku organizmu sa netvoria vždy tie isté bunky. Majú v sebe genetický program starnutia a smrti. Program počtu tvorby nových buniek je pre každého jedinca individuálna. Niekedy má aj dvojnásobný potenciál ako u bežnej osoby. Určitý dobrý základ dlhovekosti.

Druhy buniek a pohľad na ne. V prvom rade má dospelá osoba v tele po 40. roku života trváce bunky, ktoré síce majú jadro, ale proces delenia je zblokovaný. Ide o bunky nervové, bunky neurónové, bunky pankreasu, bunky očnej rohovky, bunky chrupaviek. Pokiaľ však jadro týchto buniek bude poškodené fyzicky, chemickými látkami, toxínmi alebo vírusom je riziko, že nové bunky budú degenerované a onkologické.

V tele máme kostnú dreň, ktorá je uložená v kostiach. Znovu tu máme osobu okolo 40 rokov. Kostnú dreň tvoria kmeňové bunky, ktoré vytvárajú dcérske bunky ako druhú líniu a delia ich na tvorbu červených krviniek, bielych krviniek a krvných doštičiek. To je tretia línia buniek.

V tele 40 ročnej osoby sú napríklad svalové bunky, ktoré majú tri jadrá, ktoré nesú v sebe DNK a RNK. No vo svaloch beží aj proces údržbovania, aj tvorba nových buniek. Teda mikropoškodenia svalov, ktoré vznikajú pri bežnom pohybe, sú ošetrené ako u trvácich buniek napríklad neurónov, ktoré sa už po 40. nedelia, ale iba reparujú.

Ostatné bunky v tele majú jadrá z DNK a RNK a možnosť tvorby určitého množstva nových buniek. Výnimkou sú bunky kože, kde sú bunky kmeňové ako prvá línia a potom medzi nimi bunky dcérske a z nich masívna tvorba buniek kože. Teda tri línie tvorby buniek. Tak isto sú jedinečné bunky tukové, ktoré v období 40 rokov sú trváce a keď vytvoria nové tukové bunky, tak nezomierajú. Zároveň majú jadro a DNK a RNK. Zároveň do seba prijímajú prebytočný tuk z tela a môžu ho aj upraviť naspäť ako výživu. Nové tukové bunky pri určitom chemickom a psychickom ataku môžu pozmeniť svoju chemickú činnosť a začať produkovať nielen výživu, ale aj rôzne užitočné chemické látky pre telo. Nové tukové bunky sa zoskupia do určitých útvarov ako pásiky, hviezdičky a granátové jabĺčka. Tukové bunky sú ideálny materiál na modifikáciu, aby produkovali do tela to, čo sa z dôvodu choroby alebo procesov starnutia už nemôže vyrábať. Napríklad vieme z vešteckej praxe o prípadoch spontánneho vyliečenia z rakoviny alebo nebezpečného vírusu. No vždy príde k mutáciám buniek niektorého orgánu a tie potom začnú produkovať čudesné látky, alebo príde k oprave bielych krviniek a podobne.

Neznámou sú blanovité bunky okostice, pobrušnice, svalov, blany mozgu. Tieto bunky ako keby nemali jadro ani jadierko, ale DNK a RNK majú za bunkovou blanou. Za určitých okolností sú schopné sa pozmeniť a to vtedy, keď ich napadne onko bunka a túto dokážu obaliť a zničiť. Pokiaľ sú blanovité bunky atakované chemicky, tak sa z blán uvoľnia a sú schopné zreparovať a obnoviť jadro hociktorej bunky v tele človeka. Ako niečo na spôsob prieniku spermie do vajíčka. Dá jadru z DNK a RNK nový potenciál delenia. Prípadne preniknúť do tukových buniek a vyvolať tvorbu jedinečnej chémie na zabíjanie onkologických buniek. Znovu opakujem, že to, čo tu tvrdím a píšem, nemožno brať ako vedecký overený fakt. Ide o prvé veštecké ponáranie sa do buniek vlastného organizmu. Nemáme dôkazy na overenie a chýbajú nám aj rozsiahlejšie veštecké štúdie. Všetko chce svoj čas.

Tento článok v prvom rade slúži ako pracovný materiál na pochopenie, ako fungujú bunky v ľudskom tele.

Pridaj komentár