V prvom rade som v oblasti náboženstva nešiel vlastnou cestou. Sprvoti som sa venoval hlavne náboženskej literatúre všetkého druhu. Nevynechával som žiadny náboženský systém a prevádzal som aj duchovnú aktivitu podľa klasických postupov uplatňovaných v dnešnom náboženskom živote.

Samozrejme, že som sa usiloval o to, aby som v náboženstvách našiel možnosť vlastnej duchovnej činnosti. A preto som sa snažil aj celú náboženskú oblasť preskúmať a vybrať pre vlastnú duchovnú cestu to najhodnotnejšie. Sledoval som aj aktivity tých, ktorí sa od náboženstva odvrátili a vytvorili si vlastnú verziu s vlastnými predstavami. Zároveň som si u týchto jedincov uvedomil, že si náboženstvo prispôsobili, ako sa im to páčilo neberúc na zreteľ jeho historické korene. Takýto prístup som odmietol a pokračoval som v klasickej náboženskej ceste s tým, že som v náboženstve a v jeho predstaviteľoch hľadal vhodnú inšpiráciu.

Prešiel som náboženskú prax, ktorá sa robí pre laickú verejnosť a uvedomoval som si, že tu nenájdem skoro žiadnu inšpiráciu pre svoj duchovný rozmer. Prešiel som prax osôb, ktoré sa rozhodli, že život zasvätenia v službe k Bohu. Uvedomoval som si, že sa snažia o zachovanie náboženského odkazu pre laickú verejnosť. Prešiel som si vyhlásených svätcov a tiež som si uvedomoval silu ich odkazu v tom, že svoje ja, svoje schopnosti venovali hlavne laickej verejnosti.

No natrafil som na skupinu stigmatikov, ktorí ako keby boli centrom celého náboženského systému a boli zdrojom, z ktorého náboženskí predstavitelia vždy naplno čerpali. Pochopil som a začal som vytvárať vo svojej mysli dve skupiny: skupinu stigmatikov, ktorí prijali klasickú náboženskú líniu k náboženským laikom a druhú skupinu stigmatikov, ktorí neprijali náboženskú tradíciu ako ju poznáme dnes. Jednoducho si vytvorili vlastný osobitý prístup k Bohu sami za seba a pre seba. A tu som si uvedomil, že takíto stigmatici sa môžu pre mňa stať zdrojom inšpirácie k vlastnej duchovnej ceste k Bohu. Zvyčajne odmietli autority náboženského života a svoju náboženskú cestu robili ako svoju duchovnú cestu. A takéto niečo som chcel aj ja osobne.

Pochopil som a veštecky prebádal postoj takýchto stigmatikov k duchovným hodnotám. Uvedomil som si, že stigamtici mali a majú zvláštny psychický a fyzický stav. V prvom rade mali po tele, ale aj vo vnútri tela nezahojiteľné rany, ktoré vytvárali v ich psychike jedinečné fenomény, ktoré ešte aj dnes po ich smrti fungujú a ovplyvňujú veľmi aktívne životy žijúcich ľudí. Totiž stigmatici tvoria okolo seba energetické kotúče, do ktorých ukladajú kópie svojich spomienok a aktivít. Po ich smrti sa tieto kotúče nestrácajú, ale fungujú ako keby ich mala pri sebe živá osoba.

Takéto stigmatické kotúče dokážu v 4. roku života ktoréhokoľvek dieťaťa na svete utvoriť anjelské podvedomie podľa určitých pravidiel. Tak isto stigmatický kotúč iného stigmatika ešte stále deťom v 12. roku života vytvára obaly podvedomia. A sú aj iné kotúče, ktoré pôsobia do psychiky človeka. Teda uvedomil som si, že stigmatické vedomie môže veľmi silne pôsobiť na psychiku. A tak isto som začal stigmatické stavy považovať za vrcholové stavy duchovnej cesty.

Samozrejme, že som si nenavodil chorobné prejavy stigmatických osôb, ale začal som cvičiť všetko sugeratívne s tým, že v mojom mozgu vytvorím nekonečným opakovaním týchto sugerácií trvalé centrum. Síce nebudem mať nikdy fyzické stigmy, ale stav stigmatika určite budem mať. A s tým aj energetické kotúče okolo seba, do ktorých budem ukladať všetko o mojej duchovnej ceste.

Výhodou sugeratívneho nácviku s množstvom opakovaní je, že na rozdiel od chorobných stavov stigmatikov, ktorí tvorili okolo seba jeden alebo dva guľovité útvary, ja budem môcť tvoriť doslova neobmedzené množstvo guľovitých útvarov.

Stigmatické stavy považujem za vrcholové stavy náboženstva, a tak isto ezoteriky z dôvodu mechanizmov, ktoré vznikajú po smrti stigmatikov. Ich kotúče sú to najaktívnejšie, čo pôsobí v informačných poliach mŕtvych spomienok ľudí a zvierat.

Ako mnoho predchodcov, ktorí v náboženstve našli obrovskú inšpiráciu pre rôzne oblasti ľudského života, tak aj ja som sa v náboženstve inšpiroval stigmatickými stavmi a vytváram systém zanesenia stigiem do duchovnej cesty každého ezoterika, ktorý o to prejaví záujem.

Pridaj komentár