Ezoterika, ktorej sa venujeme, nepatrí do oblasti zábavnej a relaxačnej ezoteriky. Tak isto to nie je ezoterika postavená na patologických prejavoch ezoterikov. A pokiaľ chcete praktizovať v oblasti ezoteriky svoje bludy a fantázie, tak sem radšej ani nechoďte. Tu si nájdete ezoteriku, ktorá prospieva zdraviu a udržuje ezoterika mimo dosah psychiatrie.

Nájdete si tu ezoteriku, ktorá je postavená na nepriamych vedeckých dôkazoch. Ezoterici tohto zoskupenia majú logiku, pravdivosť a serióznosť už v krvi. Ezoterike sa venujeme skoro 20 rokov. Sú to roky naplnené osobným výcvikom mimoriadnych schopností a štúdiom všetkých vedných oblastí.

Chceme vás informovať, čo práve cvičíme a opakujeme v oblasti duchovna. V prvom rade pokračujú koncentračné cvičenia do vnútra samotného ezoterika. Je to cesta do stredu ľudského vedomia. Realizuje sa tu idea jedného ruského ezoterika: pokiaľ sa nekoncentruješ do seba a nespoznávaš, kto si a čo dokážeš, tak si vlastne žil zbytočne. A túto ideu ešte stále v plnom rozsahu realizujeme. Ide o to, aby sa pozornosť ezoterika skoncentrovala na orgány, bunky, bielkoviny, aminokyseliny a prvky svojho tela. Nielen sa skoncentrovať, ale v mozgu si vytvoriť trvalú schopnosť prieniku a spoznávania svojho vnútra. K tomu veštecké schopnosti prijímať informácie zo svojho vnútra a dokázať ich pretlmočiť do správnych obrazov.

Koncentračné techniky sú dobre popísané v joge. Kľudné sedenie, zavreté oči, odpútavanie svojej mysle od vonkajšieho sveta a záujem o svoj vnútorný svet. K tomu rozjímanie nad osudom slepcov. A pomocou týchto techník sa skľudniť a hľadať zmysel života v sebe a nie vo vonkajšom svete. Samozrejme, k tomu štúdium medicíny a to v celom rozsahu možností. Nestačí sa vedieť koncentrovať do svojich orgánov, ale treba ich vedieť aj pomenovať a aj vizualizovať. Všade, kde prenikáte aj viete, ako sa to menuje a ako to funguje. Teda budovanie mimoriadnej schopnosti prenikať do seba a k tomu jednoznačne štúdium medicíny. Pokiaľ po mnohých rokoch prenikáte do buniek svojho tela, tak aj viete, ako bunky fungujú a dokážete si to aj vizualizovať. Pokiaľ chcete byť lepší, musíte takto postupovať a ísť hlbšie ako Saša Pueblo. Napríklad teraz sa budujú schopnosti prenikať na úroveň bielkovín v ľudskom tele. Cvičia sa techniky psychického prieniku, veštecké vnímanie bielkovín a k tomu štúdium chémie bielkovín, ako vlastne fungujú a čo obsahujú. Tak isto prebieha neustále pozeranie videí a obrázkov okolo bielkovín a tohto sveta. Pokiaľ chcete byť lepší ako Saša Pueblo, tak musíte vedieť diagnostikovať túto oblasť u pacientov a vedieť ju preliečovať. Budete niekedy lepší?

Saša Pueblo sa venuje aj výskumu koncentračných techník a ich zdokonaľovaniu. Ide o koncentračné techniky na základe pozície celého tela pri sedavých technikách. Určitý druh napätia, zovretia a uvoľnenia veľkých svalov tela. Hovoríme tu o pravekých technikách koncentrácie na seba. Potom je tu koncentrácia na seba pomocou pozície rúk a prstov. Môžeme hovoriť aj o prstových módoch. Precvičte si prstové módy. Treba ich cvičiť osobitne. Potom je tu schopnosť koncentrovať sa na seba pomocou predstáv o sebe, ktoré si vyberáte zo seba a svojich spomienok a tlačíte ich do určitej oblasti tela, napríklad pľúc. Potom je tu koncentrácia pomocou chemických látok vytvorených v bielej mozgovej hmote.

Bežné osoby prevádzajú koncentráciu do seba najčastejšie z predného mozgu. Ezoterik roky cvičí a koncentráciu trvalo presadí do predĺženej miechy v strede hlavy. Nájdite si anatomické obrázky miechy a chrbtice a pomocou nich cvičte.

Pokiaľ zvládnete nácvik raných štádií klinickej smrti, tak koncentrácia využije tvorbu špiritistických bubliniek kdesi v strede hlavy, tieto upravuje rôznym spôsobom a posiela do orgánov, iných ľudí a do hĺbok v kozme. Hovoríme, že ich nabíja a to organizovane časticami.

Spôsob myslenia. Pre ezoterika je dôležité sa naučiť konať a myslieť tak, ako mysleli a konali pravekí ľudia. Pozri vykopávky a jaskynné kresby a všetko okolo jaskýň. Na Slovensku je to oblasť Súľovských skál – osídlenie pravekým človekom. Meditujte na archeologické zbierky o pravekom človeku. Kto zvládne, napája sa na kostné pozostatky pravekého človeka a aj spomienky uložené vo svete mŕtvych. Ide o komunikáciu pomocou pohybov tela, ktoré sa podobajú tancu. Rituálna pohybová komunikácia.

Potom je tu spôsob myslenia tak isto rituálny, ale na základe jemnejšej motoriky rúk a tvárových svalov. A to sme už v období prírodných ľudí a šamanstva. Ide o niečo ako posunkovú reč hluchonemých osôb. Nacvičte si základy posunkovej reči.

Tak isto do šamanstva patrí rituálny spôsob ovplyvňovania seba aj okolia pomocou magicky uložených predmetov a objektov. Magický spôsob myslenia vplýva do mysle prírodného človeka, kde písať a čítať a logicky myslieť nie je bežné a magické obrady s predmetmi hlbšie ovplyvňujú procesy vo vnútri organizmu a nie intelektu. Preto často woodoo rituály nefungujú na logicky mysliace osobnosti. Ezoterik magické ukladanie vybraných predmetov použije skôr na riadenie a reguláciu vnútorných systémov ako je nervstvo a napríklad brušný mozog v stene tenkých a hrubých čriev.

Potom je tu spôsob myslenia, ktorý je typický pre obdobie starovekého Egypta, Rímskej ríše a stredoveku. Ide o vyjadrovanie sa pomocou obrazov a dohodnutej symboliky. Ide o vyjadrenie niečoho obrázkom a nie písmom. Nevýhodou je, že vyjadrovanie symbolmi sa môže každou osobou vykladať inak a potom vznikajú nejasnosti. Ako v hermetických a alchymistických obrazoch.

Potom je tu myslenie pomocou abstraktných písmen a číslic. Ide o koncentráciu na základe vyslovenia a vizualizovania obrázkov znakov. A tu je vlastne prechod k rozumovému spôsobu myslenia pomocou kombinácie číslic a písmen, kde je jasné, čo je čo. Nastupuje jasnosť a konkrétnosť vyjadrení. A vrchol tohto myslenia je myslenie vedecké, ktoré všetky svoje slová a výroby prešetruje a musí dokazovať ich reálnosť a triezvosť. Logika, pravdivosť a dokazovanie. Teda je tu presné a stále presnejšie vyjadrovanie. Ezoterika tohto zoskupenia stojí na týchto základoch.

Vedecká myseľ je špeciálny druh vedomia, ktorý vyžaduje mimoriadnu vzdelanosť a rozvoj schopností cez mozoček. Ide o to, aby ezoterik ovládol vedomie nižších línií svojho vývoja. Toto vedomie má základ v mieche. Potom treba zvládnuť a ovládnuť vedomie v brušnom mozgu – ide o vedomie cicavcov a potom musí zvládnuť a ovládnuť klasické vedomie dnešných ľudí. Teda ezoterik buduje nový druh vedomia, ktoré je zamerané na dlhovekosť. Tento druh ezoterického vedomia presadzuje koncentráciu do svojho vnútra a nie do vonkajšieho sveta na planéte Zem. Tento druh vedomia presadzuje mimozmyslové vnímanie sveta a aj psychické prieniky do kozmu. Presadzuje nadčasové a nekonečné. Orientuje sa na teologické a nadčasové. Orientuje sa na to, čo bude po smrti a vedome buduje kvantovanú dušu s potenciálom tvorby inteligentného systému a v ňom reálnu šancu znovuzrodenia.

Spôsob naladenia ezoterika je veľmi dôležité. Ezoterik vstúpil do ezoteriky, aby absolvoval duchovnú cestu do seba a spoznal každú bunku svojho tela. A nielen, že chce vybudovať mimoriadnu schopnosť koncentrácie do vnútra, ale chce k tomuto prieniku pridať aj úroveň medicínskej vzdelanosti. Ezoterik musí prenikať do seba, aby mohol budovať vo svojich neurónoch množstvo špeciálnych schopností. Ezoterik v sebe musí ovládnuť ľudský spôsob myslenia. Ľudské myslenie nesmie ohrozovať boj o dlhovekosť a vitalitu a tak isto veci nadčasové ako je svet špiritizmu a svet mŕtvych. Ezoterik ide cestou všestrannosti a mimoriadneho vzdelania. Ezoterik sa orientuje na to, čo bude po smrti a nie na to, čo je tu v bežnom ľudskom živote.

Silva ezoterika je ezoterika, kde sa na meditáciu používajú prístroje na princípe slaboprúdu. Je to moderný trend ezoteriky z Ameriky. Slaboprúd v prístrojoch TENS je v rozumných dávkach liečivý prostriedok pre nervovú a neurónovú sústavu tela hlavne po úrazoch a nehodách. Ale aj v staršom veku slúži ako prostriedok regenerácie a funkčnosti neurónov a nervových buniek. Do tejto oblasti patria aj autohypnotické a hypnotické techniky. Počúvajú sa prevažne technické kmitavé zvuky rôznych frekvencií. K Silva technikám patrí aj psychowalkman a blikajúca energia. Tak isto sem patrí liečba biolampou, rezonančnými prístrojmi a prístrojmi na báze magnetov. Aj rýchlo kmitajúce prsty sú rezonančná záležitosť. Silva technika vedie k prieniku a ovládnutiu nervov a neurónových systémov. Celkovo Silva techniky idú do oblasti mimoriadneho intelektu. Teda ezoteriku nielen praktizovať, ale ju aj hlboko rozumovo chápať.

Kabala ezoterika. Ide o špecifický druh ezoteriky, ktorý vyžaduje presun koncentrácie v mozgu do oblasti predĺženej miechy a odtiaľ do mozočku nad predĺženou miechou. Naštudujte si obrázky mozočku. V mozočku je skoro 60 % všetkých neurónov ľudského tela a teda prítomnosť logiky je istá. Cvičia sa sugerácie uverenia a nespochybňovania nádorov mozgu a aj takto presun do mozočku. V mozočku sa cvičí vedomie siamských dvojčiat, jednovaječných dvojčiat a nakoniec šamanské kolektívne vedomie. Mozoček sa postupne prerobí na nástroj komunikácie s množstvom iných mozgov a navyšuje intelekt ezoterika. Ezoterik je schopný rozumovo pochopiť aj také veci, na ktoré by si inak nesiahol. Vrcholom je japonský systém kabaly a to meditáciou cez aranžovanie ikebany a to typicky japonským samurajským spôsobom. Hovoríme o kozmickej kabale.

Anjelská ezoterika. Ide o špecifický spôsob naladenia neurónov a nervových dráh z predĺženej miechy. Pod anjelskými sférami tu rozumieme vplyv jedincov, ktorí počas svojho života vykonávali iba jednu činnosť. Prezerali si iba kamienky, iba pierka alebo iba súčiastky počítača. Po smrti takýchto jedincov zostávajú vo svete mŕtvych spomienok informačné polia, ktoré človeku dovoľujú robiť činnosť tak, aby bola úspešnejšia ako tých druhých. Človek pod bielymi anjelskými sférami robí veci v dlhodobom horizonte, a teda úspešnejšie. Ezoterik je osoba, ktorá chce v ezoterike úspech a teda nerobí si veci, ako sa jej pozdávajú. Ezoterika tu nie je na to, aby robila ezoterikovi radosť, aby si ju spravil podľa seba. Ezoterika sa robí tak, aby dosiahla úspech a praktické vedomie. A to vyžaduje prinútiť sa ezoteriku robiť k praktickému úspechu. Cieľom ezoteriky v oblasti anjelských sfér je koncentrácia anjelských sfér detských dyslektikov do jedného systému. Inšpirujeme sa ideou o Ježišovi Kristovi ako koncentráciou anjelských sfér. Samozrejme, v kresťanstve sa to chápe inak ako v ezoterike. A tak isto je dobré niektoré činnosti vytrvalo cvičiť a cvičiť, ako by ste nechceli nič iného robiť, iba cvičiť jednu vec a nič iné. Je to snaha priblížiť sa k ideálu anjelskej sféry detských dyslektikov.

Reiki ezoterika. Je to ezoterika, ktorá sa usiluje začať mimozmyslovo vnímať bioenergiu vo vlastnom tele. Bioenergia sa v ľudskom tele produkuje v mitochondriách vo vnútri buniek. Ide o orgániky, ktoré prevádzajú chemické reakcie do energetickej podoby ľudského tela.

Vnímať bioenergie vyžaduje schopnosť v spánkových lalokoch si vybudovať centrum na zvukové zachytenie bioenergie v ľudskom tele. Chce to vytrvalý výcvik a vybudovanie takéhoto centra v spánkových lalokoch.

Najviac mitochondriálnych orgánikov je vo svalových bunkách a volajú sa svalové platničky. Tvorba tejto energie v zásade tvorí aurický obal človeka a táto energia sa musí trvalo dobíjať. V tele je klasická bioenergia a pri sexuálnych energiách sa mení na sexuálnu bioenergiu.

V ľudskom tele sú aj špeciálne reiki bunky a idú od temenného mozgu a okolo miechy. Aktivizujú sa reiki zasvätením a reiki znakmi. Je to staršia štruktúra asi z dôb dinosaurov, keď magnetické jadro Zeme bolo značne nestabilné a zvieratá tej doby zapínali tvorbu vlastnej bioenergie.

V ľudskom tele je aj vlastný biomagnetizmus a tvorí sa v mitochondriách, pokiaľ obsahujú dostatok kovových prvkov. Telo sa magnetizuje a energie sú stabilnejšie.

Cez ľudské telo prechádzajú jednak magnetické polia planéty Zem, ale aj kozmické prúdy bioenergie.

Veštecké schopnosti. Jedná sa o to, aby si ezoterik upravil a vybudoval cvičeniami mimozmyslové vnímanie. Ezoterika tohto druhu sa nedá robiť cez klasické zmysly ako sú napríklad oči, uši, hmat. To by sa ezoterik nikde nedostal. Ezoterik musí v častiach veľkého mozgu vybudovať špeciálne schopnosti na vnímanie sveta okolo seba. Ezoterik má na pláne
psychiky prenikať do hĺbok kozmu. Nemáme tu na mysli prenikanie do svojich fantázií, ale prenikanie do kozmu na určitých druhoch častíc, ktoré je ezoterik schopný produkovať za podmienky, že prežil klinickú smrť alebo ju odcvičil. Pokiaľ má ezoterik otvorené stavy klinickej smrti ako mimoriadnu vlastnosť, tak môže operovať v časticovom svete 10 umocnené na mínus 20. Pokiaľ má ezoterik tento stav, tak úplne prirodzene zo stredu mozgu produkuje špiritistické objekty. A tieto objekty plné častíc posiela do hlbočín kozmu. Je to niečo ako bublinkovač a do týchto časticových bublín sa vkladajú požiadavky ezoterika. Teda čo majú robiť, kde majú ísť, aké informácie tam majú zobrať. A keď informácie zoberú a skopírujú, tak ich prinesú naspäť a treba sa naučiť reálne ich rozkódovať a pridať k nim v predstavách správne obrazy. Základom mimozmyslového vnímania je venovať sa kyvadlu, tarotovým kartám a v neurónoch veľkého mozgu vybudovať špeciálne fungujúce neuróny. Podobá sa to výcviku neurónov, aby vedeli robiť to, čo prístroj sono na vnímanie toho, čo sa deje v orgánoch. Tak isto sa to podobá budovaniu niečoho podobného ako je magnetická rezonancia. To, čo dosiahne prístroj pre magnetickú rezonanciu, dosiahne aj ľudský mozog po dlhoročnom výcviku.

Mimoriadne schopnosti. Ezoterik sa vydáva prirodzene na cestu do svojho vnútorného sveta a postupnou koncentráciou preniká do orgánov a systémov tela, potom do buniek svojho tela. Preniká aj do vnútra buniek, kde sa stretne a orgánikmi, bielkovinami a v nich aminokyselinami, v nich sú prvky, atómy a častice. Ezoterik takto trvalo preniká do svojho tela, a tak isto do všetkých svojich spomienok. Ezoterik musí vybudovať vo svojich neurónoch plno mimoriadnych schopností. Hovoríme o biozariadeniach, biostrojoch. Toto je vlastne najťažšia oblasť ezoteriky – mnohoročným výcvikom prebudovať vnímanie ezoterika priamo cez neuróny veľkého mozgu a nie bežne cez zmyslové centrá.

Ďalšia mimoriadna schopnosť je odcvičiť základné cvičenia raného štádia klinickej smrti, lebo rozhodujúca časť mimoriadnych schopností vyžaduje práve zvládnuť rané štádium klinickej smrti a potom sa môže budovať množstvo mimoriadnych schopností.

Ďalšia mimoriadna schopnosť je dosiahnuť trvalú rezonanciu v pravých a ľavých hlasivkách a potom ju dostávať do nervovo – neurónového systému.

Ďalšia mimoriadna schopnosť je koncentráciu trvalo dostať do predĺženej miechy a odtiaľto asi zo stredu hlavy operovať do neurónov a nervových systémov v tele.

Ďalšia schopnosť je vytvoriť v mozočku schopnosť spolupracovať s inými mozgami. Teda tu odcvičiť a vybudovať návrat k šamanskému kolektívnemu vedomiu.

Ďalšou schopnosťou je premeniť tukové bunky na špeciálnu biochemickú fabriku, aby ezoterika podporovala pri netradičných ezoterických postupoch.

Ďalšou schopnosťou je naučiť sa vyberať spomienky nie pohybom očí, ale mikropohybom svalov.

Ďalšou schopnosťou je v stavoch klinickej smrti produkovať špeciálne špiritistické objekty a nabíjať ich časticami, ktoré sú také maličké ako 10 umocnené na – 20, – 30, – 50 metra. A vedieť prenikať takto do hlbočín kozmu, teda 10 umocnené na 300 km.

Ďalšou schopnosťou je koncentrácia do rôznych oblastí tela a to orgány, bunky, orgániky v bunkách, bielkoviny, aminokyseliny, prvky a potom aj častice vo vnútri prvkov.

Ďalšou schopnosťou je celá séria vešteckých schopností na báze klinickej smrti a produkovaní špiritistických objektov zo stredu hlavy a do týchto bioenergetických objektov operujúcich v 10 umocnené na mínus – 20, – 30, – 50 metra. Veštectvo pre vnímanie svojho tela a svojich orgánov. Veštecké vnímanie kozmu a objektov v kozme. Veštecké vnímanie organickej hmoty na planéte Zem, ale aj v kozme. Veštecké vnímanie sveta mŕtvych. Veštecké diagnostikovanie bioenergií ľudského tela. Veštecké diagnostikovanie iných ľudí a to na diaľku bez ich prítomnosti. Veštecké techniky do oblasti častíc.

Ďalšia mimoriadna schopnosť je uplatnenie sugeratívnych techník a to uveriť určitej veci aj keď nie je pravdou. Ako napríklad, že vám odoperovali oči alebo inú časť tela. Túto techniku treba pre nácvik raných štádií klinickej smrti.

Ďalšia mimoriadna schopnosť je budovať v stavoch klinickej smrti zo svojich spomienok kvantovanú dušu. Ide o veci, ktoré naplno budú fungovať až po smrti ezoterika.

Snová ezoterika. Je špeciálna oblasť ezoteriky, ktorá sa usiluje o ovládnutie nočných pochodov. Ide o to, aby ezoterik dokázal dlhodobo zvládať psychickú aj fyzickú zaťaž. Dokázal kontrolovať, čo sa deje počas spánku na úrovni buniek, bielkovín a aminokyselín. V aminokyselinách zase ovplyvniť množstvo prvkov. Ezoterik si je vedomý toho, že keď chce skutočne v sebe dosiahnuť zmeny a trvalé mimoriadne schopnosti, tak to sa musí nakoniec udiať v tejto hĺbke ľudského tela.

Kozmická ezoterika. Ide o to, aby sa ezoterik naučil psychicky prenikať do kozmického priestoru. Nejde o prenikanie do svojich predstáv. Ezoterik musí vedieť ovládnuť rôzne atypické stavy vo svojich svaloch. Kopíruje osoby znetvorené a pokrivené a preniká do našej slnečnej sústavy. Pokiaľ chce ďalej, tak musí prejsť do stavov klinickej smrti a prenikať všade časticami o veľkosti 10 umocnené na – 20. Tomuto svetu častíc hovoríme svet mŕtvych ľudských spomienok. V tomto stave produkuje ezoterik špiritistické objekty prirodzene a treba ich iba nabiť vhodnými časticami, častice zorganizovať a postať do oblasti, ktorú potrebujete spoznať. K tomu si treba vyvinúť aj veštecké schopnosti, mimozmyslové vnímanie, aby ste mohli vo svojom mozgu dekódovať, kde sa nachádzate. Preto je na začiatku budovania týchto schopností nutné venovať sa problematike astrológie.

Kvantovaná duša. Ezoterik postupne preniká 20 – 30 rokov do tajomstiev ezoteriky a duchovna. Pokiaľ chce ezoterik niečo v ezoterike znamenať, tak musí dať ezoterike celého človeka a pokiaľ možno všetok svoj čas. Ezoterik musí preniknúť do seba a dať na druhé miesto vonkajší svet bežných ľudí. Musí sám seba prerobiť a v sebe vybudovať množstvo špecifických vlastností a schopností. Tieto schopnosti potrebuje preto, aby mohol svet vnímať priamo cez neuróny veľkého mozgu. Teda opustiť vnímanie zmyslami a prejsť na špeciálne mimozmyslové vnímanie. Ezoterik od začiatku svojej ezoterickej kariéry smeruje k tomu, čo bude s ním a jeho spomienkami po smrti. Pracuje na naplnení a realizovaní teologických vízií ako je niečo vytvoriť tak, aby to tu zostalo na večnosť a znovu a znovu potvrdzovalo prítomnosť v kozme. Teda ide o kvantovanú dušu, ktorá obsahuje spomienky ezoterika, ktoré sa reálne odpojili od nervových a neurónových buniek. A smrťou sa odpojí definitívne. Kvantovaná duša obsahuje spomienky ezoterika, ktoré nadobudol počas svojho života. Spomienky ezoterika fungujú v svete častíc a to je 10 umocnené na – 20 metra. Bežný svet objektov okolo nás ako planéty sú z častíc veľkosti okolo 10 umocnené na mínus – 5 až 10. Treba si uvedomiť tento zásadný rozdiel. Ezoterik postupne zo seba vytvára niečo ako montážnu halu na vybudovanie a prebudovanie svojej kvantovanej duše podľa zásad, ktoré platia a sú overené vo svete mŕtvych. Ezoterik má záujem uchovať svoje spomienky trvalo pokope a bez rizík stratenia týchto spomienok. Teda po svojej smrti zanechať kvantovanú dušu ako inteligentný systém, ktorý je plný vhodných želaní, ktoré prešli skúmaním a bádaním. Želania uložené do kvantovanej duše musia byť reálne a zrealizovateľné vo svete mŕtvych spomienok. Vrcholom ezoterikovej kariéry je za života vybudovať funkčnú kvantovanú dušu, ktorá dokáže fungovať na želaniach vo svete mŕtvych.

Pridaj komentár