Ako každý mesiac aj tento som spracoval pre vás videá z oblasti ezoteriky. Ide hlavne o videá Indie. Ezoterik sa nesnaží strácať čas a navštevovať niektorú krajinu fyzicky, robí tak mentálne. Mentálne znamená, že využije putovanie svojej psychiky cez magnetické polia alebo cez svet mŕtvych spomienok, čo je mikrosvet veľkosti 10 umocnené na mínus 20 metra. A teda takto mentálne sa presunie cez pozeranie videa na reálne miesto. Nemám tu na mysli koncentráciu do svojich spomienok uložených v pamäti. Pozeranie videa umožňuje premostiť sa lepšie na dané konkrétne miesto a uložiť to s mentálnym putovaním do spomienok. Pre meditáciu je dôležité, aby ste v ezoterike nabrali napríklad dostatočné množstvo mentálnych putovaní do Indie.

V tomto prípade je nutné napozerať dostatočné množstvo videí. Mnohomesačné pozeranie duchovného života na veľkom množstve videí o Indii vedie k tomu najlepšiemu základu, aby ste sa stali výnimoční v oblasti indickej ezoteriky. A potom už treba iba niekoľko rokov aktívnych praktických meditácií. Odporúčam začať s kamennými chrámami vysekanými rovno v masíve niektorých hôr. Je to výnimočná záležitosť, pretože takýto chrám sa nedá jednoducho prerábať a pozmeňovať. Ako bol vysekaný v dávnych dobách, tak zostal bez zmien dodnes. A to je ten najlepší spôsob, ako začať meditáciu na indický systém. V histórii Indie je veľa vplyvov a ten najväčší vplyv na pôvodnú kultúru Indie je kultúra islamu. Tento vplyv treba dobre odfiltrovať od pôvodných zdrojov.

Po určitom čase tieto videá už nemusia byť všetky aktívne a treba si vyhľadať nové.

INDIA – CHRÁMY I.
http://www.youtube.com/watch?v=69PIMDGv4Bg
http://www.youtube.com/watch?v=5M5_EHSKGVI
http://www.youtube.com/watch?v=61dQSPcpB1A&list=PL3D096…
http://www.youtube.com/watch?v=tegp9fPUYuA
http://www.youtube.com/watch?v=9zXOjAd_Bj0
http://www.youtube.com/watch?v=jLRCFoQWuqM
http://www.youtube.com/watch?v=cruwhRpBcwo
http://www.youtube.com/watch?v=MSiaPVpNkpU
http://www.youtube.com/watch?v=XC2sRJFJ9CQ
http://www.youtube.com/watch?v=vmQP69exo1o
http://www.youtube.com/watch?v=ocxKx2Q871A&list=PL41B9F…
http://www.youtube.com/watch?v=CjPjX47SUC8&list=PL41B9F…

INDIA – CHRÁMY I.
http://www.youtube.com/watch?v=sOHF3ViJHjY&feature=ends…
http://www.youtube.com/watch?v=kMzKg6fFC38
http://www.youtube.com/watch?v=FEBaPV5ubMU
http://www.youtube.com/watch?v=xQ5qzFinb4I
http://www.youtube.com/watch?v=qk-9Ez3xICY
http://www.youtube.com/watch?v=Yiupwfu_h0k
http://www.youtube.com/watch?v=FZvK2pFyV54&list=PL03190…
http://www.youtube.com/watch?v=Sxvha9svrLo&list=PL03190…
http://www.youtube.com/watch?v=ngA8GitjKc0&list=PL03190…
http://www.youtube.com/watch?v=yjh-6vJc8SU&list=PL03190…
http://www.youtube.com/watch?v=eL7wDzBpOho

Tu si nájdete sériu videí, ktoré smerujú k indickej kultúre. V zásade sa zaoberajú spievanými mantrami k vhodným obrázkom. Mantra je určitý druh meditácie vo zvukovej podobe. Je to ako meditačný obrázok. A tak tieto zvukové meditácie treba počúvať vo veľkom objeme, ukladať vo zvukovej podobe do zvukových spomienok a po čase si vytvárať vlastné zvukové mantry. Ale na to si dajte čas až zvládnete množstvo klasických indických mantier. Veľa trpezlivosti.

INDIA – MANTRA I.
http://www.youtube.com/watch?v=nM3lokTrWJ8&list=RD02eTe…
http://www.youtube.com/watch?v=Ilgz9qBrFNE&list=PLM3TSQ…
http://www.youtube.com/watch?v=qXkV1teL4u4&list=PLM3TSQ…
http://www.youtube.com/watch?v=u8fHCkhmMuM&list=PLM3TSQ…
http://www.youtube.com/watch?v=fZaXubuQJCg
http://www.youtube.com/watch?v=E0scBojHJU0&list=PL17FD0…
http://www.youtube.com/watch?v=lk48DsMAuhs

INDIA – MANTRA I.
http://www.youtube.com/watch?v=dmL-s7kXQZE&list=PL1D694…
http://www.youtube.com/watch?v=RBEI0b8q0w8&list=SP1D694…
http://www.youtube.com/watch?v=v1XZCWfbz4s&list=SP1D694…
http://www.youtube.com/watch?v=3lKJVq0M3bA&list=RD02eTe…
http://www.youtube.com/watch?v=YN4U2KSR-vc&list=RD02eTe…
http://www.youtube.com/watch?v=3lKJVq0M3bA&list=RD02eTe…
http://www.youtube.com/watch?v=URZNAqujtcg
http://www.youtube.com/watch?v=VelT3owgEoc
http://www.youtube.com/watch?v=7SANAusILek
http://www.youtube.com/watch?v=VfBAt6CMZpY
http://www.youtube.com/watch?v=Sl_ExU46KXE
http://www.youtube.com/watch?v=OvaKJDoKjnw
http://www.youtube.com/watch?v=fHUpOcnpcdY
http://www.youtube.com/watch?v=wkAXxkKaBgU&list=UU0ntF7…

Tu si nájdete sériu videí, ktoré sa venujú rezonanciám. V prvom rade sa treba venovať Silva škole a technikám, ktoré sú tam zverejnené. Ide hlavne o blikajúce svetielka a technické rezonancie strojov a zariadení, ale aj o prírodné zvuky vetra, padania kameňov a hukot vodopádu. Patria sem aj zvuky netopierov, veľrýb, kosatiek a delfínov. Ale to je iba smer, k čomu vlastne ideme a to je kmitanie vlastných neurónov. Ezoterik sa postupne naučí vnímať kmitanie vlastných neurónov. Vo svojom mozgu vybuduje trvale opakovaným výcvikom biozariadenie a biostroj na vnímanie rezonancií vo vlastných neurónoch. Môže na to použiť aj psychowalkman a tak isto prístroj TENS so zabudovaným slaboprúdom. Táto schopnosť je jedinečná a dovolí vám naučiť sa aj v rezonanciách myslieť a všetko zachytiť na frekvenciách a nie v obrazoch a zvukoch. A prečo je dôležité zvládnuť túto techniku? Je to technika, ktorú bude treba pre komunikáciu s kvantovanou dušou ezoterika, ktorá sa vybuduje pomocou nácviku raného štádia klinickej smrti. Ide o to, aby sa spomienky ezoterika odpojili pár milimetrov nad neuróny jeho mozgu. A tento stav sa volá kvantovaná duša a je podobná ako u osôb, ktoré sú v stave zomieranie približne od 5 do 15 minút.

HYPNO – HERZ I.
http://www.youtube.com/watch?v=YHM8-mT6CBo
http://www.youtube.com/watch?v=SeMn69Alu8k&list=RD02YHM…
http://www.youtube.com/watch?v=ppeN8gmk-JU&list=RD02SeM…
http://www.youtube.com/watch?v=r3hLmrJMHco
http://www.youtube.com/watch?v=9f-MLNFkPOA&list=PLhHDeH…
http://www.youtube.com/watch?v=ZoBC_kC3dUQ&list=PLhHDeH…
http://www.youtube.com/watch?v=lJ0NlZGHxsQ
http://www.youtube.com/watch?v=DZzYh2zaBko
http://www.youtube.com/watch?v=7UMKtekMO8o
http://www.youtube.com/watch?v=OyC2GCM0BPs
http://www.youtube.com/watch?v=JuEa2DObw34
http://www.youtube.com/watch?v=Qeqk2_TQ2Ps&list=UUi2pqA…
http://www.youtube.com/watch?v=Fv9mouWfacY&list=UUi2pqA…

HYPNO – HERZ II.
http://www.youtube.com/watch?v=m11avlNQunc
http://www.youtube.com/watch?v=kwDVc3tKliM
http://www.youtube.com/watch?v=fG6IVKce6vg
http://www.youtube.com/watch?v=xH81NYDRXjg
http://www.youtube.com/watch?v=mOKzUrtXUbQ&list=PLC851C…
http://www.youtube.com/watch?v=vD8sofpB5I0
http://www.youtube.com/watch?v=4SmAqaCrCpU
http://www.youtube.com/watch?v=vrtgbOC7gWc&list=PLC851C…

HYPNO – HERZ III.
http://www.youtube.com/watch?v=Wd_QWdxo1Zo&list=RD02jGC…
http://www.youtube.com/watch?v=FA0F80KmWvI&list=UUA6dwG…
http://www.youtube.com/watch?v=YH5IIxLG4o0&list=UUA6dwG…
http://www.youtube.com/watch?v=G8Pwh1glYvA&list=UUA6dwG…
http://www.youtube.com/watch?v=zpeMA7aFz8Y&list=UUA6dwG…
http://www.youtube.com/watch?v=W7tE4ZqmXB0&list=UUA6dwG…
http://www.youtube.com/watch?v=Vu4dKyt_Q2c&list=UUA6dwG…
http://www.youtube.com/watch?v=o9TFmhTOIX4&list=UUA6dwG…
http://www.youtube.com/watch?v=TNiyCZ_9nL0
http://www.youtube.com/watch?v=8HtWzl4PS74&list=UUAZ2Jw…
http://www.youtube.com/watch?v=qAeS-BNFwig&list=PL33AAA…
http://www.youtube.com/watch?v=c4KCGgBFqYM
http://www.youtube.com/watch?v=JB0BFsbORUg
http://www.youtube.com/watch?v=p6W4dn4OR1s

Tieto videá pomôžu ezoterikovi, aby spoznal svoj vnútorný svet. Ezoterik koncentruje svoju pozornosť v prvom rade na seba a svoje vnútro. Otočí pozornosť svojho veľkého mozgu do svojho vnútra, začína si budovať mimoriadne schopnosti vo svojich neurónoch a hlavne zadný zrakový mozog cvičí k vytvoreniu biozariadenia, ktoré trvalo funguje a pomáha ezoterikovi koncentrovať sa do svojho vnútra. Bežní ľudia sa koncentrujú a svoju pozornosť upriamujú na veci okolo seba. Ezoterik svoju pozornosť, koncentráciu a vnímanie otáča zámerne dovnútra. Ezoterik postupne cvičí a odborne spoznáva svoje orgány, systémy tela, milióny svojich buniek, miliardy orgánikov, v nich bilióny bielkovín, v nich aminokyselín, v nich trilióny triliónov prvkov a ide ešte do vnútra prvkov a to musí tento svet prvkov zväčšiť 20 000 000 krát, aby spoznal povrch atómov.

PRVKY I.
http://www.youtube.com/watch?v=yW_n_PLi63Y&list=PL3F43A…
http://www.youtube.com/watch?v=N_kJ9y84sNA&list=PL3F43A…
http://www.youtube.com/watch?v=aXMX9Wz37fU&list=PL3F43A…
http://www.youtube.com/watch?v=Ih6vkZsvEYc&list=UU-9Hwk…
http://www.youtube.com/watch?v=1hynNns56-s&list=UU-9Hwk…
http://www.youtube.com/watch?v=l1A10aO8NZ8&list=UU-9Hwk…
http://www.youtube.com/watch?v=YUTtm8UpSzo

PRVKY II.
http://www.youtube.com/watch?v=o0es7BfPcbc&feature=c4-o…
http://www.youtube.com/watch?v=X32Vw05QPDI&list=TLBat2j…
http://www.youtube.com/watch?v=NhtIxLSUCpQ&list=TLBat2j…
http://www.youtube.com/watch?v=ZV4FoLSwB1k&list=TLBat2j…
http://www.youtube.com/watch?v=JqIKySA6blQ&feature=c4-o…
http://www.youtube.com/watch?v=FImwPavZdP4&list=TL5KYqE…
http://www.youtube.com/watch?v=EKsPXJ1NQPo&feature=c4-o…

AMINOKYSELINA
http://www.youtube.com/watch?v=fwgIGhXodqg
http://www.youtube.com/watch?v=moPJkCbKjBs
http://www.youtube.com/watch?v=XclGRjnilsk
http://www.youtube.com/watch?v=sgohOZJGbNk
http://www.youtube.com/watch?v=vsCG26886w8
http://www.youtube.com/watch?v=4Zh4ZwAcP4w
http://www.youtube.com/watch?v=1B_aUfpT4xE
http://www.youtube.com/watch?v=UsIJ6ujPkmk
http://www.youtube.com/watch?v=YaX0lW48UsQ
http://www.youtube.com/watch?v=aF2UiyCDStU
http://www.youtube.com/watch?v=Wx_oM_iD4kk

IONT
http://www.youtube.com/watch?v=lnKIBZYarzM
http://www.youtube.com/watch?v=qGjgfhsTyCM
http://www.youtube.com/watch?v=453bmWdr4WI
http://www.youtube.com/watch?v=AuLR0kzfwBU&feature=ends…
http://www.youtube.com/watch?v=awz6lIss3hQ&list=PL10F0B…
http://www.youtube.com/watch?v=7_frccgVAWQ
http://www.youtube.com/watch?v=cNaFnRKwpFk
http://www.youtube.com/watch?v=90cj4NX87Yk
http://www.youtube.com/watch?v=haNoq8UbSyc
http://www.youtube.com/watch?v=52NVc9Lku4o&list=PLAD81C…
http://www.youtube.com/watch?v=hJACYm7PPg0&list=PL0CC1C…
http://www.youtube.com/watch?v=jAivZ_xK8ds&list=PL0CC1C…
http://www.youtube.com/watch?v=w8PpDuHmnq8&list=PL0CC1C…
http://www.youtube.com/watch?v=wFtc-NPl4Lc
http://www.youtube.com/watch?v=HjP-UTVtC68

ČASTICE
http://www.youtube.com/watch?v=KCE57gxrQv0
http://www.youtube.com/watch?v=kXy5EvYu3fw
http://www.youtube.com/watch?v=sbnFUGHM8EQ&list=UUCyMSf…
http://www.youtube.com/watch?v=p9dn-Umr7VU
http://www.youtube.com/watch?v=dNvdrpEmS48
http://www.youtube.com/watch?v=XdKlmyfp5_w
http://www.youtube.com/watch?v=Nx90iE6wmig
http://www.youtube.com/watch?v=yqLlgIaz1L0
http://www.youtube.com/watch?v=EogdalfXF4c
http://www.youtube.com/watch?v=qlk1pnskEPk&list=PL3DB59…
http://www.youtube.com/watch?v=ofp-OHIq6Wo&list=PL3DB59…
http://www.youtube.com/watch?v=pV822HfqT44&list=PL3DB59…
http://www.youtube.com/watch?v=0ILLQUilpzg

Pridaj komentár