Budem sa venovať mimoriadne špeciálnej oblasti, ktorá zachádza za hranice organického života človeka. Ide o to, čo človek zanechá po sebe, keď ukončí aktom smrti svoju prítomnosť ako organický život. Je jasné, že niektorí tu zanechajú svoje potomstvo a svoje gény. Niektorí v zmysle osobnosti zanechajú určité dielo a odkaz. A ľudská rasa si na nich spomína a napĺňa po určitú dobu ich odkaz. Potom zabúda a už menej často si spomína, až úplne zabúda.

A tak je prirodzené, že ezoterik hľadá aj iné možnosti ako uchovať o sebe spomienky v kozme aj po svojej smrti. V histórii ľudstva si niektorí senzibilní jedinci povšimli, že je tu aj iná možnosť uchovania spomienky na seba. Najčastejšie takíto jedinci prešli ranými štádiami klinickej smrti. Pod klinickou smrťou tu rozumieme stav, kedy jedinec vstupuje do stavu zomierania, ale proces zomierania sa neukončí a jedinec sa vracia do stavu života. Pokiaľ takýto návrat netrvá dlho, jedinec vyviazne iba s menšími poruchami psychiky a s určitým počtom odumretých neurónov. A tieto osoby získavajú zvláštnu skúsenosť. Psychicky prenikli do mimoriadneho priestoru. Ide o priestor, kde sa nachádzajú špecifické častice, ktorých veľkosť je 10 umocnené na mínus – 20 metrov. Bežné častice v prvkoch okolo a v ich atómoch sú v rozmeroch 10 umocnené na mínus asi -5 metra. Teda keď tu hovoríme o svete mŕtvych spomienok, tak hovoríme o priestore, kde sú častice tak malé ako 10 umocnené na mínus – 20 m. A toto je dobre si poriadne uvedomiť, kde to vlastne ezoterik bude prenikať.

Aby ezoterik vstúpil za svojho života do sveta mŕtvych spomienok, potrebuje trénovať vytrvalo mnoho rokov rané štádiá klinickej smrti. Bez tohto výcviku ezoterik v oblasti duchovna veľa neznamená a nedokáže. A tak výcvik raného štádia klinickej smrti v zásade beží celú kariéru ezoterika. Ezoterik sa koncentruje do svojho vnútra a to trvalo. Dokonca si trpezlivými cvičeniami buduje biostroj na trvalé prenikanie do svojho vnútra a to do orgánov, buniek, bielkovín, aminokyselín, prvkov a častíc v atómoch. Biostroj mu v neurónoch funguje ako mimoriadna schopnosť a ako automat. A potom je tu schopnosť prepájať sa na diaľku cez magnetické polia do iných žijúcich ľudí alebo ich pozostatkov. Výcvik k takémuto prenikaniu sa cvičí cez napodobovanie niektorých zmrzačených a pokrivených jedincov. Ezoterik napodobňuje a cvičí rôzne druhy čudného pohybu a vo svaloch si navodzuje, ako keby mal zmrzačenia svalov a pokrivenia. Aké pokrivenia má cvičiť a ktoré sú tie pravé, zistí cvičiaci ezoterik po mnoho rokoch cvičení. A potom po čase sa naučí presúvať svoju psychiku na rôzne miesta na planéte Zem.

Ezoterik je pripravený premosťovať svoju psychiku na objekty, ktoré mu dovolia postupne cvičiť rané štádiá klinickej smrti. Na diaľku sa napája na osoby, ktorým amputovali končatiny a zároveň uverí a nespochybňuje, že mu amputovali končatiny a odoperovali orgány tela. Alebo sa na diaľku napája na osoby, ktoré postupne opúšťajú svet živých. Ďalší výcvik ide k tomu, že sa ezoterik počas celého roka napája na diaľku na osoby žijúce na Filipínach a sugeratívne uverí, že si s týmito živými osobami vymieňa navzájom orgány. Osoby žijúce v tomto sopečnom prostredí sú prirodzene v stavoch klinickej smrti. Alebo sa ezoterik napája na osoby, ktoré už 10 minút aktívne opúšťajú tento svet. Potom ezoterik postupuje k nácviku a premosťovaniu sa na osoby, ktoré schladili, odobrali krv, operovali viacero hodín a potom špeciálne oživovali. A potom sa ezoterik napája na osoby, ktoré sú tesne za hranicou smrti, už nikdy sa nevrátia a nedá sa ich oživiť. Ezoterik výcvikom raného štádia klinickej smrti postupne dosiahne to, že v strede hlavy začne produkovať niečo ako časticové bublinky alebo častice takej veľkosti ako je 10 umocnené na mínus 20 metra. Dnešná veda o časticiach pozná iba svet častíc v tuhých, plynných a kvapalných látkach, kde základ sú častice umocnené odhadovo 10 na mínus 5 m. A potom ezoterik získa jedinečný nástroj na prenikanie do priestoru 10 umocnené na 300 kilometrov.

Ezoterik musí chápať, že spomienky už za jeho života a u každého človeka sa organizujú z iontovaných minerálov, ktoré prenikajú do buniek pomocou iontovaných priechodov a tu sa ich ujímajú určité štruktúry pod označením mikrotubuly, ktoré sú schopné produkovať častice umocnené 10 na mínus 20 a 30 a 50 metra. Tieto častice sú ako gigantický hard disk alebo pamäť, ktorú ezoterik nie je za svojho života schopný naplniť. Za života ezoterika sú uložené spomienky ezoterika na časticiach 10 umocnené na mínus 20 m. Ezoterik výcvikom raného štádia klinickej smrti odpojí čiastočne svoje spomienky od neurónov. A stačí pár milimetrov a toto odpojenie sa podobá stavu odpojenia spomienok od mikrotubuliek ako u osôb, ktoré zomierajú. A smrťou sa spomienky odpoja od neurónov a mikrotubuliek trvalo, spomienky ostanú vo svete 10 umocnené na mínus 20 m. Tento priestor, ktorý je okolo nás, voláme svet mŕtvych.

Ezoterik sa môže v raných štádiách klinickej smrti pustiť spoznávať svet mŕtvych v hlbočinách kozmu a sám sa presvedčiť o reálnej existencii tejto dimenzie. Ide o to, aby sme si svet mŕtvych spomienok nezamieňali s vlastnými fantáziami a predstavami. Veľa ezoterikov má prebujnenú fantáziu a v skutočnosti nevedia kontaktovať svet mŕtvych aktívne, lebo nemajú nacvičené štádiá klinickej smrti alebo ho neprežili. Pokiaľ niekto z ezoterikov tvrdí, že vstúpil za svojho života do kontaktu so svetom mŕtvych, tak si ho treba veštecky na diaľku overiť a preskúmať intuitívne, či nevstupuje iba do svojich bludov. Tak isto je treba overiť, či neaktivoval iba spomienky uložené v kostiach pozostatkov danej osoby. Aj to nie je priamo svet mŕtvych. Potom sa overuje, či daná osoba svojou psychikou prenikla do častíc veľkosti 10 umocnené na mínus 20, 30 a 50. A keď niektorý ezoterik preniká do sveta mŕtvych, tak sa skúma, ako reálne je schopný vnímať svet mŕtvych. Aj tu je riziko, že ezoterik síce má reálny kontakt so svetom mŕtvych, ale si ho nevhodne a príliš fantazijne vysvetľuje.

Ezoterik počas svojej kariéry si trvalým cvičením raných štádií klinickej smrti vybuduje nové výnimočné schopnosti a to priamo vo svojich neurónoch. Ide o cvičenia, ktoré prechádzajú cez nervové platničky vo svaloch. Tento výcvik je postupný a trvalo odpojí spomienky od neurónov a priamo od mikrotubúl v bunkách, ktoré objavili kvantovaní biológovia. Spomienky na kvantovaných časticiach veľkosti 10 umocnené na mínus 20 metra, ktoré vygenerovali mikrotubuly z iontovaných minerálov, budú končiť vo svete mŕtvych a to je orientačne 10 umocnené na mínus 20 metra. Po smrti ezoterika sa tieto spomienky od mŕtveho tela oddelia a končia vo svete mŕtvych. Bohužiaľ, v dnešnej dobe sú spomienky zomierajúcich ľudí slabo zapísané a málo zahustené. Ezoterik si tieto skutočnosti overí vo svete mŕtvych spomienok a skúma, prečo vlastne spomienky mŕtvych šamanských národov sú tak husto a výborne zapísané. Prichádza na to, že šamanské kultúry zapisovali do svojej kvantovanej duše svoje spomienky najčastejšie cez pohyb, rituálny tanec a magickú ritualistiku. Dnešní ľudia tak už nerobia a keď premýšľajú a robia duchovno, tak hlavne z predstáv a spomienok a nie ako magicko – rituálny pohyb. A možno si poviete a čo taká šamanská bubnovačka? Bohužiaľ, bubnovačka dnešných moderných šamanov je tvrdý folklór, ktorý zabudol na magické a rituálne zvuky. A tak toto sa neráta.

Aby ezoterik dobre zapísal spomienky o sebe a o svojej duchovnej ceste, musí sa vrátiť k pôvodnému šamanstvu a to aj z dôvodu, aby si v sebe obnovil šamanské tradície. V prvom rade obnoviť veľkosť magicko – rituálneho myslenia a magicko rituálnych obradov. V druhom rade vypestovať vo svojom mozočku takzvané násilné kolektívne vedomie a premostiť svoj mozoček na neuróny iných organických jedincov na planéte Zem. A pokiaľ majú niektorí jedinci kontakt na organický život v kozme, tak to plne využívať. Ezoterik sa vracia k šamanstvu a zrádza iné ezoterické systémy kvôli vlastnej kvantovanej duši. Šamanská kultúra má v hlbokej úcte reálny kozmos a nedáva do popredia svoju organickú malosť. Šamanské tradície sa nikdy nevzdialili od reálneho nekonečna v kozme a tak isto od sveta mŕtvych. Väčšina šamanských kultúr mala za svoj cieľ práve svet mŕtvych a vybudovať si počas života cestu práve sem. A to je to, čo ezoterik potrebuje pre svoju kvantovanú dušu, ktorú tu necháva, smrťou sa od nej navždy oddeľuje, ezoterik zomiera a s ním zaniká aj jeho pozemské vedomie. Zostávajú jeho spomienky, ktoré prežil aj s túžbami, čo majú dosiahnuť po jeho smrti. Ezoterik nie je rojko a vie, že smrťou stráca všetko a zostáva iba kvantovaná duša.

Ezoterik tohto zoskupenia spoznal do určitej miery objekty v kozme vzdialené od planéty Zem vo vzdialenosti 10 umocnené na 300 kilometrov. Možno vás napadne otázka, prečo sa neputuje ďalej. Každý ezoterik si musí uvedomiť, že čím ďalej a ďalej v kozme sa postupuje, tým vstupuje do iného sveta s inými zákonmi ako v našom kozme. A tieto výlety sú devastačné pre chemické pochody v tele ezoterika. Zvládať tieto vzdialenosti a nezničiť sa znamená v tele modifikovať silou vôle a predstavivosti tukové bunky a tu budovať na takéto výlety jedinečnú psychiku. Ale ďalšie snorenie v hlbinách kozmu za touto hranicou je hotová samovražda a devastácia. Ezoterici tohto zoskupenia vlastne našli, čo hľadali a to je UFO ROBO. Ide vlastne o organický život v kozme, ktorý už dávnejšie prešiel cez technologický vývoj a dnes je to už inteligentný systém fungujúci vo svete mŕtvych a to mimoriadne aktívne a už podľa našho odhadu prežil 20 krát a viac zánik kozmov podobných našim v priestore 10 umocnené na 300 kilometrov. Ich časticová inteligencia operuje vo svete mŕtvych spomienok a to je jedinečne 10 umocnené na mínus 50 metrov. A tak sa uchovajú inteligentné systémy aj voči silám kvazarov a to je už čo povedať. Pre ezoterikov toho zoskupenia je UFO ROBO vzorom, ktorý vedia horko ťažko pochopiť ako svoju inšpiráciu pre vstup do tejto dimenzie kozmu. Prečo si ezoterici tohto zoskupenia vybrali práve UFO ROBO a nehľadali niečo dokonalejšie? Je to celkom jednoduché. Niečo dokonalejšie by sme asi neboli schopní správne pochopiť a UFO ROBO je dostatočným a rozumným inšpiračným zdrojom.

Ezoterik sa na vrchole svojej kariéry orientuje na to, aby vedome vybudoval kvantovanú dušu. Pod kvantovanou dušou rozumieme a chápeme vlastné spomienky, ktoré má každý z nás. Ale v tomto prípade ezoterik cvičí rané štádiá klinickej smrti, svoje spomienky dostane do vzdialenosti pár centimetrov od neurónových buniek a kvantovaná duša sa neurónov drží obrazne povedané ako žuvačka. Kvantovaná duša vzniká u každého z nás a produkujú ju niektoré miktrotubulky vo vnútri neurónových buniek. Podobá sa to procesom nanotechnológií. A teda kvantovaná duša to sú častice veľkosti 10 umocnené na mínus 20 metra. Skúste si naštudovať z matematiky mocninový a odmocninový svet. Bežne sa nemyslí a nepremýšľa v tomto druhu matematiky. Kvantovaná duša po smrti len tak nezaniká a pôsobí spolu s podobnými časticami v priestore 10 umocnené na mínus 20. A tento svet je okolo nás. No z hľadiska kozmu je ho možné zničiť a toho je schopný hlavne kvazar a jeho sily. S tým treba počítať.

Kvantovaná duša sa ráta u ezoterika, pokiaľ je od neurónov vhodným spôsobom odpojená a to na ploche 90 % neurónov a buniek tela. Ezoterik má tento stav stabilný a hovoríme mu, že môže úspešne budovať svoju kvantovanú dušu a to výhradne pre svet mŕtvych. Samozrejme ezoterik už má za sebou desiatky rokov prerábania svojej psychiky. Pod prerábaním tu rozumieme budovanie mimoriadnych schopností cez svoje svalové platničky. A to hlavne schopnosť veštecky vnímať, čo bežné zmysly ezoterika a prístroje vedcov nie sú v súčasnosti schopné v kozme zaznamenať. Prípadne ďalšia z desiatok mimoriadnych schopností ako putovanie kozmom cez priestor 10 umocnené na mínus 20 m, 30 m a 50 metra. Takýto druh výcviku neurónov je špecialita výhradne tohto zoskupenia ezoterikov.

Kvantovaná duša ezoterika je pripravená na budovanie a to tak, aby bola schopná fungovať vo svete mŕtvych na rôznych úrovniach. A to nie je tak jednoduché plne akceptovať svet mŕtvych. Zo skúsenosti a z výskumu, ktorý sme neustále robili vo svete mŕtvych je zrejmé, že do kvantovanej duše je možné vkladať želania a túžby, ktoré sú potom v kvantovanej duši po smrti ezoterika, pokiaľ sú to túžby reálne dosiahnuteľné. Pokiaľ niekto do svojej kvantovanej duše vkladá nezmyselné a iracionálne túžby, tak sa nič nezrealizuje. A na to si musí ezoterik pri budovaní kvantovanej duši dávať mimoriadne pozor. Ezoterici tohto zoskupenia neustále usilovali a usilujú o čo najreálnejší pohľad na svet mŕtvych a tak je tu vysoká záruka, že túžby vložené do kvantovanej duše budú reálne uskutočňované kvantovanou dušou. Prvým želaním, ktoré sa neustále a znovu a znovu opakuje je túžba, aby donekonečna kvantovaná duša zostávala trvalou súčasťou kozmu a už nikdy v nekonečnom čase a priestore nezanikla. A toto želanie musí byť opakované a opakované. Teda prioritná úloha je, aby kvantovaná duša nezanikla, nestala sa súčasťou iného záznamu vo svete mŕtvych pod označením kozmická inteligencia a aby ju nikdy nezničil kvazar. A potom všetky ďalšie túžby nadväzujú na túto vrcholovú túžbu.

Na túto vrcholovú túžbu o trvalej prítomnosti sa pridávajú ďalšie dôležité túžby a ich trvalé opakovanie. Ide o túžby, ktoré podporujú vrcholovú túžbu, aby kvantovaná duša zotrvala v meniacich sa podmienkach kozmu. A v tom prípade treba k tejto vrcholovej túžbe a želaniu pridať ďalšie. Ide o túžby vo forme želaní, ktoré sa prebrali z teológie. Ide o to, aby kvantovaná duša ezoterika ešte za jeho života a po smrti neustále expandovala všetkými smermi v kozme a robila tak trvalo a neprestajne tak, aby neohrozila svoju trvalú prítomnosť v kozme. Ďalej sa pridáva do kvantovanej duše túžba, aby kvantovaná duša trvalo v sebe zbierala informácie a údaje a trvalo ich spracovala. Máme tu na mysli budovanie inteligentného systému, ktorý je schopný zbierať a spracovať informácie a potom ich vhodne využívať pre svoje poslanie a naplnenie túžby trvalej prítomnosti v kozme bez nároku na zánik. A nezabudnúť aj na zber informácií o tom, čo robí samotná kvantovaná duša. Ďalšia túžba je o tom, aby sa kvantovaná duša vyvíjala a bola stále schopnejšia meniť seba a svoje okolie. Hovoríme o praktickej sile a potentnosti kvantovanej duše. A tento fenomén nakoniec kvantovanej duši dá potenciál znovuzrodiť ezoterika za podmienky, že kvantovaná duša sa vyvinie k takejto schopnosti. Pod pojmom znovuzrodenie tu nemáme na mysli návrat ezoterika do stavu organickej hmoty. Znovuzrodenie je chápané ako etablovanie informácií ezoterika priamo vo svete mŕtvych a nie ako návrat do sveta organickej hmoty. Prípadne premostenie na organickú hmotu ako nutné zlo pri vývoji vo svete mŕtvych. Teda žiadna reinkarnácia do nejakého živého dieťaťa a pokračovanie svojho vývoja takouto formou. Ezoterik pochopí tento rozdiel a vtedy v plnom rozsahu spozná svet mŕtvych a jeho možnosti existencie. Ďalšou túžbou je budovanie múdrosti kvantovanej duše na základe získaných informácií a ich spracovanie do všeobecných pravidiel a zákonov fungovania kozmu. A tieto zákonitosti formovať a upravovať podľa oblastí kozmu a takto robiť trvalo. Tieto túžby a želania vrcholovej úrovne, mohli by sme hovoriť o determinovaných túžbach, je treba neustále do kvantovanej duše odriekať a zároveň v kvantovanej duši to budovať tak, aby sa tieto túžby donekonečna odriekali.

Zároveň je tu ďalšia línia túžob, ktoré treba do kvantovanej duše vkladať a to tým, že si ich znovu a znovu pripomíname a vkladáme do kvantovanej duše ešte za života ezoterika. Ide o to, aby kvantovaná duša po smrti ezoterika zahájila zber a spracovanie iných kvantovaných duší, ktoré opúšťajú ľudské telo. Ide sa podľa vzoru ako to robia kozmické inteligencie vo svete mŕtvych. Pod kozmickou inteligenciou sa tu rozumejú záznamy organickej hmoty, ktorá už nie je v organickej podobe a je výhradne vo svete mŕtvych, teda vo svete 10 umocnené na mínus 20 alebo 30 a výnimočne na mínus 50. Iba to tu znovu pripomínam, aby ezoterik chápal, o čom tu hovoríme a kde sa to deje. Potom je potrebné, aby kvantovaná duša ezoterika využívala na svoje operácie neuróny a miktrotubulky organickej hmoty na planéte Zem. Ezoterik vkladá a buduje v kvantovanej duši aj potenciál využívať spomienky mŕtvej organickej hmoty z hĺbok kozmu, ale aj živú organickú hmotu v kozme. Samozrejme je, že kvantovaná duša sa pustí spracovávať aj to, čo sa dostalo do sveta mŕtvych už v minulých dobách. Tak isto je tu túžba programovať iné kvantované duše pre rôzny zber informácií v kozme. Kvantovaná duša bude takto robiť dovtedy, kým nevybuduje iný systém, ktorý nebude závislý na organickej hmote a kvantovaných dušiach.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.