Prírodný človek. Praveký človek. Rozumové konanie. Magické konanie. Magická reč. Posunková reč. Magické zvuky. Magické pohyby. Magické hlasivky. Magické rituály s objektmi. Magické písmená. Magické znaky ako piktogram. Mágia praveká ako oheň. Mágia ako voda. Mágia ako vzduch. Mágia ako zem. Mágia ako priestor. Anjelská mágia dĺžky.

Na začiatku som sa na mágiu a čarodejníctvo pozeral cez oči osoby, ktorá veci chápala skôr ako niečo na spôsob iluzionistu a kúzelníka, ktorý čaruje po baroch a kluboch. To je celkovo na začiatok dobrá predstava. No keď som sa pozrel na prsty novodobým kúzelníkom, tak som zistil, že skôr ide o šikovnosť, ako oklamať pozornosť a koncentráciu ľudských zmyslov. Teda čarodejníctvo ako šikovnosť klamať nedokonalé zmysly som odmietol. Jednoducho ide v lepšom prípade o zábavu a v horšom prípade o zámer vyvolať pocit, že človek kúzlami ovláda jedinečnosť, a teda dokáže aj nemožné.

Kúzelníctvo však nemá nič spoločné s mágiou šamanov. Uvedomil som si, že magické obrady a rituály u prírodného človeka nahrádzajú schopnosť koncentrácie na seba, iných prírodných ľudí a prírodu. Dnešný človek je výchovou naučený koncentrovať sa na určitý predmet. Začalo to asi niekde u pravekého človeka, ktorý našiel kameň, palicu alebo kosť. No to nájde aj zviera, ale praveký človek si tieto predmety opracuje a nosí ich so sebou. A tu začína schopnosť pravekého človeka koncentrovať sa na určitý predmet. Musí si znovu a znovu pripomínať, že si tento predmet musí so sebou brať ako súčasť svojho tela a musí si ho aj chrániť. Takto vzniká prirodzená koncentrácia na predmet. Prírodný človek postupne zvyšuje počet opracovaných predmetov a tým sa stále lepšie vie ľudsky koncentrovať. Dnes už nie je žiadny problém sa skoncentrovať na čokoľvek vo vnútri tela aj okolo tela.

Postupne si začínam čítať knižky o rituáloch, ktoré robili šamani kvôli dosiahnutiu určitého stavu v sebe. Teda keď sa chcem na seba skoncentrovať ako prírodný človek, tak to musím spraviť kombináciou určitých pohybov. Keď chcem predmet prírodného charakteru opracovať, tak sa na to musím skoncentrovať pomocou magickej kombinácie buď prvkov pohybu, zvuku, určitých predmetov, alebo myšlienok. Teda pokiaľ sa chcem dostať do vhodného psychického stavu, musím tak spraviť na základe určitej ritualistiky. Keď sa chcem naladiť na lov s použitím predmetov, tak na to potrebujem niekde v kľudnom mieste zrealizovať rituál a naladiť aj ostatných okolo do určitého psychického stavu.

Keď chcem ovplyvňovať počasie, tak musím spraviť rituál, ktorý ma dostane do vhodného stavu mysle, ktorá dokáže do určitej miery psychicky vplývať na počasie.

Keď sa chcem uviesť do vešteckého stavu, tak isto to ako prírodný človek musím spraviť určitou manipuláciou predmetov, pohybu, zvuku, znakov a značiek. Inak to jednoducho nedokážem spraviť ľudsky.

Keď chcem vplývať na osobu alebo zviera, tak to znovu ako prírodný človek musím spraviť magickým rituálom, ktorý dovolí mojej psychike napojiť sa aj na diaľku na človeka a osobu.

Teda tu môžete vidieť moju cestu k mágii, kde som sa usiloval z knižiek prevziať všetky magické rituály a nezaujímať sa, na čo fungujú. Teda naučil som sa to mechanicky. Podrobnosti v Magickej škole. Potom som sa naučil magické rituály individualizovať na moju osobu a to musí spraviť každý ezoterik, ktorý chce preniknúť do magickej koncentrácie.

Dnes ovládam už dva druhy koncentrácie a to klasicky ľudskú a magicko – šamanskú. Tieto procesy bežia vo mne súbežne. Už si ich nemusím uvedomovať. Vrcholom magickej ritualistiky je robiť ju kombináciou chemických prvkov a látok. Ešte vyšší stupeň je však kombinácia mikročastíc látok, ktoré bežné ľudské oko nevidí. Treba si uvedomiť, že iba cez ovládanie a neustále cvičenie magickej reči dokážete robiť šamanstvo ako skutočnú vec a nie iba ako folklórnu zábavu. A to je to najťažšie, čo vás čaká, pokiaľ chcete robiť šamanstvo tak, ako ho robili praví šamani.

Zo začiatku môžete robiť šamanstvo cez klasickú koncentráciu na báze ľudskej koncentrácie, ale to nie je to pravé, čo potrebujeme dosiahnuť.

Pridaj komentár