Zasvätenie kozmické, kyvadlo, hypnóza, seansa, kabala, spirit, reiki, veštecké, silva, šamanské, liečiteľské, aura sexus, objekty v aure, klinické, anjel pierka, anjel meteorit, siamské znaky, pyramidálne a praveké.

Máme už za sebou množstvo zasvätení, ktorých zmyslom je preniesť ezoterické skúsenosti iných z celej histórie na meditujúce osoby. Keby meditujúca osoba chcela iba vlastným úsilím prejsť tým najdôležitejším v oblasti ezoteriky, tak by jej nestačilo niekoľko životov. Bohužiaľ, v takejto podobe živej hmoty sme tu iba raz. A preto bolo potrebné rozvinúť taký systém ezoteriky, kde sa dá napredovať rozumným tempom. V neprospech duchovnej cesty hovorí aj dnešný spôsob života, kde sa treba živiť prácou a robiť veľa iných činností súvisiacich so životom.

Zasvätenie je metóda katalyzátora, ktorý umožní efektívne a dostatočne rýchlo napredovať na duchovnej ceste každému ezoterikovi. Aj samotnému zasväcovateľovi to dovoľuje zasväcovať sa a získavať pri týchto zasväteniach množstvo informácií, ako jednotlivé stavy v ezoterike duchovnej cesty fungujú.

Tak isto pre potrebu zasvätení hovorí aj to, že sme si zvolili duchovnú cestu všestrannosti a dosiahnuť niečo vo všetkých smeroch ezoteriky. Takýto rozsah by bez zasvätení bol realizovaný povrchne. Nemohlo by sa ísť do jednotlivých špecializácií do hĺbky. Jednoducho bez zasvätení nemôže ezoterik dosiahnuť v oblasti duchovnej cesty maximum.

Celkovo zasvätenia sú postavené na tom, že dokážeme veštecky vnímať info polia spomienok. Hovoríme o akáše spomienok mŕtvych ľudí a zvierat, ktoré niečo počas života prežili, a potom sa tieto spomienky po ich smrti umiestnili do priestoru okolo nás. Tento fenomén úrovne spomienok v akáše dovoľuje celý proces zasvätenia. Klasické zasvätenia ako reiki stoja na prevzatí systému živého zasväcovateľa iným živým zasväcovateľom. Teda je tu potrebná kontinuita živých zasväcovateľov. V našich zasväteniach sa Saša Pueblo ponára do zvláštnych stavov a k sebe násilne sťahuje spomienky historických veličín ezoteriky. No po zasvätení musí nájsť vhodnú techniku, ako info polia z akáši vrátiť na pôvodné miesto, alebo ich zo seba uvoľniť niekam inam.

Zasväcovateľ má vedľa seba stiahnuté info polia a pôsobí cez ne na zasväcované osoby. Zasväcované osoby robia rituál magického charakteru. Zasväcovateľ tohto formátu musí ovládať magickú reč šamanov, hypnotické a tranzové stavy. To všetko je súčasťou zasvätenia. Zasväcovaná osoba aktívne pracuje a ukladá si o tom spomienku do pamäte. Zároveň zasväcovateľ robí fotografie spomienok ľudí a zvierat v akáše plnej spomienok. Tieto skopírované spomienky ukladá zasväcovaným osobám do mikrosveta. To je stav mysle, kde sa jeden bod neustále zmenšuje. Vtedy sa všetko zapisuje okolo človeka. V bežnom stave sa zasväcovanej osobe javí svet ako rozpínajúci sa.

Na program sa dostali aj anjelské zasvätenia, kde sa používa ten istý systém zasvätenia ako pri bežných zasväteniach. Aj tu prejdeme rôznymi anjelskými zasväteniami. Hovoríme o esenciách šamanských anjelov. Máme tu anjelské esencie pierkové, meteoritické, z kokosu, minerálov, kostí, tŕstia cukrovej trstiny, bambusu, z kože zvierat a z dreva. Anjelské sféry vznikajú v psychike prírodných ľudí šamanov, ktorí si zachovali aj počas dospelosti detskú psychiku prírodného dieťaťa. V tomto procese vznikajú anjelské sféry. Po smrti šamana sa uvoľnia do akáši a slúžia aj na zasvätenia.

Máme na pláne zrealizovať všetky druhy anjelských esencií skoro všetkých prírodných ľudí. Teda spojiť jednotlivé anjelské sféry čo najväčšieho počtu zasväcovateľov do jednej anjelskej postavy a jedného anjelského znaku. Tento proces zasvätenia, kde meteoritický anjelský prejav v podobe anjelského lúča bude v sebe obsahovať všetky anjelské sféry z informačných polí akáši okolo nás, sa využije na to, aby sa celá ezoterika a všetky procesy v nej použili v celej ezoterike. Robíme to preto, že anjelské sféry šamanov majú v sebe potenciál chcieť vedieť pravdu a vyhýbať sa klamstvám. Proces info polí v akáše plnej spomienok prechádza do zasvätení a tak isto šamanské anjelské sféry prejdú takto do zasvätení a odtiaľ do duchovnej cesty.

Už sme zrealizovali okolo 70 zasvätení a pozbierali sme určité skúsenosti, ktoré dovoľujú vytvoriť určitú štruktúru, ktorá by sa mala dodržať v jednotlivých oblastiach zasvätení. Napríklad máme zasvätenie do meteoritov, a teda do meteoritickej ezoteriky. Na začiatok vyhľadáme info polia v akáše, ktoré vytvorili spomienky mŕtvych zvierat a ľudí. Uvažujeme a musíme konštatovať, že v tomto prípade je možné podeliť info polia v akáše podľa toho, čo sa v histórii ľudstva s meteoritmi robilo. Vznikne aspoň 20 skupín činností. K tomu pridáme všetky info polia, ktoré nájdeme v akáše mŕtvych spomienok. No všetky nás nebudú zaujímať, dokonca môžu byť pre ezoterika a jeho duchovnú cestu nevhodné. Musíme vynechať všetky info polia v akáše, ktoré vytvorili bežní ľudia bez zvláštnych psychických stavov. Teda hľadáme osoby, ktoré trpia psychiatricky diagnostikovanými chorobami a stavmi mysle. To má pre nás hodnotu. Keď meteorit opracoval úplne štandardný človek, tak to nemá pre nás žiadnu hodnotu. Nepoužiteľné na duchovnej ceste. Pokiaľ však chodil chorobne do klinickej smrti, tak sú jeho spomienky po jeho smrti v akáši cenným materiálom. No ešte cennejším sú vtedy, keď pracoval vo svojich chorobných stavoch s niektorým druhom anjelských sfér šamanov. Nepoužiteľné sú vtedy, keď pracoval so sivými a čiernymi anjelskými sférami.

A tu vzniká fenomén, že pre ezoterika sú akékoľvek spomienky v akáše mŕtvych spomienok bezcenné. Tak isto živé spomienky žijúcich ľudí, ktorí pracujú alebo niečo majú s meteoritmi. A to platí aj pre psychiatricky jedinečné stavy, pokiaľ boli robené pod vplyvom deštruktívnych a negatívnych vplyvov.

Prioritne nás zaujímajú info polia mŕtvych, ktorí:
1. prežili klinickú smrť a pracovali s anjelskými sférami v detskom stave psychiky aj v dospelosti.
2. mali pyramidálne vedomie.
3. mali kmitavú myseľ ako v Silvovke, napríklad tik očí.
4. mali stigmy po tele a vnútorných orgánoch.
5. mali chromú chrbticu.
6. mali deformácie lebky všetkými smermi.
7. mali mediálne vedomie, teda jeden bod v neurónoch sa im neustále zmenšoval.
8. majú trvalo orgastické energie z pohlavných orgánov ako trvalé klimaktérium. To je systém jogy.
9. majú porušené nervové platničky vo svaloch a v aure vytvárajú dynamické energie z magmatického jadra Zeme.
10. vnímajú svet cez magmatické jadro Zeme na spôsob prútikárov. Niečo ako schopnosť chorej mysle prúdiť cez pulzácie magmatického jadra.
11. s poruchou vnímania času.
12. s poruchou magického myslenia na základe pohybu so sebou alebo objektmi okolo seba.
13. vnímajú svet nie ako celok, ale ako množstvo oddelených častí pokope.
14. vnímajú svet iba ako geometrické kombinácie.
15. majú kozmické vedomie kozmonautov, ktorí boli na obežnej dráhe viac ako 4 mesiace.
16. venovali sa nejako ľudským orgánom a túžbe reinkarnovať sa.
To sú možné duchovné cesty v ezoterike. Samozrejme, že nechceme si tieto stavy uhnať, ale sugeratívne nahodiť a potom znovu uzavrieť. Žiadna patológia, iba cvičenia a sugerácie.

Mimoriadne hodnotné sú pre nás info polia mŕtvych spomienok v akáše u tých, ktorí dosahovali rôzne stavy vedome pomocou cvičení a sugerácie uverenia, že majú určitý druh patológie. Takýmto štýlom sa dá cvičiť celá kompletná duchovná cesta.

Samozrejme, že zasvätenie rýchlo a komplexne otvárajú duchovnú cestu aj vďaka tomu, že počas zasvätenia sťahujeme obrovské množstvo podobných info polí. Na zasvätenie sme vybrali jedného alebo dvoch historických zasväcovateľov a ich info polia v akáše mŕtvych spomienok. No počas zasvätenia sťahujeme info polia všetkých podobných z celej histórie ľudstva. Takto sa stretnú po smrti info polia aj takých ezoterických jedincov, ktorí sa kvôli vzdialenostiam nikdy nemohli stretnúť a ani z hľadiska histórie času. Rozdiel tisícročí.

No najdôležitejšie je všetky zasvätenia robiť pod dozorom anjelských sfér šamanov, ktoré nemajú rady omyly a nepravdy. Dokážu ezoterika dobre nasmerovať správnym smerom. A to je na duchovnej ceste nezaplatiteľné.

Pridaj komentár