Problém je asi ten, že vlastne neviem, kto som, kam patrím. V materiálnom svete mám vyhradené miesto, no vnútorne cítim niečo, neviem to popísať, že vlastne neviem, kto som. Mám také zmiešané pocity.

Požiadali ste ma, aby som sa veštecky pozrel na váš psychický stav. Bohužiaľ musím skonštatovať, že máte formu zúženého vedomia, čo vás vedie od ľudí a ľudského správania. Odporúčam, aby ste to vhodnými terapiami zastavili.

Zdravotný stav
Kyvadlo neobkreslilo nervovú sústavu ako celok. Je to najhoršie miesto v tele. Stupeň chorobnosti 42, čo je už stav blížiaci sa chorobnosti. Organizmus sa poriadne nestará o nervovú sústavu. Neporiadok, toxicita. Príčinou je tukový orgán – tuk tela, ktorý produkuje nežiaduce látky, ktoré sú voči nervstvu agresívne. Liečba je možná vlastným močom. Umývanie tela asi 3 mesiace dvakrát do týždňa. Umyť celé telo a osprchovať.

Psychický stav
Aurický obal je mimo telo, aj podvedomé obaly sú mimo. Stav je hranici liečby tabletkami u psychiatra. Nutné sú aktívne psychoterapie na stabilizáciu psychiky. Charakterizuje to obrázok osoby neschopnej riešiť triezvo a rozumne životné situácie.

Povaha
Charakterizuje ju zúžené vedomie. V ezoterike hovoríme o pravekom vedomí. Neschopnosť využívať celý veľký mozog. Používate iba oblasť temenného mozgu. Ostatné časti mozgu a mozgovej kapacity sa nedajú používať. Takéto osoby majú vždy problémy vnímať a žiť bežným životom.

Sexus
Sexus povahy je usadený v temennom mozgu. Charakterizuje to obrázok inštinktívneho reagovania. Sexus centrum je umiestnené tiež v temennom mozgu. Charakterizuje to obrázok osoby s rozvinutou zvieracou psychikou a málo rozvinutou ľudskou psychikou. Sexus podvedomie. Skúmam najhlbšie city vytvorené v ranom detstve. Celková vzrušivosť: na jedlo a spánok. Povrchová vzrušivosť: spánok. Pohlavná vzrušivosť: mláďatá. Citová vzrušivosť: vnútorná samota.

Stav obalov podvedomia
Na vešteckej rovine sa dajú v ľudskom tele čítať ďalšie informačné polia, ktoré vznikli zo spomienok ľudí, ktorí už zomreli. Ich spomienky sú uložené okolo nás a okolo 4. a 12. -14. roku človeka sa môžu ako kópie dostať do fyzického tela cez mozoček.
V 4. roku ste dostali dve anjelské postavy. Celkovo pasívne. Predpoklad šťastného osudu. V 12. rokoch ste dostali ďalšie obaly, ale tie sú mimo fyzické telo, čo celkovo destabilizuje psychický stav. Aura je okolo celého tela. Obsahuje obrázky a informácie o živote opíc a ľudoopov. Túžby obal obsahuje informácie pravekých ľudí. Mozoček poslanie obsahuje záznam o tom, že si máte trvalým vzdelávaním a terapiami zvládnuť praveké vedomie. Rodostrom obal obsahuje info o problémoch vašich predkov s pravekým vedomím. Zvierací obal obsahuje záznam o pravekých ľuďoch. Eros obal obsahuje záznam o nechuti žiť ľudským spôsobom života a útek od civilizácie. Šaman obal obsahuje záznam o Druidoch a keltských šamanoch, ktorí udržiavali praveké tradície. 7 obalov spolu obsahuje všetko o histórii pravekých ľudí.

Astrológia veľkého mozgu, stredného mozgu, mozočku, miechy, ganglií, brušného mozgu
Skúmam neuróny v týchto oblastiach. Všade prebieha proces likvidácie ľudského správania a stále viac prevažuje správanie pravekého človeka. Silne rizikový faktor a riziko, že oslabíte ľudský rozmer správania sa. Treba sa vzchopiť a začať posilňovať ľudské prvky správania. Neustále čítať, vzdelávať sa, niečo modelovať, cvičiť na rôznom náradí. Treba posilňovať všetky formy ľudského správania. Nedovoliť, aby praveké vedomie potlačilo ľudskú formu správania.

Astrológia ega
Skúmam vaše ciele a túžby, ktoré boli vytvorené vami, aj za pomoci okolia. Celkovo cítiť, že osobne nemáte záujem o život medzi ľuďmi a sama utekáte do sveta mágie prírodných ľudí. Mohlo by to byť nebezpečné.

Snová astrológia
Skúmam vaše snové podvedomie a snový archív. Dávate prednosť pravekému vedomiu a nečinnosti ľudského správania. Rizikový faktor.

Hviezdy, šťastný osud
Znovu sa vrátiť ku knižkám zo školy a študovať a študovať.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.