Mandaly. 15 mandalových rituálov. Kruhovitá mandala. Info polia 15. najlepších historických zasväcovateľov. Kruh ako základ mandál. Zasväcovateľ kreslí každému počas zasvätenia jeho osobnú mandalu. Zasväcovaná osoba sa vhodne nalaďuje a otvára si nervovú sústavu na prienik svojho ega do buniek nervovej sústavy. Zasväcoval Saša Pueblo.

V rámci seminára sme zrealizovali 15 rituálov. Účastníci vytvorili dve veľké chlebové mandaly, v strede každej mandaly bol kameň. K nemu sme pridali asi 10 menších kamienkov. Tvorili v strede nakreslenej kruhovitej mandaly menšiu mandalu. K tomu sme vytvorili z kúskov chleba 8 mandalových ramien. Teda veľká kreslená mandala sa takto podelila na osem častí. Môžeme hovoriť na dva kríže. Kríže tvorili kúsky chleba a pod každý chlieb sme dali kúsok špajdle. Potom sme od stredu dali osem špagátikov. Tak sme zrealizovali mandaly daného miesta a zasvätenia.

Potom sme na stenu zavesili čistý papier a naň sme nakreslili čiernou fixkou kruh o polomere asi 60 centimetrov. Do kruhu sme nalepili rôzne obrázky, ktoré rozdelili mandalu na niekoľko častí. Jedna mandala obsahovala obrázky meteoritov, druhá obrázky anjelov, tretia obrázky ľudských tiel, štvrtá drobné obrázky magických rituálov, piata obrázky iných mandál a šiesta obsahovala tiež obrázky meteoritov. Boli to sprievodné mandaly zasvätenia.

Zasväcované osoby postupne kreslili kruhovité mandaly a vkladali do nich hlavne svoje fotografie, kamienky, špajdle, drievka, kusy ovocia, kvietky, obrázky ľudských tiel. Vkresľovali geometrické tvary ako kruh, štvorec a rôzne značky. Vždy do kruhu vkladali niektoré prsty, ktorými tlačili do mandaly.

Zasväcovateľ alebo skôr mediálny sprostredkovateľ zosal k sebe info pole historických zasväcovateľov a pod ich pokynmi prevádzal zasväcovací obrad. Pri každom účastníkovi nakreslil nad hlavou jeho zasväcovaciu mandalu. Potom sa už z informačných polí historických zasväcovateľov robili fotokópie do podvedomia zasväcovanej osoby. Všetko sa dalo veštecky vnímať ako samovoľná tvorba hranatých mandál v podobe obdĺžnikov 12 X 6 cm. Boli husto na sebe a postupne sa šírili v celom nervstve až po nervové končeky doslova všade. V niektorých prípadoch prenikali mandaly tohto druhu až do aury okolo zasväcovanej osoby. Do neurónov nervstva sme postupne uložili mandaly od každého historického zasväcovateľa.

Zasväcovateľ Saša Pueblo kontroloval celý proces zasvätenia. Niekedy musel upozorňovať osoby, aby nemenili nič, čo dostávajú od historických zasväcovateľov. Na to majú čas po zasvätení, aby ich odkaz prevzali aj takouto formou. Niektorí neboli duchom prítomní a musel som ich na to upozorňovať. Niektorí boli príliš nasadení. Niektorí mali určité nervové oblasti disharmonické a musel som ich preliečovať mandalami. Niektorí zase mali príliš aktívne nervstvo a nedokázali dostatočne tvoriť stišujúce mandaly. Príliš prevládali mandaly dynamiky.

Zasvätené osoby nakoniec prijali odkaz zasväcovateľov jednak cez svoje zmysly, ale aj podprahovo, čo je vlastne mimozmyslový proces prijatia skúseností o mandalách. Teraz je už všetko na zasvätených osobách, ako využijú zasvätenie a ako ho uplatnia v osobnom
živote.

Pridaj komentár