Pyramidálne vedomie. Rôzne druhy pyramíd. Vonkajšok pyramíd. Povrch pyramíd. Vnútro pyramíd. Magická ritualistika pyramíd. Pyramidálne vedomie a špirála okolo tela. Info polia pyramíd. Anjelské sféry pyramíd. 6 neurón a pyramidálne stavy. Použitie vnútra pyramíd na nahodenie rôznych meditačných stavov. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Pyramidálne vedomie. Anjel.
Ezoterik nie je trvalo v pyramidálnom vedomí, ale dokáže si ho cvičením otvoriť. Prejde z bežného vedomia do vedomia pyramidálneho. Po skončení cvičení sa vráti do klasickej psychiky.

Rôzne druhy pyramíd. Anjel.
V spomienkach si treba nahodiť všetky druhy pyramíd z celého sveta. Môžete použiť odkaz Pyramídy sveta na tejto internetovej stránke, fotogalériu zasvätení alebo články a obrázky v Pyramidálnej škole. Zároveň potlačíte v mysli všetko, čo nesúvisí s pyramídami.

Vnútro pyramíd. Anjel.
Nasleduje meditácia na fyzickú pyramídu pre vami, ktorú ste si zmontovali z 8 driev veľkosti asi 50 cm. Vytvoríte si štvorec, spojíte gumičkami rohy 4 paličiek a máte základňu pyramídy. Zoberiete ďalšie 4 paličky, všetky ich na jednom konci zviažete a potom ich zviažete v 4 rohoch. A môžete začať klasickú fyzickú meditáciu do vnútra pyramídy. Predstavíte si, čo vás trápi a tento pocit doslova natlačíte očami do pyramídy, vyberiete si na to vhodný bod v pyramíde. Zrazu pocítite, ako sa trápenie vytráca a nastupuje pohoda. Dáte do pyramídy pocit nechuti na niečo sa koncentrovať a spraviť to. Znovu cítite, že sa nechuť pozvoľna mení na chuť niečo spraviť a podobne.

Povrch pyramíd. Anjel.
Skoncentrujete sa na povrch pyramídy a realizujete tu magické rituály. Ide o naťahovanie špagátov na povrch pyramídy a to magickým spôsobom. Špagát natiahnete tak, aby vám to dovoľovalo samovoľne sa skoncentrovať kdekoľvek okolo seba na nejakú udalosť a nejaké dianie. Funguje to celkom dobre.

Vonkajšok pyramíd. Anjel.
Vonkajšok pyramíd použijete na liečbu jednotlivých orgánov tela. Skoncentrujete sa na srdce a predstavíte si ho v niektorom mieste okolo pyramídy. A takto liečite aj ostatné orgány a časti tela.

Pyramidálne vedomie a špirála okolo tela. Anjel.
Vnútro fyzickej pyramídy využijete na to, aby ste si dobre nahodili pyramidálne vedomie v každej zo 6. neurónových oblastí. Vždy nájdete vhodný bod v pyramíde a do pyramidálneho stavu sa dostanete extrémne rýchlo. Treba si to vyskúšať. Tak isto si nahadzujete aj ďalšie ezoterické stavy ako je klinická smrť, stigmatický stav, médium stav, Silva stav, Reiki stav, veštecký stav, joga stav a kozmické vedomie.

Anjelské sféry pyramíd. Anjel.
Je zaujímavé sledovať, ako si pomocou pyramídy nahodíte detskú psychiku, psychiku pierkových anjelov a anjelov meteoritov. Iba vyhľadáte vhodný bod vo vnútri pyramídy a želáte si, čo sa má stať. Nakoniec začnete strkať anjelov šamanov do pyramídy a meniť ich na zlatých egyptských anjelov. Vyzerajú viacej ako božstvá starého Egypta.

Výskum pyramidálneho vedomia. Anjel.
Okolo nás je všade akáša. Tá je vytvorená zo spomienok mŕtvych ľudí. V tomto prípade nás zaujímajú prioritne všetky spomienky ľudí, ktorí robili niečo okolo pyramíd. Platí už zásada, že na všetky pyramidálne stavy sa pre istotu pozrieme z ľudskej psychiky usadenej v 6. neurónových oblastiach. No na pyramidálne aktivity sa treba pozrieť aj z nacvičeného kozmického vedomia. Možno dostanete prekvapujúce výsledky, keď sa pozriete jedným z možných spôsobov.

Pozrieme sa na niekoľko pyramidálnych vedomí. Pozostatky nájdeme v sektore zemepisnej dĺžky a šírky (6,G), čo je Egypt. Buď tu nájdeme kostné alebo mumifikované pozostatky. Veštecky dáme dokopy všetky info polia spomienok dotyčnej osoby, ktoré zostali po jej smrti. Tieto spomienky sa nachádzajú v priestore okolo nás. A môžeme čítať, že dotyčná osoba mala pyramidálne vedomie, auru okolo tela mala v tvare pyramídy. Ďalej mala pri svojom tele za života točivú špirálu, to majú všetci, ktorí mali v sebe pyramidálne vedomie. Počas svojho života mal na starosti krstenie detí v pyramíde. Okolo každého orgánu mal pyramidálnu auru. Na povrchu pyramidálnej aury okolo celého tela mal rôzne znaky, ktoré sa podobali na hieroglyfy a slúžili skôr na magickú koncentráciu pri vykonávaní obradov v starom Egypte. Okolo pyramídy z vonkajšej strany mal kópie svojich orgánov.

Ďalší skúmaný žil tiež v Egypte, cez telo mal špirálu. V aure mal 4 energetické pyramídy. V pyramídach okolo fyzického tela mal uložené egyptské božstvá, ktoré vznikli transformáciou anjelských šamanských sfér cez vnútorný priestor pyramíd. Okolo pyramíd sú kópie jeho orgánov v zahustenej bielej forme. Biela farba charakterizuje mnohonásobné pospájanie predstáv jedného orgánu do seba.

Pokiaľ by sme sa pozreli na Egypťanov z kozmického vedomia, tak by sme nedostali žiadny veštecký výkon, alebo by bol skreslený. No keď by sme sa pozerali na pyramidálnych šamanov Južnej alebo Severnej Ameriky v ľudskom vedomí, tak tiež dostaneme nejasný veštecký výkon. Teda keď veštecky ošetrujeme nejakú mŕtvu osobu, musíme si dať pozor, aký druh vedomia budeme mať nahodený a čo môžeme zistiť, keď sme v bežnom ľudskom vedomí alebo v kozmickom vedomí. Dôležite je, čo osoba počas života robila. Či to, čo robila, bolo pre množstvo ľudí a nejako im pomáhala, alebo sa venovala vlastnej duchovnej ceste a verejný záujem pomáhať iným tu nebol.

Keď si pozrieme dvoch šamanov zo Severnej Ameriky a Karibskej oblasti v zemepisnej dĺžke a šírke (12,H) a (10,G), tak bude vhodné, aby si veštec nahodil kozmické vedomie a nie vedomie zemské. V kozmickom vedomí zistí, že tieto pyramidálne osobnosti nesledovali záujem ľudí tej doby, ale určité iné záujmy úzkej skupiny ezoterikov. Tieto osoby mali v aure množstvo pyramíd, špirál. Po smrti sa umiestnili v informačných poliach kozmu. Jeden zo šamanov vnútro pyramíd naplnil dušami ľudí tej doby. Sám mal kozmické vedomie. Odmietal sa reinkarnovať a chcel si všetko zobrať so sebou do ríše večnosti. A to každú živú bytosť. No oddeľoval zvieraciu podstatu človeka ako čistý informačný záznam a ľudskú vedomosť osve do osobitných posmrtných informačných záznamov.

Pridaj komentár