V tejto oblasti som prešiel rozsiahlym výcvikom a trvalo som sa naučil v sebe a okolo seba vnímať aktivity magmatického jadra Zeme, ktoré je v hĺbke až 6 000 km. Pridal som sa do rodiny senzibilov alebo prútikárov. Senzibil je osoba, ktorá vníma cez nervové platničky vo svaloch magnetické pulzácie zemského jadra. Poznáme 4 magnetické pulzácie magmatického jadra, ktoré prechádzajú cez všetko živé a neživé v prírode.

Klasický prútikár má túto schopnosť na základe poškodenia psychiky a hlavne nervových zakončení v koži. Ja osobne nemám takéto poškodenie, ale sugeratívne sa viem do takéhoto stavu dostať a s energiami magmatického jadra Zeme viem aktívne pracovať. Vlastne som sa naučil už trvalo vnímať cez nervové zakončenia magnetizmus Zeme. Jednoducho som si vybudoval v neurónoch mozgu nové centrum, ktoré vníma aktivitu magmatického jadra všade. Je to prirodzená záležitosť, ktorá vznikla dôsledným výcvikom. Pokiaľ prejdete zasvätením Reiki, tak dokážete iba aktivizovať toky magma energií a po liečbe ich deaktivizovať. No Reikista ich nedokáže vnímať ako prútikár a nemožno ho zaradiť medzi senzibilov, pretože nemá vybudované nové zmyslové centrum v mozgu.

Preto som najprv cvičil koncentráciu do neurónov mozgu a trvalo som budoval toto centrum, ktoré spája nervové zakončenia vo svaloch a zvukové centrum v mozgu. Jednoducho som si vytvoril nový zmysel pre vnímanie energetickej podstaty vlastnej osobnosti. Bežne máme zmysly pre počúvanie, chutnanie, čuchanie, hmatanie a videnie. Zmysel pre senzibilitu je ďalším zmyslom v mozgu a má trvalý charakter.

Najprv som prešiel výcvikom s kyvadlom. To je niečo zavesené na špagátiku a držané v jednej ruke. Naučil som sa vnímať jemné trasenie ruky. Uvedomil som si, že nervstvo neustále kmitá a cez toto kmitanie reaguje na zmeny magnetizmu jadra Zeme. Začal som si uvedomovať prepojenie dvoch techník a to vešteckej a energetickej. Môžem povedať, že stať sa senzibilom je náročné. Telo naberá magnetické energie, ale hlava a nervové platničky sa musia magmatizmu zbavovať.

Bežný prútikár senzibil sa špecializuje výcvikom iba na niektoré oblasti ako je zisťovanie vodných zdrojov, ropy alebo minerálov. Niektorí sa špecializujú iba na hľadanie mŕtvych ľudí. Niektorí sa špecializujú do oblasti vnímania energií v ľudskom tele. Iba málokto ako ja sa zameral na celú škálu vnímania magnetických energií. Teda na duchovnej ceste som si musel vytvoriť nový zmysel pre magnetizmus Zeme.

Okrem virgule a prútikárskych pomôcok som prešiel výcvikom feng shui, ktoré mimoriadne dobre nalaďuje ľudskú psychiku na magnetické aktivity Zeme. Orientácia podľa svetových strán, podľa máp Zeme, kontinentov, podľa plánu bydliska a podľa bytu. Teda prvoplánovo vás naladí na jednu magnetickú silu severného a južného pólu. Získal som schopnosť trvalej orientácie svojej mysle na severný a južný magnetický pól. Teda som precítil magmatické jadro Zeme ako veľký magnet s dvomi pólmi.

Potom som precítil dve spoločné sily magmatického jadra Zeme a to je neustále silnejšie priťahovanie všetkého do jadra Zeme. Keby som pod sebou vykopal jamu teoreticky až do stredu Zeme, tak by ma to vtiahlo do centra. Sú oblasti, kde vás to priťahuje do jadra viacej a inde menej.

Ďalej dokážem vycítiť, čo sa aktívne deje v magmatickom jadre Zeme. Okolo magmatického jadra Zeme sú horniny a tvoria obal Zeme, tieto sa neustále tvoria a znovu padajú do magmatické jadra Zeme. Vyvoláva to určité detonácie častíc a náhle pulzácie magmatického jadra. Pripomína to kotol na kúrenie, kde ste náhle pridali nové palivo. No magmatické jadro tvorí aj nové vrstvy zemského obalu, či už na povrchu, alebo v hĺbkach Zeme. Teda vyhasínanie magmatického jadra Zeme v nových vyvreninách.

No magmatické jadro Zeme spôsobuje ešte stále aj pohyb celých kontinentov a to vyvoláva ďalšie magnetické pulzácie, ktoré dokážem vnímať ako zvieratá. Schopnosť vyhnúť sa prírodnej pohrome z dôvodu pohybu magmatického jadra Zeme.

Nevýhodou je, že náhle zmeny magmatizmu Zeme dokážem zachyť citlivejšie ako iní jedinci a musím potom vždy upravovať natekanie magnetizmu do tela.

Teda na duchovnej ceste som si vytvoril nové zmyslové centrum senzibila a prešiel kus duchovnej cesty. Samozrejme, že senzibilitu využijem aj v bežnom živote a to ako samoliečbu. Dokážem upravovať magnetizmus vo vlastnom tele. Viem telo liečivo preplachovať a udržiavať v lepšej kondícií. Dokážem veštecky vnímať zmeny magnetizmu v ľudskom tele. Tak isto ich vnímam v objektoch neživej prírody.

Pridaj komentár