Kultové stavby. Kultová stavba – strom. Kultová stavba – drevená konštrukcia. Kultová stavba – chodníky a cesty. Kultová stavba – kopa zeme. Kultová stavba -diera. Kultová stavba – jaskyňa. Kultová stavba – hrbá skál. Kultová stavba – drevené koly. Kultová stavba – pyramída. Kultová stavba z kostí. Kultová stavba z opracovaného materiálu. Kultová stavba – socha. Tento zápis má svoju zvukovú nahrávku MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Po dôslednom audite toho, čo v ezoterike robíme a ešte nerobíme som zistil, že sme sa príliš málo venovali kultovým stavbám prírodných ľudí – šamanov. Môžeme hovoriť o období 50 000 rokov pred naším letopočtom až skoro náš letopočet. A tak som sa rozhodol aj s ďalšími ezoterikmi, že otvoríme aj túto oblasť, celú ju poriadne prevetráme a využijeme v ezoterike ako duchovnej dimenzii.

Už predtým sme mali signály o tom, že cez kultové stavby sa dá robiť veľmi aktívna ezoterika. V podstate sme celú problematiku otvorili kultovými stavbami starého Egypta. Teda vytvorili sme Pyramidálnu školu, ktorá do seba postupne absorbuje aj fenomén kultových stavieb. V tejto Pyramidálnej škole sme sa dosť podrobne ponárali do sily kultových a rituálnych stavieb. Pyramidálne stavby sú vrcholom kultových stavieb.

Na tejto stránke sme vytvorili prezentáciu s problematikou pyramíd a iných kultových stavieb, ktorú si môžete pozrieť clanok.php?log=gl&sub=437. Je to dobrý vstup do problematiky kultových stavieb prírodných šamanov.

Čo musíte spraviť na začiatok, aby ste si vytvorili o kultových stavbách prírodných ľudí reálny a triezvy pohľad? V prvom rade zabudnite na historikov, ktorí skúmali a venovali sa tejto problematike a ich výkladu. Je to výklad osôb, ktoré nie sú na duchovnej ceste a nemeditovali ezoteriku duchovnej stavby. Odmyslite si predstavu, že kultová stavba slúži v prvom rade ako hrobka. Takúto funkciu mohla dostať dodatočne. Zabudnite na to, že v takejto stavbe býval prírodný človek. V žiadnom prípade nebýval. Uvedomte si, že v takejto stavbe neskladoval zásoby. Bola to stavba, ktorá mala niečo a niekoho priťahovať. A tak takéto stavby slúžili na to, aby sa otvoril svet mŕtvych ľudských spomienok a bol zviazaný s miestom, na ktorom sa zasväcovalo. Všetky zasvätenia boli na takýchto miestach rýchle a efektívne. Zo sveta mŕtvych spomienok ľudí a zvierat sa v prvom rade otvárali cez kultovú stavbu spomienky predkov dotyčného šamanského národa a zasväcovateľ ako živá osoba mohol kopírovať a na živých jedincov prenášať určité schopnosti predkov. Vieme, že pokiaľ ste v prírodnom vedomí šamanov, sugerujete si tento stav a veríte tomu, tak sa mimoriadne dobre stotožníte s kultovou stavbou, zároveň si vo veľkom mozgu prispôsobíte neuróny inak a už je možné cez rituály preniesť cez zasvätenie časť skúseností predkov. Takéto niečo nie je možné vo vedomí dnešného človeka, ktorý vie čítať, písať a premýšľať. Tu sa nadobúda rozmer ľudskosti a ľudskej civilizácie procesom výchovy a vzdelávania a nie zasväcovania. A toto si treba poriadne uvedomiť.

V ďalšom rade kultová stavba môže plniť funkciu uviazania a otvorenia anjelských sfér šamanov, ktorí v sebe vytvorili takéto sféry z dôvodu veľkej detskej žľazy a detskej psychiky aj počas dospelosti. Pokiaľ robili rituály trvalo, tak v sebe vytvorili energetickú postavu nabitú množstvom rituálov s určitým materiálom. Po ich fyzickej smrti sa anjelská sféra vo svete mŕtvych odpojila a ostala samostatne. Hovoríme, že klinická smrť šamana viedla k odpojeniu anjelskej sféry do špeciálneho sektoru sveta mŕtvych, ktorý sa dá otvoriť iba kultovou stavbou a vhodnou ritualistikou kultovej stavby. A šamani napríklad vedeli, že anjelské sféry zo sveta mŕtvych nemožno viazať do svojej psychiky kvôli možným psychickým problémom. Ale viazať dočasne anjelskú sféru na kultovú stavbu prospievalo sile anjelských zasvätení. Umožňuje to zasväcovanej osobe spraviť kópiu anjelskej sféry do jej neurónov a celého tela.

Potom je možné kultovú stavbu použiť na vytvorenie komunikačného kanálu do informačných polí mŕtvych ľudí a zvierat. Brána do tohto sveta je cez klinickú smrť či už prežitú, alebo vsugerovanú. A v tomto priestore spomienok mŕtvych ľudí a zvierat možno nájsť aj záznamy, ktoré sú staršie ako naša ľudská civilizácia. Pracovne budeme týmto záznamom hovoriť kozmická inteligencia. Treba si uvedomiť, že svet mŕtvych je spoločný priestor pre všetko živé v kozme, nech je to staré milióny alebo trilióny rokov. A tak isto nehrá rolu, kde sa takýto jav života v kozme realizoval. Mohol byť od nášho priestoru vzdialený aj bilióny svetelných rokov. Mám na mysli rýchlosť svetla. Teda priestor ďaleko za hranicami cudzích galaxií všetkými smermi v kozme. Svet mŕtvych vnímame ako nekonečný priestor všetkými smermi a tak isto nekonečný v čase do minulosti. Kultová stavba mohla slúžiť aj ako kanál na presun spomienok mŕtvych ľudí do info polí kozmických inteligencií. V kultovej stavbe sa realizovala rituálna smrť a sprevádzanie spomienok do dimenzie kozmických inteligencií. A toto je fenomén Severnej a Južnej Ameriky, kde info polia zabitých ľudí boli masívne transportované do info polí kozmických inteligencií, ktoré sú staršie ako ľudstvo samotné.

Kultová stavba mohla slúžiť aj ako priestor žitia s predkami a anjelskými sférami. No každá stavba v priestore kultovej stavby musela byť vždy znovu a znovu upravovaná. Netreba zabúdať, že kultová stavba zabezpečuje kontakt iba určité obdobie, potom tento kontakt slabne a treba ho novou úpravou kultovej stavby znovu obnoviť. Preto dnes kultové stavby už nemôžu plniť to, čo plnili niekedy. Pretože niet toho, kto by dokázal nadviazať takýto kontakt. A načo by ho aj obnovoval? Jednoducho je tu šamanský folklór a nie duchovná cesta kultových šamanov. Teda snaha o skutočné pripojenie.

Dnešné duchovné stavby plnia inú funkciu a skôr slúžia ako výchovný a vzdelávací proces, ako miesto možného stretávania a velebenia určitého odkazu na svet mŕtvych. Skôr sú plné estetických špekulácií v podaní významných umelcov. Prípadne sa na kultových miestach dejú folklórne aktivity, ktoré majú relaxačný charakter. Nič proti tomu, ale s duchovnosťou to má máločo spoločné.

Kultové stavby môžu ďalej slúžiť na princípoch feng shui. Ide o to, že do daného miesta môžu natekať magnetické energie inak ako do bežného miesta. A kultová stavba môže slúžiť po určitých úpravách aj ako rušič nepríjemných a nežiaducich aktivít podložia daného miesta. Tak isto kultová stavba môže slúžiť na pritiahnutie záznamov o živote niektorých šamanov. Hovoríme o seansových schopnostiach cez koncentráciu hormonálnych žliaz. Tu sú zápisy o každej sekunde ľudského života. Cez kultovú stavbu a vhodné magické rituály je možné do daného miesta presunúť vhodné zápisy z magmatického jadra Zeme a celé zasvätenie posilniť a dynamizovať.

Teda kultová stavba môže slúžiť na viaceré účely a je na vás, či ju zrealizujete ako duchovnú cestu. Kultová stavba môže byť vyrobená z rôzneho materiálu, môže slúžiť na rôzne účely, ktoré som vymenoval vyššie. Kultovú stavbu možno realizovať doslova aj na papieri. Možno postaviť kultovú stavbu aj v ľudskej predstavivosti, možno ju postaviť zo špagátov, možno ju ako v Tibete vysypať z kamienkov ako mandalu. V tomto prípade mandalu považujeme za kultovú stavbu vytvorenú za vhodným účelom. Sochu alebo totem možno postaviť ako kultovú stavbu a to kdekoľvek.

Pridaj komentár