Dôkazy v ezoterike. Overený dôkaz. Overenie experimentom. Overenie testovaním. Psychický dôkaz. Fyzický dôkaz. Testovanie v praxi. Dôkazy teoretické. Nedostatok dôkazov. Zanedbaná dôkazovosť. Prehlbovanie dôkazovosti.

Keď o niečom niečo tvrdím, tak by som si mal zvážiť, či to, čo tvrdím, má aj určitý stupeň pravdivosti. To, čo tvrdím, je klamstvo, ktoré má základ iba v mojej hlave. To, čo tvrdím, píšem a hovorím má určitý základ aj mimo mojej hlavy a čiastočne sa to zakladá na určitom pozorovaní reality. To, čo tvrdím, je overené, preskúmané a dôkladne prebádané v praxi.

Vstúpil som do ezoteriky, v ktorej si každý tvrdil svoje často iba na základe svojej vlastnej praxe. Nebolo možné sa spoľahnúť na seriózne testovanie a overovanie. Princíp overovania a dokazovania sa v ezoterike doteraz nenosil.

Všeobecne platilo, že ezoterici veľmi slabo nadväzujú na históriu a osobné skúsenosti ezoterikov celej histórie ľudstva. Jednoducho chýbala dôsledná väzba na prax a teóriu ezoteriky v historickom aspekte toho, čo sa dialo pred nami. A to je zásadná chyba, ktorá sa v ezoterike praktizovala. Chýbalo všeobecné prepojenie praxe jedného ezoterika na prax iných ezoterikov.

Nemožno niečo seriózne robiť bez toho, aby v ezoterickej praxi a teórii neboli skúsenosti historických ezoterikov a táto skúsenosť nebola bádaná a overovaná. Je pravda, že lokálne sa tak dialo v niektorých častiach sveta v určitom obmedzenom čase. No nesporne tu nebola časová kontinuita celej histórie ezoteriky. Ezoterike dodnes chýba teoretická práca o jej vývoji a jej etapách. Ezoterici nedostatočne využívali svoje veštecké schopnosti do info polí mŕtvych ezoterikov a do info polí magmatických záznamov ezoterikov. Pre spresnenie ide o dva zdroje hodnotných informácií: jeden sa skladá zo spomienok, ktoré zostanú do smrti človeka a druhý zdroj je uložený v magmatických zápisoch Zeme o každej sekunde života človeka. Je úplne jasné, že tieto zdroje nie sú prístupné pre bežnú a štandardnú myseľ človeka. Štandard tu určuje psychiater na základe testovania.

Absencia preberania skúsenosti ezoterikov do vlastnej praxe nakoniec prináša pre samotného ezoterika stratu kontinuity s minulosťou. Čo môže znamenať, že náhodne objaví a praktizuje to, čo praktizoval iný. Náhodne zabudne na dôležité techniky ako v prípade Silva techník, kde sa absenciou historického aspektu neprevzali echolokačné hlasivky šamanov, tiež rezonančná myseľ vytvorená na základe rezonancií prírody, alebo iba strojov. Neprevzala sa schopnosť prenikania rezonančnej mysle vo forme psychickej do mikrosveta. A tak isto neschopnosť sledovať ezoterikov, ktorí operovali v mikrosvete. Teda ezoterici z hľadiska historickej skúsenosti, ako sa hovorí, zlyhali na celej čiare. Neboli schopní preskúmať a zaznamenať svoju vlastnú históriu, poučiť sa a prevziať to, čo je možné rozvíjať ďalej v budúcnosti. Stromu ezoteriky sami ezoterici odtrhli korene.

Výsledok takejto bezhistorickej aktivity stále vedie k tomu, že ezoterici svoju duchovnú cestu robia ako prejav svojej patológie a neštandardnosti. A teda skutočne možno tvrdiť, že kto robí dnes ezoteriku, tak si poškodzuje fyzické a psychické zdravie. Skúmaním ezoterickej histórie z hľadiska medicínskeho kľúča by preukázalo, že ezoterická prax je devastácia fyzického a psychického zdravia. Tu krásne vidieť, ako tisícročia beží niečo, čo nedokáže prekonať vlastné negatívne prvky vo svojom snažení. Túto skutočnosť si treba uvedomiť ako jeden z najnegatívnejších fenoménov ezoteriky vôbec. A pokiaľ má ezoterika mať budúcnosť, tak je potrebné túto negativitu prekonať.

Ja som si osobne uvedomil z histórie ezoteriky túto skutočnosť a to hlavne preto, že som zameraný na prekonávanie všetkého negatívneho v tom, čo robím. Uvedomenie tejto negativity, dokladovanie faktografiou prípadov z histórie, ale aj súčasnosti. Teda použitie veštectva a alternatívnej medicíny na dokladovanie patológie ezoterickej praxe. Snaha o prekonanie a hľadanie nových ciest bez patológie. Stanovenie idey, že ezoterika nemá fyzicky a psychicky poškodzovať zdravie ezoterika. Doslova objavenie sugeratívnej techniky, ktorá nahradila techniku chorobnosti. Testovanie tejto metódy v praxi asi 30. ezoterikov. Štúdium a testovanie chorých sugerantov, ktorí sugeráciu uverenia využívajú na zastretie svojich čudných zdravotných stavov. Snaha sugeráciu použiť pre otvorenie schopností ezoterika. A vlastne nástup nového trendu a to k tomu, že ezoterik dnešnej doby môže cez sugeratívnu techniku robiť skoro každú oblasť ezoteriky.

Prekonali sme aj absenciu historického aspektu ako prejav negatívnych tendencií. Hovorí sa, kto nemá minulosť, nemá ani prítomnosť. Dôsledne vyhľadávame, testujeme a overuje informácie zo sveta mŕtvych spomienok ľudí a zvierat. Tak isto z magmatických zápisov o činnosti ľudí a zvierat. Výsledok je faktografický dôkazový materiál ako u archeológie. Zrazu má ezoterika svoju minulosť, a teda aj prítomnosť.

Ďalším negatívnym prvkom ezoteriky je neschopnosť prevziať praktické skúsenosti ezoterikov histórie. Chýba celosvetová inštitúcia a aj ľudský čas je obmedzený. Prekonávame túto negatívnosť zasväteniami, ktoré dovoľujú prevziať skúsenosti ezoterikov v skrátenom postupe. Teda je tu trend poznať históriu ezoterikov a to najlepšie z nej preniesť na každého ezoterika. Dokonca takýto prístup dovoľuje byť všestranným ezoterikom.

Ďalším negatívom v ezoterike bolo odpojenie ezoteriky od vzdelanosti dnešných čias. Skorej neudržanie línie šamanov, ktorí boli ezoterici, ale aj na tú dobu múdri ľudia. Dnešní ezoterici sú vo svojej podstate nevzdelanci. To sa snažíme prekonať prijatím všeobecnej vzdelanosti do praxe ezoterikov, a to hlavne poznatky medicíny, psychiatrie, psychológie a sexuológie.

Ďalším negatívom ezoteriky dnešných čias je neschopnosť logicky a pragmaticky premýšľať o veciach ezoteriky. A pritom v dnešnom vedomí mysliaceho človeka sa dá robiť iba tento druh prísne logického a až vedeckého premýšľania.

Ďalším negatívom je, že ezoterické výkony, ktoré sa robili a robia, potrebujú biochémiu ľudského tela. A čerpanie biochémie z ľudského tela pre účely ezoteriky ho poškodzuje. Prekonanie je v modifikácii tuku tela na takéto účely. Znovu odstránenie závažnej negativity v praxi ezoterika.

Možno tu jednoznačne badať snahu o odstraňovanie negatívnych tendencií, ktoré škodia ezoterike a jej vývoju.

Pridaj komentár